Kapitlerne i bogen Kristus vor frelser!
 
 1 Jesu fødsel!   12 Den gode hyrde!   23 Golgata! 
 2 Jesus fremstilles i templet!   13 Indtoget i Jerusalem!   24 Jesu død! 
 3 Vismændenes besøg!   14 Tag dette bort herfra!   25 I Josefs grav! 
 4 Flugten til Ægypten!   15 Ved påskenadveren!   26 Han er opstanden! 
 5 Jesu barndom!   16 I Getsemane!   27 Gå hen og fortæl mine disciple det! 
 6 Dage med kamp og strid!   17 Jesus forrådes og gribes!   28 Jesu vidner! 
 7 Dåben!   18 Jesus for Annas, Kajfas og det store råd!   29 Jesu himmelfart! 
 8 Fristelsen   19 Judas!   30 Jesu genkomst! 
 9 Virksomheden begynder!   20 Jesus for Pilatus!   31 En dommens dag! 
 10 Jesus underviser folket!   21 Jesus for Herodes!   32 De frelste hjem! 
 11 Sabbatshelligholdelse!   22 Jesus dømmes af Pilatus!