De syv dødssynder!

Udtrykket "De syv dødssynder" kommer oprindelig fra den katolske kirke og er i stor udstrækningen omskrivning af Gal 5,19-21 hvor der er tale om kødets lyster - gerninger.

Gal 5,19-21 Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige.

Der er dog forskel på, hvilken oversættelse man bruger. F. eks. lyder de således på hverdagsdansk.

GAL 5,19-21 Men Kødets Gerninger er åbenbare, såsom: Utugt, Urenhed, Uterlighed, Afgudsdyrkelse, Trolddom, Fjendskaber, Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Tvedragt, Partier, Avind, Drukkenskab, Svir og deslige; hvorom jeg forud siger eder, ligesom jeg også før har sagt, at de, som øver sådanne Ting, skulle ikke arve Guds Rige.

Når vi ser på den katolske kirkes liste over de syv dødssynder, er der også der en smule forskel, alt efter hvor man læser om dem, men ligesom i Bibelen er meningen den samme.
Stolthed, begærlighed, liderlighed, vrede, frådseri, misundelse og dovenskab er nok en af de mest almindelige lister.

Den katolske kirke er dog ikke den eneste der har lavet en liste over de syv dødssynder. John Gower, en kendt engelsk digter, som levede fra 1330 til 1408 lavede også en.
Efter John Gowers opfattelse er det penge, der er det væsentlig i de fleste menneskers liv. Og deri har han ret, for det er det også i dag! Uanset hvad vi ser på så er det et spørgsmål om penge. EU, miljø, krig, valg af politikere, hospitals væsenet - ventelister med mere, ja listen er uendelig lang, i alle ting er det et spørgsmål om penge. Derfor kom hans liste til at se således ud:
* føde - mad - appetitten
* klæder - tøj - smykker
* varme
* Husleje
* skat
* agtværdige
* børn

Vender vi blikket bort fra den verdslige verden og dens utallige fristelser og ser på den åndelige side af sagen. Den kristne eller skulle vi måske hellere sige den bibelske, så vil vi se at vi her finder en liste der er vidt forskellig fra både den katolske og den digteren John Gower har lavet.

Grundelementerne i den bibelske er universets grund lov, de ti bud!
1. bud.
2Mos 20,3 Du må ikke have andre guder end mig.

2.bud.
2Mos 20,4-6 Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3. bud.
2Mos 20,7 Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. bud.
2Mos 20,8-11 Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han.

5. bud.
2Mos 20,12 Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. bud.
2Mos 20,13 Du må ikke begå drab.

7. bud.
2Mos 20,14 Du må ikke bryde et ægteskab.

8. bud.
2Mos 20,15 Du må ikke stjæle.

9. bud.
2Mos 20,16 Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10. bud.
2Mos 20,17 Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom."

Bibelens liste ser således ud:
* Du må ikke have andre guder en Herren, himlens og jordens skaber, og du må derfor heller ikke tilbede andre guder eller ting. (v. 3-6)
* Du må ikke misbruge Guds navn. (v. 7)
* Du skal helligholde - hvile på ugens syvende dag - lørdagen og afholde dig fra alt unødigt og selvisk arbejde og snak! (v. 8-11)
* Du skal ære din mor og far! (v. 12)
* Du må ikke dræbe et andet menneske. (v. 13)
* Du må ikke have seksuel omgang med andre end din kone - mand. (v. 14)
* Du må ikke stjæle eller på anden måde tilegne dig noget der ikke tilhørere dig. (v. 15)

I følge Guds ord, Bibelen, er der dødsstraf for overtrædelse af hver eneste en, af disse 7 bud.

* 5Mos 13,1-8 og 5Mos 18,20.
* 3Mos 24,16.
* 2Mos 31,15 og 2Mos 35,2.
* 2Mos 31,17 og 3Mos 20,9.
* 2Mos 21,12 og 3Mos 24,17.
* 3Mos 20,10.
* 2Mos 21,16.

Til denne liste over, hvad vi kan kalde Biblens syv dødssynder, kan vi føje endnu et par stykker, der ifølge Biblen også er forbundet med dødsstraf.

* At drikke sig fuld 3Mos 20,27.
* At have seksuel omgang med sit eget køn, homoseksualitet og lesbisk. Disse ting sidestilles med seksuel omgang med dyr og der er derfor også dødsstraf for denne unaturlige form for seks. 3Mos 20,13-16.
* At ofre børn - at overlade dem til sig selv eller andre for personlig magelighed og vindings skyld. 3Mos 20,2.

Nu vil mange nok sige, at det var den gang og at disse ting ikke gælder for os der lever i en moderne og oplyst tid. Men lad mig spørge dig, er overtrædelserne blevet mindre af at der er gået nogle tusinde år siden dengang?

Er alle disse ting, ikke så udbred i dag, at vi i en meget stor udstrækning har forsøgt at ændre Guds lov, som forbyder disse ting og gjort dem lovlige, og til daglige foreteelser?
Der kunne skrives endnu mange, mange sider om de syv dødssynder, men vil det hjælpe noget?
Hvor mange vil standse op og virkelig tage tid til at tænke over de ting der sker omkring os?

* Dette, at vi ikke tager tid til at tænke over, hvorfor verden i dag, er som den er.
* Dette, at jordens befolkning, herunder også den danske, tilsyneladende har glemt alt om moral og næste kærlighed.
* Dette, at flere og flere i dag, bevist, søger bort fra alt hvad der har med de bibelske normer og principper at gøre.
* Dette, at penge, økonomisk vinding i dag totalt styrere vort liv.
* Dette, at vi i dag er kommet så langt væk fra det der er rigtig og retfærdigt, at seks med mindreårige og voldtægt, ikke straffes.
* Dette, at man i dag giver urostiftere og voldsmænd en præmie, f.eks. i form af en eventyrrejse eller andre oplevelser, som de fleste lovlydige borger ikke har en mulighed for at opnå.
* Dette, at befolkningen har glemt at vi alle uanset hudfarve rase, nationalitet, religiøs og politisk overbevisning, har glemt at vi en dag skal stå til ansvar for den måde vi har levet vort liv på.

Dette, er efter min bedste overbevisning de syv største af alle dødssynder!
Lad os slutte med at se på de syv der er nævnt i Ordsprogenes bog

Ordsp 6,16-19 Der er seks ting, Herren hader, og syv, han afskyr:
v17 hovmodige øjne, løgnagtig tunge, hænder, der udgyder uskyldigt blod,
v18 et hjerte, der udtænker onde planer, fødder, der løber rask i ondt ærinde,
v19 et falsk vidne, der udspreder løgne, og en, der sår splid mellem brødre.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com