Mesterens efterfølgere!
 1 Guds formål med sin menighed!  21 De fjerne lande!  41 Næsten en kristen!
 2 Oplæringen af de tolv! 22 Tessalonika!  42 Rejsen og skibbruddet! 
 3 Det store hverv!  23 Berøa og Athen!  43 Rom!
 4 Pinsen! 24 Korint!  44 Kejserens hus!
5 Åndens gave!  25 Brevene til tessalonikerne!   45 Breve skrevet i Rom!
6 Ved tempelporten!   26 Apollos i Korint! 46 Friheden!
 7 En advarsel mod hykleri!  27 Efesus!  47 Den sidste fængsling!
 8 Disciplene for rådet!  28 Prøvelsens dag!   48 Paulus for Nero!
9 De syv fattigforstandere!  29 Et indtrængende budskab! 49 Paulus' sidste brev! 
10 Den første kristne martyr!  30 En højere målsætning!  50 Dømt til døden!
11 Evangeliet i Samaria!  31 Brevet modtages på rette måde! 51 En trofast underhyrde! 
 12 Først forfølger og så discipel!   32 En gavmild menighed! 52 Urokkelig til det sidste!
13 Forberedelsens dag!  33 Arbejde under vanskelige forhold! 53 Johannes, den elskede apostel! 
14 En sandhedssøger!  34 En hellig tjeneste!  54 Et trofast viden!
15 Udfrielsen fra fængslet!  35 Jødernes frelse!   55 Forvandlet ved nåde!
16 Evangeliet forkyndes i Antiokia! 36 Frafaldet i Galatien!  56 Patmos! 
 17 Evangeliets forkyndere!  37 Paulus' sidste rejse til Jerusalem!  57 Åbenbaringen! 
18 Forkyndelsen for hedningerne!  38 Paulus som fange! 58 Den sejrende menighed! 
19 Jøder og hedninger!  39 Domshandlingen i Kæsarea!
 20 Korsets herliggørelse!  40 Paulus appellerer til kejseren!