V E J E N   T I L   K R I S T U S !
 
 Guds kærlighed til menneskene!  Om at vokse op til Kristus!
 Kristus – synderens eneste håb!  Liv og arbejde!
 Omvendelse!  Kundskab om Gud!
 Syndsbekendelse!  Bønnens velsignelse!
 Overgivelse!  Når tvivlen melder sig!
 Tro og modtagelse af frelsen!  Glæde i Herren!
 Kendemærke på en Jesu discipel!