Kom tilbage til Gud!

Den glade, tankeløse unge mand, der gik ud af sin faders port, drømte ikke om den smerte og længsel, som han efterlod hos faderen.
Når han dansede og festede med sine kammerater tænkte han ikke på den skygge, der var faldet over hans hjem, og medens han nu går hjemad med trætte og ømme fødder ved han ikke at der er en, som står og ser efter, om han kommer tilbage. Men medens han endnu er "langt borte", genkender faderen hans skikkelse. Kærlighed er skarpsynet. Ikke engang fornedrelsen, som de mange år levet i synd har medført, kan skjule sønnen for faderens blik. Han ynkedes inderligt og kom løbende og faldt ham om halsen og omfavnede ham længe.

Luk 15,11-24 Han sagde også: "En mand havde to sønner.
Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem.
Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv; og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød.
Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget.
Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel.
Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere.
Så brød han op og kom til sin far.
Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham.
Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn.
Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet.

Sådan er Gud!
Det store spørgsmål for mange mennesker i dette oplyste århundrede er ikke, som det var for Luther: har jeg en nådig Gud, - men er Gud i det hele taget til?
Denne tvivl på Guds eksistens vover man at have i den vestlige verden, hvor Jesu Kristi evangelium har lydt i mange århundreder.
Fra hvert blad i Det Ny Testamente lyser Guds kærlighed os i møde, som den blev åbenbaret i hans Søn, Jesus Kristus. Også Det Gamle Testamente åbenbarer en Gud, der ikke blot er fuldkommen, retfærdig, streng og ophøjet på sin evige trone.
Es 57,15 "For dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er Hellig: Jeg bor i det høje og hellige og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at oplive den nedbøjede ånd og oplive det knuste hjerte."

"Ingen har nogensinde set Gud", siger Jesus, men Moses fik lov til skjult i klippehulen at se Gud bagfra og høre Guds vidnesbyrd om sig selv:
2Mos 33,23 "Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen.
Mit ansigt må ingen se."

2Mos 34,6 "Og Herren gik forbi ham og råbte: "Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed."

Den fulde åbenbaring af det dybeste i Guds væsen blev dog først givet os gennem Jesus Kristus:
Joh. 1,18 "Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk."

Og hvorledes tolkede Jesus Gud for os?
Det skete i enkel tale, i lignelser, i gode gerninger, der lyste af godhed og kærlighed, således at "alle toldere og syndere holdt sig nær til ham for at høre ham".
Disse ord er indledningen til Lukas' beretning om lignelserne om det tabte får, det tabte pengestykke og den fortabte søn.

Lignelsen om den fortabte og genfundne søn er den vidunderligste af alle Jesu lignelser.
Den er evangeliet i evangeliet, og den åbenbarer den uhyre forskel, der var på farisæernes opfattelse af Gud og Guds virkelige væsen.

Enkelt, fordringsløst og skønt begynder den med ordene: "Der var en mand, som havde to sønner" (Luk. 15,11), og i disse to sønners indstilling over for deres fader oprulles Guds omsorg for dem, som mennesker ofte foragter og går langt udenom, og Guds bestræbelser for at vinde dem og vise dem sin glæde over at se dem komme tilbage.

Begge disse sønner er fortabte - den yngste i sin synd og den ældste i sin selvretfærdighed; men Faderen søger at vinde og frelse dem begge.

Tyngdepunktet i lignelsen er imidlertid den yngste søn, som følte sig bundet og utilfreds i sit rige, velordnede hjem. Han gik derfor til sin far med et forlangende, som dybt bedrøvede ham: "Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig." Faderen måtte så skifte med begge sønnerne.
Efter jødisk lov fik den ældste to tredjedele og den yngste én tredjedel, som han samlede sammen og drog af sted med "til et land langt borte".
Ak, hvor mennesker kan komme langt bort fra Gud, og den fred, orden og glæde, som hersker i faderhuset.
Jeg husker manden så godt; nu var han syg til døden, og livet passerede revy for hans indre blik, og det var ikke lysteligt at skue: "Hvor har jeg forkludret og ødelagt mit liv" sukkede han.
Det var det, den yngste søn nu var på vej til - ned ad bakke gik det og det hurtigt. Han havde masser af penge, men de blev hurtigt sat over styr i et ødselt, tøjlesløst liv, og ikke blot pengene gik, men også dyden, retskaffenheden, selvrespekten og gudsfrygten gik med i løbet.
Alt var tabt i det fremmede land, i livet uden Gud - det liv, som vi skylder Gud og engang skal stå til regnskab for. Syndens blodsugende igler havde suget hans livskraft; men selv om alle hans venner og veninder nu havde forladt ham, havde Gud ikke forladt ham.
Selv nu, da han led nød og sad blandt svinene "og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd". Længere ned kunne en ung jøde fra et fornemt, agtet hjem ikke komme, og her står vi ansigt til ansigt med den vidunderlige åbenbarelse af vor himmelske Faders kærlighed, som Jesus vil indprente med denne lignelse.
Guds frelsende nåde og kærlighed når ned til syndens dybeste afgrunde for at kalde og løfte os op af det dynd, som vort valg og vore handlinger har ført os ned i. David siger: Sl 40,3
"han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han satte min fod på klippen, så jeg stod fast."

Der var en ting, som den yngste søn ikke kunne sætte over styr, og det var Faderens kærlighed. Han havde vendt dem ryggen og glemt den, indtil han sad blandt svinene; men nu begyndte han at tænke, og faderkærlighedens magt begyndte at virke på hans hjerte:
Hvorfor sidder du her og sulter i dine ynkelige laser?
Hvorfor går du ikke hjem?
Måske fader vil tage imod dig og give dig arbejde på sin smukke, veldrevne landejendom.
Hans skrigende tarme, de snavsede pjalter, ja, selv svinenes grynten synes at sige: "Gå hjem! Gå hjem!"
Samvittigheden var vågnet op, angerens tårer fyldte hans øjne, og barndomshjemmets skønhed stod i skarp kontrast til både hans indre og ydre elendighed.

Da tog han den afgørende beslutning: "'Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn."

"Han gik i sig selv", siger Jesus, og denne selvransagelse er en slående beskrivelse af den forandring, som fandt sted i hans hjerte, og som blev efterfulgt af handling: Han stod op og gik til sin fader.
Enhver synder, som vil "gå hjem" til Gud, må først gå i sig selv.
Stoltheden brydes, og ingen falsk skamfølelse må holde ham tilbage.

I vort land tales der ofte om, at danskerne er åndeligt blufærdige, således at vi sjældent taler åbent om vor religiøse overbevisning eller vidner om vor kristne tro; men mon ikke denne blufærdighed bunder i menneskefrygt og en manglende erkendelse af vort virkelige åndelige behov?

Sønnen begyndte straks vandringen hjem til sin fader. Han vendte om helt og fuldt, og hans liv fik en ny retning og et nyt indhold. Sand omvendelse er ganske enkelt at vende sig bort fra sin synd til Gud, og når denne sjælsbevægelse har fundet sted hos et menneske, får vi en helt ny erkendelse af Guds kærlighed til syndere og begynder at fatte noget af
Ef 3,18-19 så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås."

Denne Guds kærlighed, som lignelsen tegner et enkelt og gribende billede af, burde gøre indtryk selv på et hjerte af sten. "Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham."
Det havde sønnen aldrig ventet - tænk, var hans faders kærlighed så ubetinget, så overvældende mod en fortabt søn, som ikke fortjente noget af den, og som så længe havde trampet den under fødder!

Kære ven! sådan elsker Gud dig og mig.
Den enbårne Søn, som kom fra "Faderens favn", har i denne lignelse tolket den store sandhed for os: Gud er kærlighed!

"Skynd jer at komme", sagde faderen til sine tjenere, "med den fineste festdragt... sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne."
Faderens kærlighed og godhed skal dække over alle syndens mærker og give sønnen fuld oprejsning.
"'Thi min søn... var fortabt, men er fundet igen.'

Præsident Roosevelt sagde engang: "Lignelsen om den fortabte søn har bevæget mig dybere end noget andet, jeg har hørt i hele mit liv."

Når Gandhi lå for døden på grund af sin faste, bad han, skønt han var hindu, om at få sunget Isaac Watts kendte salme: Når jeg betragter det vidunderlige kors, hvorpå herlighedens fyrste døde, da regner jeg min største vinding for tab og foragter al min stolthed.

Kære Ven!
Vor himmelske Faders arme, hans "ring", hans "sko" og velkomstfest venter på dig.

Luk 15,7 "Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse."

På Golgatas kors blev vi tilbudt frelsen fra synd, skyld og straf, og der blev det for evigt bevist, at Gud er kærlighed.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com