KAMPEN  MELLEM  KRISTUS  OG  SATAN
 
 Jerusalems ødelæggelse!   Den første engels budskab!   Satans fælder! 
 De kristne forfølges!   Den anden engels budskab!   Det første store bedrag! 
 Den romerske kirke!   Ventetiden!   Spiritismen! 
 Valdeserne!   Midnats råbet!   Pavedømmets mål og hensigter! 
 Tidligere reformatorer!   Helligdommen!   Den forestående kamp! 
 Luther forlader romerkirken!   En åben og en lukket dør!   Skrifter er det eneste sikre værn! 
 Luther for rigsdagen!   Den tredje engels budskab!   Det høje råb! 
 Reformationens fremgang!   Den tredje engels budskab forkastes!   Trængselstiden! 
 Fyrsternes protest!   Vækkelse i nyere tid!   Guds folk befries! 
 Senere reformatorer!   Den undersøgende dom!   Jorden lægges øde! 
 De to vidner!   Det ondes oprindelse!   Kampen er slut! 
 Gud ærer de ydmyge!   Fjendskab mellem mennesket og Satan! 
 William Miller!   De onde ånder!