Et lykkeligt ægteskab!


Ja, der er en løsning Guds løsning. Gud skabte os og ved alt om os. Han indstiftede ægteskabet og foretog den første vielse og hans regler for ægteskabet gælder endnu. Han kender svarene. Giv ikke op! De kan redde Deres ægteskab.
Har De prøvet alt andet?
Giv Gud en chance.
Her er hans regler.
Følg dem og red Deres hjem.

***
Stift Deres eget hjem.
1Mos 2,24 Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.

Guds forskrift er klar. Et ægtepar skal forlade far og mor og oprette deres eget hjem selv om de af økonomiske grunde må nøjes med en et værelses lejlighed. Dette bør ikke drøftes med hans eller hendes familie, men afgøres de to imellem. Tusindvis af skilsmisser kunne undgås, hvis denne regel altid blev fulgt.

***
Søg stadig at vinde Deres ægtefælle på ny.
1Pet 4,8 først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder.
Ordsp 31,28 Hendes sønner rejser sig og priser hende, hendes mand berømmer hende:

1Kor 7,34 og er splittet. Og en ugift kvinde eller ung pige tænker på Herren, på at være hellig både i legeme og ånd; men den, der er gift, tænker på verden, hvordan hun kan være sin mand til behag.

Rom 12,10 Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse.

***
Bliv ved med at optræde høfligt i ægteskabet.
Et lykkeligt ægteskab kommer ikke af sig selv det må plejes. Tag ikke hinanden for givet det vil ødelægge Deres ægteskab. Giv kærligheden udtryk ellers vil den dø. Brug så megen tid som muligt til at gøre ting sammen, hvis De ønsker et godt forhold. Overse ikke de små opmuntringer og beviser på hengivenhed. Og forlang ikke mere, end De selv yder. Det er manglen på kærlighed, der ødelægger de fleste ægteskaber. Giver man kærligheden en chance, vinder den næsten altid.

***
Husk, at Gud sammenføjede Dem i ægteskabet.
Matt 19,5-6 og sagde: 'Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød'? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille."

Er kærligheden næsten forsvundet fra Deres hjem? Glem ikke, at Gud har sammenføjet Dem i ægteskabet, og det er hans hensigt, at De skal blive sammen og forblive lykkelige. Han vil atter bringe lykke og kærlighed ind i Deres liv, hvis De vil lyde hans bud. »For Gud er alle ting mulige.« Matt. 19,26. Bliv ikke fortvivlet. Gud kan atter give Dem kærlighed til hinanden, hvis De vil give ham lov til det.

***
Vogt Deres tanker lad ikke Deres følelser narre Dem.
Ordsp 28,7 Den, der tager vare på belæringen, er en forstandig søn, men den, der omgås frådsere, bringer skam over sin far.
2Mos 20,17 Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom."

Fil 4,8 I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde.

En forkert tænkernåde vil ødelægge Deres ægteskab. Den onde vil indskyde Dem tanker som disse:
»Vort ægteskab var en fejltagelse.«
»Hun (han) forstår mig ikke.« »Vi kan altid lade os skille.«
»Jeg tager hjem til mine forældre.«

Hold op med sådanne tanker ellers er Deres ægteskab fortabt. Det er nemlig tanker og følelser, der leder til handling. Tillad Dem ikke at høre eller se noget eller at omgås nogen, der leder Dem til utroskab. Et menneske, der ikke holder sine tanker under kontrol, er ligesom en bil i frigear på en bakketop. Alt kan ske og resultatet er altid ulykke.

***
Gå aldrig til ro om aftenen i vrede.
Ef 4,26 Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede,

Jak 5,16 Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.
Fil 3,13 Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude;

Ef 4,32 men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.

At blive vred og fornærmet over en sårende eller uretfærdig behandling, er meget farligt, hvis det ikke hurtigt bliver udjævnet. Derfor siger Gud, at man må overvinde sin vrede, før man lægger sig til hvile om aftenen. Vær stor nok til at sige undskyld. Ingen er fuldkommen vær fair nok til at indrømme en fejltagelse. Det er vidunderligt at blive gode venner igen.

***
Bed sammen.
Matt 26,41 Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt."

Jak 5,16 Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.
Jak 1,5 Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den.

Bed højt for hinanden. Dette er en vidunderlig regel, som giver langt mere succes, end De tror. Knæl for Gud og bed ham om sand kærlighed til hinanden, om tilgivelse, om styrke, om visdom til løsning af problemerne. Gud har givet os en personlig garanti for, at han vil svare. Et bedende menneske bliver ikke automatisk kureret for alle sine fejl, men han vil få et hjerte, der ønsker at gøre det rette. Ingen familier skilles, når de sammen beder om Guds hjælp.

***
Gør Gud til hjemmets midtpunkt.
Sl 127,1 Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Hvis ikke Herren våger over byen, våger vægteren forgæves.

Ordsp 3,6 Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.

Fil 4,7 Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Hemmeligheden ved sand lykke i hjemmet er ikke diplomati eller utrættelige anstrengelser for at løse problemerne, men forening med Kristus. Hjerter, som er fyldt med Kristi kærlighed, kan aldrig adskilles helt. Evangeliet er et lægemiddel for alle ægteskaber, som er fyldt med had, bitterhed og skuffelse. Det genopliver kærligheden og afværger utallige skilsmisser. Det kan også redde Deres ægteskab, hvis De blot vil tillade det.

***
Skilsmisse er ikke løsningen.
Matt 16,6 Jesus sagde til dem: "Se til, at I tager jer i agt for farisæernes og saddukæernes surdej."

Matt 16,9 Kan I endnu ikke fatte, eller husker I ikke de fem brød til de fem tusind, og hvor mange kurve I da samlede?
Rom 7,2 En gift kvinde er ved lov bundet til sin mand, så længe han lever; men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham.

Bibelen taler klart. Det ægteskabelige bånd er uløseligt. Skilsmisse er kun tilladt i tilfælde af ægteskabsbrud og selv da er det ikke påbudt, kun tilladt. Tilgivelse er bedre end skilsmisse, selv når der er tale om et moralsk fald. Ægteskabet gælder hele livet. Således forordnede Gud det, da han foretog den første vielse i Edens have. Tanken om skilsmisse vil ødelægge ægteskabet. Det er en af grundene til, at Jesus udelukkede den. En skilsmisse er altid en ulykke og løser næsten aldrig problemerne den skaber blot større problemer og burde derfor hverken overvejes eller omtales. Splittede og ulykkelige skæbner følger næsten altid en skilsmisse. Gud indstiftede ægteskabet for at beskytte menneskets renhed og lykke, tilfredsstille dets behov for selskab og forædle det både fysisk og åndeligt. Ægteskabsløftet er en af de alvorligste og mest bindende forpligtelser, et menneske kan påtage sig. Gud kan ikke velsigne det menneske, som letsindigt tilsidesætter et helligt løfte.

***
Ubrydeligt sammenhold.
2Mos 20,14 Du må ikke bryde et ægteskab.
Ordsp 31,11-12 Hendes mand stoler på hende, det skorter ikke på udbytte. Hun handler godt imod ham, aldrig ondt, så længe hun lever.
Mal 2,14 I spørger: "Hvorfor?" Fordi Herren var vidne mellem dig og din ungdoms hustru, som du er troløs imod, skønt hun er bundet til dig som ægtehustru.
Ordsp 6,24-29 det vogter dig mod den onde kvinde, mod den fremmede kvindes glatte tunge. Begær ikke hendes skønhed i dit hjerte, lad hende ikke fange dig med sit blik. En skøge kan man få for mindre end et brød, men en gift kvinde jagter dit dyrebare liv. Kan man bære gløder i favnen, uden at tøjet svides? Hvis man går på glødende kul, bliver fødderne så ikke forbrændt? Sådan er det med ham, der går ind til en anden mands kone, ingen, der rører hende, forbliver ustraffet.

En families private forhold bør aldrig diskuteres med andre selv ikke med forældre. Det er en tragedie at bryde denne lov, som Gud har givet. En tredje person, som lytter til klager og viser sympati, er djævelens redskab til at gøre mand og hustru fremmede for hinanden. Løs Deres problemer privat. Ingen anden end måske Deres præst eller advokat bør nogensinde indblandes. Vær trofaste mod hinanden. HAV ALDRIG HEMMELIGHEDER FOR HINANDEN. Vær ikke morsom på den anden parts bekostning. Beskyt hinanden og afvis enhver, som vil blande sig i Deres private forhold. Den, som bryder sit ægteskabsløfte, skader både sig selv og enhver, som bliver indblandet. Gud, som kender vort sind, vort legeme og vor følelsesmæssige natur, siger: »Du skal ikke!« derfor er det bedre for os at lade være. Den, som ignorerer hans bud, må betale det dyrt.

***
Husk, at kritik og bebrejdelse ødelægger kærligheden.
Kol 3,19 Mænd, elsk jeres hustruer, og vær ikke hårde mod dem.

Ordsp 21,19 Hellere bo i et ørkenland end have en stridbar og arrig kone.
Ordsp 27,15 Uafladeligt tagdryp på en regnvejrsdag og stridbar kvinde ligner hinanden;
Matt 7,3 Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?

1Kor 13,4-7 Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

Hold op med at kritisere og skænde og finde fejl. Deres partner har muligvis store mangler, men bebrejdelser hjælper ikke. Vent ikke fuldkommenhed, ellers vil bitterhed blive resultatet. Se bort fra fejl og søg efter de gode ting. Prøv ikke på at reformere, kontrollere eller tvinge Deres partner. Kun Gud kan forandre mennesker. Sans for humor, et glad hjerte, venlighed, tålmodighed og hengivenhed vil bortjage to tredjedele af Deres ægteskabelige problemer. Prøv at gøre Deres partner lykkelig, hellere end god, så vil det gode komme af sig selv. Hemmeligheden ved et vellykket ægteskab ligger ikke i at have den rette partner, men snarere i at være den rette partner.

***
Vær mådeholden
1Kor 9,25 Men enhver idrætsmand er afholdende i alt - de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner.
1Kor 13,5 Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag.

1Kor 10,31 Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt til Guds ære.

1Kor 9,27 Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet.
2Thess 3,10 For allerede da vi var hos jer, bød vi jer, at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden.
Hebr 13,4 Ægteskabet skal holdes i ære af alle og ægtesengen være ubesmittet; for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere.
Rom 6,12-13 Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed.

Enhver overdrivelse vil ødelægge Deres ægteskab. Det samme vil ske med det modsatte. Arbejde, kærlighed, hvile, motion, leg, gudsdyrkelse, måltider og selskabeligt samvær må bringes i balance i Deres ægteskab, ellers vil noget gå i stykker. For meget arbejde og mangel på søvn, hensigtsmæssig føde og motion gør et menneske kritisk, intolerant og negativ. Stadig overernæring er et stort onde, som styrker den dyriske natur og sløver bevidstheden. Seksuelt misbrug ødelægger kærligheden til hellige ting og svækker vitaliteten. Ægteskab giver ikke ret til seksuel overdrivelse. En unaturlig eller umådeholden køns aktivitet ødelægger den gensidige kærlighed og respekt. Bibelen foreskriver mådehold. Se 1 Kor. 7,37. SELSKABELIGT SAMVÆR med andre er absolut nødvendigt. Sand lykke trives ikke i isolation. Vi må lære at le og glæde os over sunde ting. At være alt for alvorlig er farligt. Såvel overdrivelse som undladelse af naturlig livsudfoldelse svækker sind og legeme og forringer evnen til at elske og respektere hinanden. Lad ikke mangel på mådehold ødelægge Deres ægteskab.

***
Respekter den andens personlige rettigheder og privatliv.
1Kor 13,4-7 Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
Rom 12,10 Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse.

Hver partner har en himmelsk ret til et vist personligt privatliv. Pil ikke ved hinandens tasker, punge, personlige breve eller anden privat ejendom, med mindre der er givet tilladelse. Retten til privatliv må respekteres. Deres partner er endog berettiget til en fridag uden at skulle i tredjegrads forhør. Ægtefæller ejer ikke hinanden og skulle aldrig prøve at fremtvinge forandringer i den andens personlighed. Kun Gud kan gøre sådanne forandringer, og vi er alle ansvarlige over for ham i den henseende. (Rom 14,12). Fuldkommen tillid og tiltro til hinanden er en forudsætning for lykke. Tilbring mindre tid med at "finde ud af" Deres partner, prøv hellere at glæde hende eller ham. Det vil gøre underværker.

***
Vær ren, beskeden, ordentlig og pligtopfyldende.
1Tim 2,9 Ligeledes vil jeg, at kvinder skal være ærbart og ikke prangende klædt, deres pynt skal ikke være kunstfærdige håropsætninger og guld eller perler eller dyrt tøj,

Ordsp 31,13 Hun sørger for uld og hør, ivrigt arbejder hendes hænder.
Ordsp 31,15 Hun står op, mens det endnu er nat, hun skaffer føde til sit hus og giver ordrer til sine piger.

Ordsp 31,27 Hun overvåger, hvad der sker i hendes hus, hun spiser ikke dovenskabens brød.
Es 52,11 Bryd op, bryd op, drag bort fra byen, rør ikke ved noget urent! Drag bort fra den, rens jer, I, som bærer Herrens kar!
1Kor 14,40 Men alt skal gå sømmeligt og ordentligt til.
1Tim 5,8 Den, som ikke sørger for sine egne, og særlig for sin egen husstand, har fornægtet troen og er værre end en vantro.
Hebr 6,12 så I ikke bliver sløve, men efterligner dem, som ved tro og tålmodighed arver det, som Gud har lovet.

Dovenskab, uorden, snavs og sjuskethed er djævelens våben til at ødelægge respekten og hengivenheden for hinanden og således ødelægge ægteskabet. Net, beskeden klædedragt og rene velsoignerede legemer er en pligt for både mand og hustru. Måltiderne skal være sunde, tiltalende og serveres til tiden. Hjemmet skal være rent og ordentligt, fordi det vil bringe fred, ro og tilfredshed til alle. En doven, upålidelig mand, som ikke sørger for sit hjem, er en forbandelse for sin familie og en forhånelse mod Gud. Skødesløshed i nogle af disse tilsyneladende små ting ødelægger tusindvis af hjem.

***
Bestem Dem til at tale mildt og venligt.
Ordsp 15,1 Et mildt svar afvender vrede, et sårende ord vækker harme.
Præd 9,9 Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen, for det er din løn i livet og i det, du slider med under solen.

1Kor 13,11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige.

Tving Dem selv til at tale mildt og venligt til Deres partner. Tavshed, når man bliver angrebet, er ofte den bedste måde til at afkøle vreden. Beslutninger, som tages i vrede, og når man er træt eller modløs, er ikke velovervejede. Det er bedre at slappe af, lade vreden gå over og sove på det.

Og når De så taler, lad det ske roligt og kærligt. Hårde, vrede ord ødelægger Deres partners lyst til at glæde Dem.

***
Vær fornuftig i pengesager.
1Kor 13,4-5 Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag.

2Kor 9,7 Men enhver skal give, som han har hjerte til - ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver.

Al ejendom og indtægt i ægteskabet bør være »vort« og ikke »mit«. En del af indkomsten tilhører hustruen til husholdning, klæder og regninger, som hun betaler. Den bør overgives hende uden diskussion. Det er synd at lade hende tigge om småbeløb. Mand og hustru bør, når det er muligt, have ensartede lommepenge, som kan anvendes efter behag uden at skulle aflægge regnskab. En nærig mand er ofte skyld i, at hans hustru bliver ødsel, og en ødsel hustru gør sin mand til en gnier. En gavmild mand, som viser tillid til sin hustrus dygtighed, gør hende almindeligvis økonomisk.

***
Tal tingene igennem og rådfør Dem med hinanden.
1Kor 13,4-5 Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag.

Ordsp 26,12 Ser du en mand, der er vís i egne øjne, er der mere håb for en tåbe end for ham.

Der er få ting, der vil styrke Deres ægteskab som at rådføre sig med hinanden i alle væsentlige spørgsmål. Mand og hustru bør i fællesskab overveje alle vigtige spørgsmål som at skifte stilling eller gøre vigtige indkøb som f. eks. hus, bil, møbler eller store klædningsstykker. Hvis man rådfører sig med hinanden, vil mange alvorlige fejltagelser undgås. Er der efter alvorlig overvejelse og bøn stadig meningsforskelle, bør hustruen overlade til sin mand at træffe beslutningen. Dette siger Bibelen klart i Ef. 5,2224.

***
Kan De foreslå et middel mod en svigermor, der blander sig i vore forhold?

SVAR: Ja. Vær rolig og pas dig selv. (Se 1 Thess. 4,11). Faktisk gælder denne regel al svigerfamilie. Mange ægteskaber, som kunne have været et lille paradis på jorden, er blevet forandret til et helvede på grund af svigerfamilie. Det er enhver svigerfamilies pligt at lade et nyetableret hjem passe sine egne forhold.

***
Min mand er vantro, og jeg prøver at være en kristen. Hans indflydelse er frygtelig. Skulle jeg ikke lade mig skille?

SVAR: Nej, læs i Kor. 7,1214 og 1 Peter 3,1.2. Gud giver et særligt svar.

***
Hvad skal jeg gøre? Mænd forsøger altid at være nærgående over for mig?

SVAR: Vær meget omhyggelig med Deres opførsel. Gud siger »Hold jer fra det onde i enhver skikkelse.« 1Thess. 5,22. Måske er Deres spøgefuldhed, Deres indladende smil, Deres lidt for afslappede og behagelige opførsel overfor mænd en opfordring til tilnærmelser. Der er noget ved kristelig reservation og værdighed, som holder mænd på plads. Kristus siger: »Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres gode gerninger, og prise jeres fader, som er i himmelen.« Matt. 5,16. Når Kristus virkelig kommer til syne i Deres liv, vil De få meget få vanskeligheder med dårlige mænd og deres tilnærmelser.