Har du tænkt på...?

!
Jesus ser ikke så meget på det liv du HAR levet, som på det liv du lever EFTER,
at du har lært Ham at kende!
Nogle ønsker slet ikke, at lære Jesus, at kende, da de ved, det betyder, at de skal ændre nogle ting i det liv de nu lever og det ønsker de ikke.
Når jeg ser på det liv jeg levede FØR Jesus kom ind i mit liv, med det liv jeg lever i dag, så må jeg sige at der ER sket en ændring, men jeg må også stille mig selv spørgsmålet, burde denne ændring ikke have været større?
Hvordan er det med dit liv?
Kan alle du møder og taler med, se og høre at der er sket en ændring i dit liv?

På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Matt 7,20
I kan altså kende dem på deres frugter Matt 7,16

---------------------------------------------------------------------------

!!
Matt 9,29 Da rørte han ved deres øjne og sagde: "Det skal ske jer, som I tror."

Matt 8,13 Men til officeren sagde Jesus: "Gå, det skal ske dig, som du troede!"
Og hans tjener blev helbredt i samme time.

Her må jeg stille mig selv dette spørgsmål, hvor stor er min tro?
Selvfølgelig vil jeg altid svare, at den er MEGET STOR!
Men når jeg tænker mig om og lader selvet ude af betragtning, ja, så må jeg indrømme, at der er mange gange, at min tro, har været MEGET LILLE.

---------------------------------------------------------------------------

!!!
Men vil nogen ikke tage imod jer eller høre jeres budskab, så forlad det hus eller den by og ryst støvet af jeres fødder. Matt 10,14

Og her må jeg stille mig selv dette spørgsmål: Følger jeg det der står i dette vers? Presser jeg nogle gange, min familie, mine venner og andre til at høre om det der lægger mig aller mest på sinde, - Jesus Kristus!

---------------------------------------------------------------------------

!!!!
Matt 10,19-20 Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer.

Dette er efter min opfattelse to af de mest misfortolkede vers i hele Bibelen.
Mange af dem jeg kender og har mødt mener,
at vi ikke behøver at studere Guds ord,
at vi ikke behøver at kunne gøre rede for det vi tror på,
at vi blot kan leve livet som vi lyster og hvis vi kommer i vanskeligheder, så har Gud i disse to vers lovet at han vil klare problemerne for os.

INTET KAN VÆRE MERE FORKERT!

---------------------------------------------------------------------------

!!!!!
Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Matt 10,32

Et dejligt vers, et vers vi alle kan lide at læse og som vi ofte henviser til.
Men det næste vers, som høre sammen med det første, uanset om vi ønsker det eller ej, er ikke et vers vi ønsker at læse og tænke på.

Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i Himlene. Matt 10,33