HAR DU TÆNKT PÅ AT ..... ?

?
Har du tænkt på, hvordan du bruger Jesu Kristi navn?

Mange bruger Jesu navn på en måde, som af nogle opfattes som et bandeord eller som gudsbespottelse.

Hvad med dig, hvordan bruger du din frelsers navn?

 


? ?
Johannes Døberen prædikede: "Omvend Jer!" (Matt 3,2)

Jesus havde det samme budskab: "Omvend Jer!" (Matt 4,17 + Matt 11,20)

Hvad betyder det at omvende sig?

Har vi - har jeg behov for at omvende mig?

Har du behov for at omvende dig?

En dag, måske meget snart er det for sent, da kan vi ikke vende om, selv om vi ønsker det.

 


? ? ?
For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. Matt 6,21

Hvad tænker du på når du læser dette vers?

Hvad lægger du i ordet skat?

Er der en mulighed for, at det har noget med penge og dit jordiske gods at gøre?

Hvad med personlig ære og berømmelse, selviske interesser, har det noget med dit gods at gøre?

Hvad med din familie, dine børn, din kone, kæreste og andre som står dig meget nær hører de også hjemme i denne sammenhæng?

 


? ? ? ?
Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Matt 6,9-13

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham! Matt 7,7-11

Hvordan beder du?

Er det de timelige, de jordiske ting du beder mest om?

Hvem eller hvad beder du mest for?

Hvor meget tid bruger du på at takke og prise Gud?

Du må ikke gå i forbøn for dette folk. Du må ikke holde klage og bøn for dem eller trænge ind på mig, for jeg vil ikke høre dig. Jer 7,16

Hvordan ser du på dette vers?
Da jeg havde studeret det nærmere medførte det, at jeg begyndte at bede på en anden måde end jeg før havde gjort.

 


? ? ? ? ?
DE TO PORTE
7,13 Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den.

DE TO VEJE
7,14 Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!

GODE OG DÅRLIGE FRUGTER
7,15-20 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter.

DE TO HUSE
7,24-27 Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort."

Der kun to muligheder, - selv om vi ofte ønser flere!

Kan man være en halv kristen? NEJ! - man kan ikke blive halvt frelst.

I Guds ord Bibelen, er det altid et ENTEN --- ELLER!!!

 !
Jesus ser ikke så meget på det liv du HAR levet, som på det liv du lever EFTER,
at du har lært Ham at kende!
Nogle ønsker slet ikke, at lære Jesus, at kende, da de ved, det betyder, at de skal ændre nogle ting i det liv de nu lever og det ønsker de ikke.
Når jeg ser på det liv jeg levede FØR Jesus kom ind i mit liv, med det liv jeg lever i dag, så må jeg sige at der ER sket en ændring, men jeg må også stille mig selv spørgsmålet, burde denne ændring ikke have været større?
Hvordan er det med dit liv?
Kan alle du møder og taler med, se og høre at der er sket en ændring i dit liv?

På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Matt 7,20
I kan altså kende dem på deres frugter Matt 7,16

---------------------------------------------------------------------------

!!
Matt 9,29 Da rørte han ved deres øjne og sagde: "Det skal ske jer, som I tror."

Matt 8,13 Men til officeren sagde Jesus: "Gå, det skal ske dig, som du troede!"
Og hans tjener blev helbredt i samme time.

Her må jeg stille mig selv dette spørgsmål, hvor stor er min tro?
Selvfølgelig vil jeg altid svare, at den er MEGET STOR!
Men når jeg tænker mig om og lader selvet ude af betragtning, ja, så må jeg indrømme, at der er mange gange, at min tro, har været MEGET LILLE.

---------------------------------------------------------------------------

!!!
Men vil nogen ikke tage imod jer eller høre jeres budskab, så forlad det hus eller den by og ryst støvet af jeres fødder. Matt 10,14

Og her må jeg stille mig selv dette spørgsmål: Følger jeg det der står i dette vers? Presser jeg nogle gange, min familie, mine venner og andre til at høre om det der lægger mig aller mest på sinde, - Jesus Kristus!

---------------------------------------------------------------------------

!!!!
Matt 10,19-20 Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer.

Dette er efter min opfattelse to af de mest misfortolkede vers i hele Bibelen.
Mange af dem jeg kender og har mødt mener,
at vi ikke behøver at studere Guds ord,
at vi ikke behøver at kunne gøre rede for det vi tror på,
at vi blot kan leve livet som vi lyster og hvis vi kommer i vanskeligheder, så har Gud i disse to vers lovet at han vil klare problemerne for os.

INTET KAN VÆRE MERE FORKERT!

---------------------------------------------------------------------------

!!!!!
Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Matt 10,32

Et dejligt vers, et vers vi alle kan lide at læse og som vi ofte henviser til.
Men det næste vers, som høre sammen med det første, uanset om vi ønsker det eller ej, er ikke et vers vi ønsker at læse og tænke på.

Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i Himlene. Matt 10,33