Dette er en oversigt over kapitlerne i Kristi lignelser!
 
1...  Undervisning i lignelser!  11...  Nyt og gammelt  21...  En dyb afgrund 
2...  En sædemand gik ud for at så!  12...  At bede for at kunne give!  22...  Ord og gerninger! 
3...  Først står, så aks!  13...  De to tilbedere!  23...  Herrens vingård! 
4...  Giftigt rajgræs!  14...  Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte ret?  24...  Uden bryllupsklædning! 
5...  Ligesom med et sennepsfrø!  15...  Den mand tager imod syndere  25...  Talenter! 
6...  Mere om såning og høst!  16...  Fortabt, men fundet igen!  26...  Den uretfærdige mammon 
7...  Ligesom med en surdej  17...  Lad det stå endnu dette år!  27...  Hvem er så min næste? 
8...  Den skjulte skat!  18...  Gå ud ved vejene og ved gærderne!  28...  Nådens løn! 
9...  Perlen!  19...  Vinding, der er tab!  29...  Gå brudgommen i møde! 
10...  Voddet!  20...  En dyb afgrund