Her ser du overskrifterne på de kapitler der er i bogen Patriarker og Profeter!
1 ...  Hvorfor tillod Gud synden? 26 ...  Fra det røde hav til Sinaj! 51 ...  Guds omsorg for de fattige!
2 ...  Skabelsen! 27 ...  Lovgivningen på Sinaj! 52 ...  De årlige fester!
3 ...  Ugens oprindelse! 28 ...  Afgudsdyrkelse ved Sinaj! 53 ...  De første dommere!
4 ...  Fristelsen og syndefaldet! 29 ...  Satans fjendskab mod loven! 54 ...  Samson!
5 ...  Frelsesplanen! 30 ...  Tabernakeltjenesten! 55 ...  Barnet Samuel!
6 ...  Kain og Abel! 31 ...  Nadabs og Abihus synd! 56 ...  Eli og hans sønner!
7 ...  Set og Enok! 32 ...  Loven og pagterne! 57 ...  Filisterne tager arken!
8 ...  Syndfloden! 33 ...  Fra Sinaj til Kadesj! 58 ...  Profetskolerne!
9 ...  Efter syndfloden! 34 ...  De tolv spejdere! 59 ...  Israel første konge!
10 ...  Babelstårnet! 35 ...  Koras oprør! 60 ...  Sauls formastelse!
11 ...  Abrahams kald! 36 ...  I ørkenen! 61 ...  Saul forkastes!
12 ...  Abraham i Kana'an! 37 ...  Den slagne klippe! 62 ...  David salves til konge!
13 ...  Trosprøven! 38 ...  Rejsen uden om Edom! 63 ...  David og Goliat!
14 ...  Sodomas ødelæggelse! 39 ...  Basans erobring! 64 ...  David på flugt!
15 ...  Isaks giftermål! 40 ...  Bileam! 65 ...  David ædelmodighed!
16 ...  Jakob og Esau! 41 ...  Frafaldet ved Jordan! 66 ...  Sauls død!
17 ...  Jakobs landflygtighed! 42 ...  Loven gentages! 67 ...  Trolddom før og nu!
18 ...  Jakobskampen! 43 ...  Moses' død! 68 ...  David i Ziklag!
19 ...  Atter i Kana'an! 44 ...  Overgangen over Jordan! 69 ...  David bliver konge!
20 ...  Josef i Ægypten! 45 ...  Jerikos fald! 70 ...  David regeringstid!
21 ...  Josef og hans brødre! 46 ...  Velsignelserne og forbandelserne! 71 ...  David synd og anger!
22 ...  Moses! 47 ...  Forbundet med gibeonitterne! 72 ...  Absaloms oprør!
23 ...  Ægyptens plager! 48 ...  Kana'ans deling! 73 ...  David sidste år!
24 ...  Påsken! 49 ...  Josuas sidste ord!
25 ...  Udgangen af Ægypten! 50 ...  Tiende og gaver!