Tænk meget nøje over følgende .... ..... 

Sp-1. ...
Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste.
1Mos 3,6
Det er sætningen, "der var hos hende," du skal lægge mærke til og meget nøje overveje!
Betyder det at Adam havde været ved Evas side hele tiden, også under slangens samtale med Eva?
v1 Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden: »Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?« v2 Kvinden svarede slangen: »Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, v3 men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø.« v4 Men slangen sagde til kvinden: »Vist skal I ikke dø! v5 Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt.«
1Mos 3,1 - 5
Nogle mener, at Adam stod ved Evas side og hørte denne samtale.

Vidste Adam, ligesom Eva, at de ikke måtte spise af dette træges frugter?

JA!
Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, v3 men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø.
Sp-2 ...
Den tanke, at Adam, uden at foretage sig noget som helst, skulle have stået ved Evas side, under denne samtale, vel vidende hvad Herren havde sagt, er ikke i harmoni med Guds og Biblens lære.
Når jeg siger til den uretfærdige: Du skal dø! og du ikke advarer den uretfærdige og ikke taler til ham og advarer ham mod hans uretfærdige færd for at holde ham i live, så skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld; men hans blod vil jeg kræve af din hånd.
Ez 3,18

Tænk engang over følgende:
Betyder ordene "der var hos hende," i vers 6, at Adam altid, hele tiden var ved Evas side?
Betyder det, at Adam og Eva altid fulgtes ad over alt?
Betyder det, at Adam eller Eva aldrig gik en tur alene i Edens have?

Læs følgende vers, medens du nøje overvejer, om det virkelig kan tænkes, at ordene "der var hos hende," skal forstås således.

Joh 16,4
Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer.
ApG 9,39
Peter brød så op og gik med dem. Da han kom derhen, viste de ham op i rummet ovenpå, og alle enkerne kom grædende og viste alle de kjortler og kapper frem, som Tabitha havde lavet, mens hun var hos dem.
2 Thess 3,10
For allerede da vi var hos jer, bød vi jer, at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden

Hvis vi er så konsekvente, at vi ud fra ordene "der var hos hende," drage den slutning, at Adam og Eva altid, under alle forhold fulgtes ad og aldrig var alene, glemmer vi, et bibelstudies vigtigste og alt afgørende regel, for at kunne lære sandheden at kende, nemlig den at vi ikke må tage en enkelt sætning ud af dens sammenhæng og sige, at vi her i denne ene sætning har hele sandheden om dette. Den bibelske sandhed kan kun findes ved under Guds Ånds ledelse, at sammenligne alle de steder, hvor der er tale om det samme.

Hvor finder vi disse to vers?
Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den.

Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte,

Jak 1, 5 og Jer 29, 13 er de rigtige svar!
Sp-3 ...
Tænk dig om medens du læser disse vers.
Joh 6, 70 Jesus svarede dem: »Har jeg ikke selv udvalgt jer tolv, og dog er en af jer en djævel?«
Joh 15, 16 Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn.
Ifølge Jesu egne ord var det ham, Jesus, der selv udvalgte alle tolv disciple, det vil sige også Judas, som forrådte Jesus!
Hvor i Biblen finder vi det eller de skriftsteder, som bekræfter, at Jesus også udvalgte Judas, og bad Judas om at følge sig?

Jesus opfordrede ikke Judas til at følge ham, ligesom Jesus heller ikke på noget tidspunkt udvalgte ham.
Matt 8, 19 Og en skriftklog kom til ham og sagde: »Mester, jeg vil følge dig, hvor du end går hen.« v20 Men Jesus sagde til ham: »Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved.«
Luk 9, 57 Mens de var undervejs, var der en, der sagde til ham: »Jeg vil følge dig, hvor du end går hen.« v58 Jesus sagde til ham: »Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved.«


Sp-4 ...
Skal vi tage Jesus på hans ord og helt konsekvent følge det han siger, eller skal vi bruge den forstand han har givet os og sammenligne de skriftsteder der taler om de samme ting med hinanden, før vi udtaler os?
1... Matt 5,43
I har hørt, at der er sagt: Du skal elske din næste og hade din fjende.
Er det Jesu og Biblens lære, at vi skal hade vore fjender?

2 ... Matt 10,21
En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig imod deres forældre og få dem dømt til døden.
Er det Jesu og Biblens lære, at vi skal udlevere hinanden til døden og at børnene skal rejse sig mod deres forældre og få dem dømt til døden?

3 ... Mark 9,43
Og hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet end med begge hænder i behold at komme i Helvede, til den uudslukkelige ild,
Er det Jesu og Biblens lære, at vi skal hugge vore hænder af?

4 ... Joh 6,47
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror, har evigt liv.
Hvis vi tager disse ord for pålydende, uden at sammenligne med andre steder, hvor det samme er omtalt, bliver vi frelst uanset hvad vi tror på.

5 ... Luk 4,3-4
Da sagde Djævelen til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive til brød.« v4 Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: Mennesket skal ikke leve af brød alene.
Hvad skal mennesket da leve af?

For de der læser Biblen eller studerer den er det meget vanskeligt at finde eksempler, som de jeg her har nævnt og holde fast ved, at det der står i disse eksempler er Jesu og Biblens lære.
De der læser Biblen eller studerer den, vil se at disse eksempler er taget ud af deres sammenhæng og at Jesu og Biblens lære er den modsatte!
Der er i hundredvis af denne type af eksempler!
Men som jeg allerede har nævnt, er det ikke noget, at de der læser eller studerer Biblen for at lære Guds ord og Jesus bedre at kende ser. Og hvis de ser en enkelt af disse tilsyneladende Ubibelske og Ukristne vers, læser de også de efterfølgende vers, hvor de ofte finder svaret og set i sammenhæng med de vers der taler om det samme, forsvinder enhver tanke om en ubibelsk eller ukristen lære og sandhedens lys skinner nu ud fra disse vers, med en kraft som aldrig før!

Jeg vil nu opfordre dig til at læse de vers jeg her har nævnt, således at du kan se dem i den rette sammenhæng!
Jeg har brugt fire eksempler, det er nu din opgave at finde de vers, der giver den rette sammenhæng til hver enkelt af dem!

A ...  De svarede: »Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst.«
B ... Men han svarede: »Der står skrevet: Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.
C ... Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer,
D ... Tag jer i agt for mennesker! De skal udlevere jer til domstolene og piske jer i deres synagoger,
v18 og I vil blive stillet for statholdere og konger på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem og for hedningerne.
v19 Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige.
v20 For det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer.
v21 En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig imod deres forældre og få dem dømt til døden.
v22 Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com