ER SYND EN TILSTAND?

Dette er nogle tanker, som jeg vil opfordre dig til at tænke nærmere over og ud fra Biblen studere, hvad Biblen har at sige om disse ting.

Vi KAN blive fuldkomne.
Hvad vil det sige at være fuldkommen?
Hvornår er vi det?
Hvordan bliver vi det?
Vi har ingen grund til at synde mere.

Vi KAN vinde sejer over synden.
Hvornår er vi / skal vi være fri for synd.
Er synd en tilstand?
Er vi født ind i denne tilstand?
Hvordan kommer vi da ind i denne tilstand?
Kan vi komme ud af denne tilstand?
Hvornår?
Hvordan?

Hvad er målet, hvad er meningen, med al den snak om, at være fuldkommen?
at være retfærdiggjort?
at være helliggjort?
at være syndfri?

Hvad er forskellen på
FULDKOMMEN - HELLIGGJORT - RETFÆRDIGGJORT - SYNDFRI?

Nogle synes ikke at de har nok i deres egne synder, derfor har de opfundet noget de kalder arvesynd. Det vil sige at de ud over deres egne synder også bærere rundt på andres synder, måske deres forældres, deres families eller venners. Arvesynden er opfundet af de personer, som ønsker at ethvert menneske skal være syndig lige fra fødslen af. At mennesket hele livet igennem skal leve i en syndig tilstand, som de ikke selv har haft nogen som helst andel i at komme ind i og derfor heller ikke på nogen måde selv kan gøre noget for at komme ud af.

Om synd er en tilstand eller ikke afhænger af, hvad du lægger i ordet en tilstand.
Hvis du med en tilstand mener at det er noget du ikke selv har nogen som helst indflydelse på, hverken når du kommer ind i en tilstand eller når du skal ud af den, så er det ikke alene meget forkert, men også ubibelsk og en opfattelse der ikke har nogen som helst støtte, i Guds ord, Bibelen.

En tilstand er ifølge Bibelen noget man SELV har en altafgørende indflydelse på om man ønsker at komme ind i og om man ønsker at komme ud af den igen.
Når Esther har det dårligt med sin gigt og hendes hofter gør så ondt at hun har svært ved at ligge ned og gå kan hun slet ikke, så kommer jeg i en tilstand af sorg og jeg bliver bedrøvet. Esther har stærke smerter og hun kommer i en bedrøvet tilstand. Men når jeg så f.eks. tager min Bibel og læser nogle af de mange, mange løfter Herren har givet sit folk, og når vi tænker tilbage på de mange gode år vi har haft, uden sygdom og smerte, når vi tænker tilbage og taler om de mange, mange ting Herren HAR gjort for os, så kan vi ikke undgå at komme i en tilstand af glæde, taknemmelighed og lykke.

Når jeg er uopmærksom og ikke har min forbindelse med himmelen i orden, er Satan der straks, han kender alle mine svage sider og ved nøjagtig, hvor han skal sætte ind. Jeg lader mit eget begær, stolthed eller anden syndig tilbøjelighed få overhånd og jeg befinder mig i en syndig tilstand.
David var en mand efter Guds hjerte, hvilket må betyde at han vandrede med Gud, at han helt havde overgivet sig til Gud. Men en dag fangede Satan David. Jeg er sikker på at Satan mange gange, på mange forskellige måder havde forsøgt at fange David, men uden held. Så en dag så David en ualmindelig smuk kvinde og han tillod Satan at få indflydelse på sine tanker. Fra det øjeblik var David IKKE mere en mand efter Guds hjerte. Davids tanker var nu mere beskæftiget med denne smukke kvinde han havde set end med at holde forbindelse med Herren. Hvis David omgående havde vendt sit blik væk fra Batsaba og søgt tilflugt hos Gud. havde Satan også lidt et nederlag i dette forsøg, og David havde fortsat været en mand efter Guds hjerte.

Vi ved alle hvilke konsekvenser det fik at David tillod at de tanker han fik da han så Batsaba at udvikle sig. Det var IKKE da David gik i seng med Batsaba at han kom i en syndig tilstand, det gjorde han da han lod de syndige tanker fortsætte efter at han havde set hende den første gang.

Hvordan med et lille nyfødt barn, er det uden synd? Dette er et spørgsmål, som mange i tidens løb har brugt meget tid på og der er stadig mange der bruger tid på det.
Barnet er født af syndige forældre. Ja.
Barnet er født ind i en syndig verden. Ja.
Hvad er synd?
Synd er lovbrud.
Har et lille nyfødt barn overtrådt loven enten ved en handling, i tankerne eller på anden måde?
Svaret er et utvetydigt NEJ.
Er barnet så ikke uden synd?

INGEN STEDER i Guds ord gives der noget menneske magt eller bemyndigelse til at kunne sige om sig selv eller om andre, at de er uden synd. En sådan udtalelse er der kun en eneste der har bemyndigelse til at komme med, nemlig Ham der har vunden sejere over synden og syndens ophav Jesus Kristus Guds søn. En sådan udtalelse om at man enten selv eller et andet menneske er uden synd er at sætte sig i Guds sted og er derfor gudsbespottelig. Ikke desto mindre er der stadig mange der kommer med sådanne udtalelser.
Er det muligt for os i dag, under de forhold der nu er i verden, med næsten 6 000 år, hvor befolkningen næsten har forsøgt at overgå hinanden med syndige handlinger. Er det da muligt for os at leve et liv uden synd? Er det da muligt for os at komme til det stadie hvor vi er syndfri? Svaret er et utvetydigt JA! det er det MEN, og her vil jeg gerne at du skal lægge mærke til at godt nok var JAet stort og utvetydigt, men MENnet er endnu større.
Er det da muligt for os at leve et liv uden synd? Er det da muligt for os at komme til det stadie hvor vi er syndfri? Svaret er et utvetydigt JA! MEN det tilkommer ikke os, hverken for os selv eller på andres vegne at afgøre, hvornår vi er uden synd.

Der er også de mennesker der bruger utrolig meget tid på at finde ud af, hvornår de er fuldkomne, helliggjorte, retfærdiggjorte og andre lignende ting.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com