SPIRITISME OG HELBREDELSER.


På Luthers tid, var handelen med afladsbreve en af de mest gudsbespottelige ting der foregik og den Katolske kirke tjente enorme summer på denne ugudelige form for handel med en falsk tilgivelse. I dag er det ikke den katolske kirke, der står i forreste række når det gælder om at tjene penge på at bedrage godtroende mennesker. Mange trossamfund, som op gennem årene har taget meget kraftig afstand fra disse ting, kæmper i dag med forskellige religiøse bevægelser om at tilbyde falske helbredelser, et længere liv og sundhed (i Jesu navn). Tetzel ville skamme sig over de tusinde, han kunne samle når han tilbød sine afladsbreve, hvis han i dag kunne se hvordan millioner samles om dem der påstår at de har en eller anden form for helbredende evne. Langt det største antal af de helbredere der arbejder her i Danmark, fortæller at de er kristne og at det er ved Guds kraft de helbreder. Det var netop dem Jesus advarede imod og sagde, at han aldrig havde kendt dem.

Mange skal sige til mig på hin dag: "Herre, Herre! Har vi ikke profeteret ved dit navn og har vi ikke uddrevet onde ånder i dit navn og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn? Og da vil jeg sige dem rent ud; Jeg har aldrig kendt jer, vig bort fra mig, I som øver uret. Matt 7, 22-23

Mirakler og bedrag er allerede en del af hverdagen for mange mennesker, men det vil brede sig endnu mere, slangen der fik Eva til at tro på sit løgnagtige bedrag, <1 Mos 3,6> har også succes i dag. I tusindvis af danskere er lige så forblændede af slangens bedrag som Eva var.
Der er KUN EN ENESTE måde vi kan afgøre på, om de ting der sker er fra Gud eller fra den store bedrager og det er ved nøje at sammenligne det der sker, med Guds ord, ikke blot det der sker omkring os, men i endnu større grad, de personers liv som udfører helbredelser og mirakler. <Matt 7,21-23 + 2 thess 2,9 + Åb 13,13-15>
Jesus helbredte mange mennesker, men det var ikke for at de skulle gå rundt og fortælle andre om det. Når Jesus helbredte syge mennesker, <Matt 4,23-24 + 16-17 + 14,14 + 35> gav lammeførligheden tilbage eller de blinde synet, så de igen kunne se, <Matt 11,5 + 15,30-31 + 21,14> så var det ikke for at ophøje sig selv, <Matt 9,30 + Mark 8,26> således som vi ser det ved mange af de helbredelser der sker i verden i dag. Bemærk at det er ved mirakler og helbredelser, den største del af verden bliver bedraget. <Matt 7,22-23 + Åb 13,3 + 14>

En stor del af de helbredelser som foregår i dag, tager overhovedet ikke Guds vilje i betragtning. Helbrederen kræver helbredelse. Han befaler Gud at helbrede. Han gør Gud til et redskab. Mange nutidige helbrederes bøn, udviser ikke et Guds barns underkastelse, men en magikers hovmod.
Det faktum at det virker og at uomtvistelige mirakler bliver udført, er intet bevis på disses guddommelige oprindelse.

Mange skal sige til mig på hin dag: Herre, Herre! har vi ikke pro-feteret ved dit navn og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn? Og da vil jeg sige dem rent ud: Jeg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig, I, som øver uret. Matt 7,22-23.

Hvem er det da der helbreder?
Mange mennesker har svært ved at tro, at Satan rent faktisk kan helbrede. Men tænk på Jobs oplevelse. <Job 2,7> Hvem var det der gav ham hans bylder?
Satan og hans håndlangere er i stand til at forårsage sygdomme, for derefter at fjerne dem igen og derved få det til at se ud som om der har fundet en helbredelse sted. Hvis dæmoner kan forårsage og kurere sygdomme burde det ikke overraske nogen at de, med faldne engles intelligens, kan stille diagnoser og gøre det korrekt. Det er måske vidnesbyrdet om overnaturlige kræfter, men det er ikke et vidnesbyrd om guddommelige kræfter.

Ikke enhver, der siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i Himmeriget, men den, der gør min himmelske Faders vilje. Mange skal sige til mig på hin dag: Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn? Og da vil jeg sige dem rent ud: Jeg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig, I, som øver uret. Matt 7,21-23.

At djævelen kan helbrede, kan der ikke være tvivl om. Men prisen er høj. Først og fremmest kræver han en total underkastelse. Og den helbredte bliver et offer for dæmoners lærdomme.
Er det prisen værd?
Guds helbredelse er gratis - men det er Satans ikke.
Satan kræver altid en pris. Den koster en følelsesmæssig afhængighed. Den fører ikke alene til sindets forvirring, men også til åndelig ruin.

Thi den, som vil frelse sit liv, skal miste det, men den, som mister sit liv for min og evangeliets skyld, han skal frelse det. Thi hvad gavner det et menneske at vinde hele verden og at bøde med sin sjæl? Mark 8,35-36

Fjenden tilbyder helbredelse. Det kan være en opsigtsvækkende helbredelse; men som betaling forlanger han, at man tror hans løgne og følger ham.
Hvor stærkt ønsker du helbredelse?
Hvor meget er du villig til at betale?
Du kan blive nødt til at skulle vælge hvad der er vigtigst for dig, en foreløbig helbredelse der slavebinder dig for evigt? Eller vil du vælge at lægge dine fysiske behov i hænderne, på en viis og kærlig Gud som kan helbrede og som vil helbrede, når han ser at det er det bedste for dig?
Vil du, om nødvendigt, vælge at forblive invalid, at leve videre som krøbling, leve videre med smerte alle dine dage, snarere end at tage imod helbredelse fra Guds fjende?
Vil du vælge at dø, frem for at forråde din Herre ved at tage imod gaver fra den snedige bedrager, den gamle slange?
Du kan få denne helbredelse - hvis du vil hejse hans flag, hvis du vil ligge på knæ for ham, hvis du vil tilbede ham, blot en lille smule.

Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Og Jesus svarede: Vig bort, Satan! thi der står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Matt 4,9-10.

Slangen, der ser ud som en lysets engel, viste sig for Jesus i ørkenen på den anden side af Jordanfloden. Han havde bragt Jesus op på et højt bjerg og viste ham alle jordens riger. Han, Satan, havde forsøgt at slå en handel af med Jesus, men Jesus afviste Satans tilbud om rigdom og ære. Hvordan med dig, afviser du også Satan når han gennem en af sine hjælpere tilbyder dig en helbredelse.

Hvis de der udfører helbredelser, ikke holder Guds lov, er deres magt og evner, ikke noget bevis på at det er Guds kraft de samarbejder med, tvært imod er det den store bedragers.
Vi er blevet advaret om at Satan, i de sidste dage vil arbejde med al løgnens magt og gøre tegn og undere <Matt 24,24 + 2 thess 2,7 + Åb 13,13-15> og han vil fortsætte med disse undere indtil nådetidens afslutning, han vil henvise til at de er et bevis på, at han er en lysets engel og bedragene vil være af en sådan art at de forblinder alle der ikke virkelig er grundfæstede i Guds ord og først når det er for sent, opdager de at de er blevet bedraget. <Åb 3,17>
Satan har sine medhjælpere i ALLE de forskellige organisationer, politiske og religiøse. <Matt 7,15-16 + Apg 20,29-30>

Millioner af mennesker vil blive MEGET overraskede, når det går op for dem at de er blevet bedraget, mange af dem vil anklage deres præst og andre som de har set op til som deres religiøse ledere, for at have ført dem bag lyset og bedraget dem, men i virkeligheden er det dem selv de burde rette anklagen imod, for hvis de havde fulgt Bibelens anvisning, havde de SELV undersøgt om det de troede på nu også var i overensstemmelse med Bibelen, <Apg 17,11 + 2 Tim 3,15-16> men det har de forsømt og nu er det for sent. <Matt 25,8-13> Jesus har på mange forskellige måder forsøgt at få dem i tale, men de havde ikke tid.<Matt 22,2-6 + Luk 14,16-24>

Da Noa forkyndte budskabet om vandfloden, troede jordens befolkning ikke på det, budskabet var alt for fantastisk, noget lignende var aldrig sket før og kun nogle ganske få troede på det, men Jesus forudsagde at det ville gentage sig, <luk 17,26-27> og nu lyder advarselen til DIG, hvad vælger du at gøre med det?

Jøderne, det vil sige det folk der var Guds folk, havde ikke den rigtige opfattelse af Jesu første komme, men Jesu komme var IKKE afhængigt af, om det folk der burde vide besked nu også vidste besked med, hvordan og hvornår han ville komme og Jesus kom da tiden var inde. <Luk 2,6-11>

Hvordan med i dag?
Er det således at de der virkelig BURDE vide besked med, hvordan og hvornår Jesus kommer igen, nu også gør det, eller vil historien gentage sig?
Et overraskelsesangreb på Pearl Harbor var indgået som en del af den militære træning, både i Tokyo og Washington i over ti år.

Hver eneste afgangsklasse på Japans søofficer skole, havde lige fra 1931 fået samme spørgsmål "Hvordan ville I foretage et overraskelsesangreb på Pearl Harbor?"
Hen på året 1940 havde det amerikanske telegrafkorps brudt 'Purpur', Japanernes vigtigste diplomatiske kode. Embedsmænd var i stand til, fra dag til dag at læse de hemmelige meddelelser mellem Tokyo og diplomaterne.
Hele tiden kunne de, ved at læse disse hemmelige meddelelser, holde øje med, hvornår faren nærmede sig.
Den 24. sept. 1941 bad man fra Tokyo, sine diplomater om en rapport over antallet af skibe i Pearl Harbor!
Den 29. november, sendte man en besked fra Washington til de øverstkommanderende på Hawaii, Panama og Filippinerne. Den lød sådan: "Der er krigsvarsling. Et japansk angreb kan forventes i nær fremtid.
Tre dage forud for denne dato, altså den 26 november, var seks japanske transportskibe sammen med en flåde på 32 skibe, roligt stukket til søs og havde sat kursen mod Pearl Harbor i to parallelle linjer. Den 3. december spurgte man fra Tokyo i kodesprog, om der var nogen observationsballoner over Pearl Harbor. USA's øverste embedsmænd vidste det.
Den 5. december brændte det japanske konsulat i Honolulu dets for trolige breve.
USA's øverste officerer vidste det.
Pearl Harbor, Stillehavsfådens hjemmebase, der i ti år havde været kendt som det mest rimelige angrebspunkt, var nu i alvorlig fare. Men der var kun et lettere beredskab.
I løbet af weekenden virkede hærens radarsystem kun til klokken syv om morgenen.
Klokken to minutter over syv, den 7. dec. 1941, var der to soldater som frivilligt var blevet på posten for at øve sig på en af radar skærmene, de så et radarglimt og meldte det. Men en officer sagde: "Det er nok bare en due med metalmærkning på benet."
På det tidspunkt var angrebsflyene 50 minutters flyvning borte! Kl. 7.55 begyndte første angrebsbølge. På en time og halvtreds minutter blev 8 store slagskibe og tre lette krydsere sænket eller beskadiget, 220 bombefly blev helt ødelagt eller alvorligt beskadiget, og 2.300 mand blev dræbt. Underligt nok kom dette angreb som en stor overraskelse for alle og det til trods for at alle der burde vide det, vidste det ville komme.

De fleste har prøvet at sidde ved siden af telefonen og vente på den skal ringe og når den så ringer giver det et sæt i én. Selv om vi ventede at den skulle ringe, kom det alligevel uventet. Alle religiøse ledere, alle politikere og mange andre der følger med i de ting der er under forberedelse ved, at søndagsloven kan blive vedtaget når som helst, alle de forberedende manøvrer er overstået, men alligevel vil vedtagelsen komme som en overraskelse for mange.

De kristne står i dag over for at skulle kæmpe en kamp, mod en større og mere snedig fjende end nogen sinde før i historien. Det er en kamp mod usynlige magter. Paulus omtaler dem som ondskabens åndemagter i himmelrummet. <Ef 6,12> Men de der i tide har bekendt sig til at tjene Herren, himlens og jordens skaber vil ikke komme til at kæmpe mod ukendte fjender. Bibelen, Guds ord afslører dem.
Dengang Gud udfriede Israel fra slaveriet i Ægypten, befalede han dem, at de ikke måtte have noget at gøre med djævletilbedelse, eller åndedyrkelse. <3 Mos 20,27> Den befolkning der boede rundt omkring dem, havde for længe siden skiftet side, de tjente og tilbad nu mange forskellige former for afguder. <2 Mos 34,15 + 4 Mos 25,2-3 + 31,16-18> Derfor befalede Herren at Israelitterne skulle afholde sig fra at stifte venskab med dem der havde en anden Gud en skaberen.<2 Mos 20,2-5 + 23,31-33 + 5 Mos 7,2-4> Han befalede dem også at de ikke skulle dyrke, tilbede eller på anden måde have noget med deres afguder at gøre.

"Henvend eder ikke til genfærd og sandsigerånder; søg dem ikke, så I gør eder urene ved dem " 3 Mos 19,31.
"Det menneske, som henvender sig til genfærd eller sandsigerånder og boler med dem, mod det menneske vil jeg vende mit åsyn og udrydde ham af hans folk." 3 Mos 20,6.

I lyset af disse fordømmelser, er det lettere at forstå tidligere tiders holdning over for hekse. De bål som blev tændt for at brænde heksene var et forsøg på at bevare en ren tro.

Der må ingen findes hos dig, som lader sin søn eller datter gå igennem ilden, ingen, som driver spådomskunst, tager varsler, er sandsiger eller øver trolddom, ingen, som foretager besværgelser eller gør spørgsmål til genfærd og sandsigerånder og henvender sig til de døde; thi enhver der øver sligt, er Herren vederstyggelig, og for disse vederstyggeligheders skyld er det, at Herren din Gud driver dem bort foran dig. 5 Mos 18,10-12

Her er nævnt flere forskellige ting, som de omgivende folk gav sig af med.
Der var spåmænd, som tog varsler (astrologer).
Der var sandsigere.
Der var dem som øvede trolddom og foretog besværgelser.
Der var dem som foretog helbredelser.
Der var personer som fremmanede afdødes ånder (clairvoyanter) og gjorde spørgsmål til genfærd (medier).
Alle disse ting betegnes som vederstyggeligheder for Gud. Men i dagens Danmark er mange af disse ting hverdags begivenheder.


ASTROLOGI - HOROSKOPER og STJERNETYDNING.
Med astrologi menes, at der fremstilles et horoskop eller lignende, som fortæller en person om sine egenskaber, karakter og forudsigelser af hans eller hendes skæbne på grundlag af stjernernes stilling i fødselsøjeblikket. Astrologi og horoskoper er den form for overtro der har den største udbredelse i dag. En undersøgelse i Tyskland viser, at 63 % af den tyske befolkning har beskæftiget sig med astrologi.
I oldtiden var astronomien (udforskningen af stjernerne) og astrologien (fortolkningen af stjernernes indbyrdes stilling) en og samme videnskab. I det gamle Babylon var det præsternes beskæftigelse, og oprindeligt blev der kun stillet horoskoper for konger. Kirkefaderen Augustin, kaldte astrologien for menneskehedens mest tåbelige vildfarelse, medens Kejser Frederik den Anden var så stærkt optaget af astrologi, at der blev oprettet professorater i astrologi.

Der har altid været nogle som har søgt råd hos spiritister, astrologer og magikere. Det er ikke blot uvidne og ulærde mennesker, som søger at få kendskab om deres fremtid, ved at søge hjælp hos stjernetyderne, astrologerne, spiritististiske medier og andre troldmænd og kvinder. Mange højtstående personer, mange kejsere, konger, regeringer og store firmaer, har en eller flere af disse hedenske troldmænd på deres lønningsliste.

Under anden verdenskrig, var både Hitler og Mussolini, omgivet af en kreds af sandsigere og medier og ved deres hjælp prøvede de at finde ud af de allieredes planer og navnlig at opspore undervandsbåde. En af Hitlers astrologer, Louis de Wohl, flygtede under krigen til England og fik ansættelse i Krigsministeriet, hvor han skulle fortælle dem, hvilke råd man kunne tænke sig, at astrologerne ville give Hitler".
En anden af Hitlers troldmænd, Erich Jan Hanussen, blev brugt som rådgiver. Han var allerede et kendt navn i Mellemeuropa. Under første verdenskrig, var Hanussen blevet brugt, som rådgiver for den Østrigske hær, hvor han var menig soldat.

I dag indtager disse troldmænd, stjernetydere og spiritistiske medier, en meget væsentlig stilling hos mange kristne og brugen af dem er stærkt stigende. Den gamle slange har sneget sig ind og overtaget den plads, som tilhører Guds søn, Jesus Kristus.
Men for de der grundigt har studeret Guds ord og gjort det til en væsentlig del af deres liv, kommer denne udvikling ikke som en overraskelse.

Men Ånden siger med klare ord, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, idet de lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme. 1 Tim 4,1.

I dag bedrager den snedige slange - djævelen, millioner af mennesker med horoskoper. Ugeblade og mange aviser, har de forskellige dyretegns horoskoper, som ivrigt læses af såvel unge som ældre. En avisredaktør siger det på denne måde: "Hvis ikke vi i vor søndagsudgave har et horoskop for den følgende uge, må vi regne med mange afbestillinger og et langt mindre salg og det har vi ikke råd til. Han fortsætter med at fortælle, at en fredag var astrologens horoskop ikke kommet til tiden og i sit dilemma gik han ind i arkivet og tog et gammelt horoskop frem, men ingen af læserne bemærkede dette. Da det hele forløb godt, besluttede han at spare honoraret til astrologen og anvendte i 22 tilfælde ukorrekte horoskoper fra det foregående år. Ingen af læserne bemærkede det. Det kommer ikke an på horoskopet, men på hvad folk ønsker at tro på. Du kan selv efterprøve dette ved at få en af dine venner til at klippe horoskoperne ud af en avis eller et ugeblad, på en sådan måde at du ikke ved hvilket tegn det er fra, prøv så om du kan finde det der passer til dit tegn for den pågældende dag eller uge.
En psykologistuderende ved Sorbonne universitetet i Paris, skulle skrive en afhandling og satte i den anledning, en annonce i en avis, hvor han udgav sig for at være astrolog. Ved forudbetaling af 200 francs. (ca.230 kr.) Ville han stille et detaljeret horoskop for dem. Han fik ca. 400 henvendelser og blev derved i stand til at finansiere sine studier. Han gav alle 400 det samme horoskop uden hensyn til dyrekredsens tegn. Rent psykologisk regnede han det for rigtigt at fortælle alle, at en lykkelig fremtid lå foran dem. Ingen fortrød det honorar de havde betalt og han modtog mange takkebreve for de gode horoskoper. Han skrev så sin afhandling og bestod sin eksamen med glans. Den unge franskmand tjente penge og fik sin eksamen ved hjælp af menneskers godtroenhed og overtro. I dag er der i tusindvis af lignende personer, som tjener store summer på at bedrage millioner af mennesker.

For oldtidens mennesker havde astrologien religiøs betydning. Sjernerne blev opfattet som guder. Hedningerne følte at de blev ledet, påvirket og truet af disse planetguder og skønt astrologiens religiøse præg i tidens løb er blevet mindre, er de gamle regler bibeholdt. Bibeholdelsen af disse gamle regler indebærer en uløselig modsigelse. Flere nye planeter - Uranus i l781, Neptun i l839 og Pluto i l932, er blevet opdaget uden at dette på nogen måde har formået at ryste det astrologiske system. Astronomien har i dag skilt sig ud fra astrologien, da de anser astrologi, horoskoper og lignende for at være et af vor tids største bedrag.
Nogle mener at det øjeblik hvor navlestrengen bliver klippet over, er af afgørende betydning for barnets skæbne og fremtid og på den måde skulle en læges tøven med at klippe navlestrengen over kunne give barnet et helt andet liv. Kun personer der ønsker at blive bedraget, kan tro på en sådan teori, almindelige mennesker vil straks gennemskue dette bedrag. Hvorfor var der kun én Shakespeare og én Johann Sebastian Bach blandt de mange, som blev født på samme tidspunkt som dem?

Som ung satte jeg mig for SELV at finde ud af, om der virkelig var noget om snakken, eller om det var det rene humbug, svindel og bedrag.
Alle mine undersøgelser gav et helt utvetydigt svar.
SVINDEL OG BEDRAG!

To eller flere horoskoper fremstillet af forskellige personer der påstår, at de har forstand på disse ting, SKAL være næsten ens, når de er stillet over den samme person og ud fra de samme oplysninger.

DET ER DE IKKE.

Mange begår den meget skæbnesvangre fejl, at de lader horoskopet styre deres liv, det vil sige at de forsøger at efterleve de ting der siges i horoskopet og derved vil meget af det også ske, men det er IKKE fordi stjernerne eller planeterne har forud sagt det, men fordi personen SELV vælger at følge den usikre vej astrologen nu har sagt. I stedet for skulle de hellere vælge at følge den langt sikrere vej som Jesus viser dem i Guds ord.
Hvis et horoskop virkelig var det som det påstås at være, nemlig en forudsigelse af ens liv og de ting der vil ske, så skulle det også være tilfældet hvis man først så horoskopet mange år senere. Det vil sige, hvis en person får lavet et horoskop over sit livsforløb, for eksempel per brev og så UDEN at vide hvad der står i horoskopet, gemmer det i fem til ti år, hvorefter man tager horoskopet frem og sammenligner det, med det der virkelig er sket i ens liv, så vil forskellen på det der står i horoskopet og det der virkelig er sket, være så stor, at man ikke mere er i tvivl om værdien af et horoskop. Forskellen på de forudsigelser der er i horoskopet og det der virkeligt er sket vil være så tydelige, at det kun kan betegnes som,
FUP, SVINDEL OG BEDRAG!

Naturligvis er der de fidusmagere som stiller horoskoper, der er så smarte at de kun skriver de ting i horoskopet som enhver, med blot en smule menneskekundskab kan sige sig selv vil ske. Et sådant horoskop har overhovedet ingen værdi.
Også her kan vi se den snedige bedragers værk. Millioner af mennesker bliver hver dag bedraget <Kol 2,4 og 8 + 2 Thess 2,3 + Jak 1,22> af intetsigende horoskoper, stillet af slangens snedige medhjælpere, som til gengæld for deres bedrag får lommerne fyldt op med rigdom og ære.

Der ingen tvivl om, at planeterne på flere måder virkelig øver en indflydelse på vor jord. Tidevandet og andre naturfænomener forårsages eller påvirkes af dem. Men at hævde, at disse fænomener påvirker vort livsforløb, er et stort bedrag, det eneste det påvirker, er de penge det koster at få stillet et horoskop og den tid det tager at læse det, men en anden MEGET VÆSENTLIG faktor som har en MEGET AFGØRENDE rolle ikke blot med horoskoper, men med mange andre lignende ting, er den psykologiske og den selvhypnotiserende effekt.

Bibelen lader os ikke i tvivl om, hvordan vi skal forholde os over for astrologien.

Es 47,13-14 siger:
"Med rådgiverhoben sled du dig træt, lad dem møde, lad himmelgranskerne frelse dig, stjernekiggerne, som måned for måned kundgør, hvad dig skal ske! Se, de er blevet som strå, de fortæres af ild, de frelser ikke deres liv fra luens."
Lad ikke de profeter, som er iblandt eder, eller eders spåmænd bilde eder noget ind, og lyt ikke til de drømme, I drømmer; thi løgn profeterer de eder i mit navn; jeg har ikke sendt dem, lyder det fra Herren. Jer 29,8-9.
"Men de feje og utro og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres plads er i søen, som brænder med ild og svovl; det er den anden død. Åb 21,8

Mon der er nogle tilbage, som kan skelne sandheden fra vildfarelserne. Evnen til at skelne er af største vigtighed, særligt når det gælder mirakler. Der findes nogle helbredere hvis arbejde er så vanskeligt at bedømme, at selv kristne ofte er i tvivl om, hvilke kræfter der står bag disse mennesker.
Mange benytter sig af massemøder hvor folk opfordres til at træde frem for at blive helbredt.
Det er af afgørende betydning, at du ALTID undersøger hvilken ånd det er der besjæler den der foretager helbredelsen.

Stil følgende spørgsmål til helbrederen, og KRÆV ET UTVETYDIGT SVAR!

Rækkefølgen af spørgsmålene er underordnet, men hvis ikke der kan gives et helt klart og utvetydigt svar på ALLE spørgsmålene, er der en MEGET STOR mulighed for, at det er en af slangens medarbejdere der er på spil.

? HVEM ER DIN PERSONLIGE FRELSER?
! JESUS KRISTUS, GUDS SØN! <Apg 4,12 + Fil 2,9-11>

? ER DET MULIGT, F.EKS. VED HJÆLP AF ET ANDET MENNESKE AT KOMME I KONTAKT MED EN AFDØD?
! NEJ! <1 Mos 3,19 + Præd 3,20 og 12,7>

? HVOR ER DE DØDE? - HVAD LAVER DE?
! DE DØDE ER I GRAVEN, HVOR DE SOVER! <1 Mos 2,1-3 + 2 Mos 20,8-11 + Mark 2,27-28>

? HVORDAN ER DE FORSKELLIGE DYREARTER OG MENNESKENE KOMMET HER PÅ JORDEN?
! GUD SKABTE DEM! <1 Kor 9,24>

Svaret er måske, muligvis, ved ikke, nej eller noget lignende, ved blot ét af spørgsmålene, så hold dig langt borte fra vedkommende.

Når en Profet, eller én der har Drømme, opstår i din midte og forkynder dig et Tegn, eller et Under, og det Tegn og Under, han taler til dig om, indtræffer, og han samtidig opfordrer "eder til at holde eder til andre Guder, som I ikke før kendte til, og dyrke dem, så må du ikke høre på den Profets Tale eller på den, der har Drømmen; thi HERREN eders Gud sætter eder på Prøve for at se, om I elsker HERREN eders Gud af hele eders Hjerte og hele eders Sjæl.
HERREN eders Gud skal I holde eder til, ham skal I frygte, hans Bud skal I holde, hans Røst skal I adlyde, ham skal I tjene, og ved ham skal I holde fast. Men hin Profet eller den, der har Drømmen, skal lide Døden; thi fra HERREN eders Gud, som førte eder ud af Ægypten og udløste dig af Trællehuset, har han prædiket Frafald for at drage dig bort fra den Vej, HERREN din Gud bød dig at vandre på; og du skal udrydde det onde af din Midte. Dersom din Broder eller Halvbroder, din Søn eller Datter, din Hustru, som du favner, eller din Ven, der er dig kær som dit eget Liv, hemmeligt vil lokke dig til at gå hen og dyrke andre Guder, som hverken du eller dine Fædre før kendte til, af de Folkeslags Guder, der bor rundt om eder, være sig nær eller fjernt, fra den ene Ende af Jorden til den anden, så må du ikke føje ham eller høre på ham; og du må ikke have Medlidenhed med ham, vise ham Skånsel eller holde Hånd over ham. 5 Mos 13,1-8


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com