EN TAK TIL HERREN!!!

Så længe, vi husker, - hvordan Herren har led os,
- og været med os, - i tiden indtil nu,
- har vi intet, at frygte for, - i fremtiden.

Når vi ser på de ting der sker omkring os.

Når vi ser på menighedens størrelse og de problemer der er, så er det ofte at vi glemmer alt det Herren HAR GJORT for os i tiden indtil nu.

Sl 40,6 Store ting har du gjort; Herre, min Gud, dine underfulde handlinger og planer er til gavn for os; ingen står mål med dig!

Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange, de kan ikke opregnes.

Det er rigtig, at det er så meget at Herren har gjort for Esther og jeg gennem årene, at det slet ikke kan opregnes. Det ville tage flere dage at fortælde om alt dette.

1 Sam 12,24 Frygt Herren og tjen ham i trofasthed af hele jeres hjerte!

Se, hvor store ting han har gjort imod jer.
Sl 71,19 Din vælde og din retfærdighed når til himlen, Gud; du har gjort store ting

Sl 126,2 Da sagde man blandt folkene: "Herren har gjort store ting mod dem."
v3 Herren har gjort store ting mod os, og vi blev glade

Es 12,5 Lovsyng Herren, for store ting har han gjort, det skal hele jorden vide.

at fortælde om den helt fantastiske måde Herren har været og ER og fortsat vil være med i dette arbejde kan jeg slet ikke komme ind på her.

Sl 40,6 Store ting har du gjort; Herre, min Gud, dine underfulde handlinger og planer er til gavn for os; ingen står mål med dig! Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange, de kan ikke opregnes.

1 Sam 12,24 Frygt Herren og tjen ham i trofasthed af hele jeres hjerte! Se, hvor store ting han har gjort imod jer.

Sl 71,19 Din vælde og din retfærdighed når til himlen, Gud; du har gjort store ting,

Sl 126,2 Da sagde man blandt folkene: "Herren har gjort store ting mod dem."
v3 Herren har gjort store ting mod os, og vi blev glade

Es 12,5 Lovsyng Herren, for store ting har han gjort, det skal hele jorden vide.

VELSIGNELSEN:
Ef 3,17 at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed,
v18 så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er,
v19 og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.
v20 Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår,
v21 ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com