ÅBENBARINGENS BOG.

Ord kan bruges på mange forskellige måder.

Det samme ord kan have vidt forskellig betydning, alt efter HVEM der bruger ordet og i HVILKEN FORBINDELSE, ordet bliver brugt.

Når en fysiker eller en kemiker taler om en fusion har ordet fusion en helt anden betydning, som når diriktørene for to firmaer taler om det.

Når en læge fortælder, at der er fundet store mængder af bakterier i blodet, er der tale om helt andre mængder, end når en geolog fortælder sit firma, at der er fundet store mængder af olie i et bestemt område.

Nu vil du måske sige, at frelsen ikke afhænger af den ene eller den anden forståelse af ord.

Jeg har den modsatte opfattelse. Jeg er overbevist om, at frelsen er afhængi af den rette forståelse af et eneste ord, - TRO!

Hvis du er uenig med mig, vil jeg bede dig meget inderligt om at sende mig en e-mail, hvor du kort gør rede for hvori det er, at jeg har taget fejl.

I Bibelen er der MANGE eksempler, på at det samme ord har meget forskellige betydninger, alt efter den sammenhæng det bliver brugt i.

>>> himmeriget  matt 25, 1


Den lære, vi kan drage af dette er, at vi altid - under alle forhold, skal være meget nøjeregnende med, hvilken betydning vi tillægger de enkelte ord.

Den eneste sikre måde vi kan bruge, når vi skal finde ud af hvad bestemte ord i Bibelen betyder er ved at se på andre steder i Bibelen, hvor det samme ord er brugt. Ved at sammenligne de skriftsteder der bruger det samme ord, kan vi se, hvilke betydninger dette ord har i en Bibelsk sammenhæng.

Åb 1,1

Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes,

Hvad kan årsagen være til at denne bog, som den eneste, i hele Bibelen, indledes med ordene "Jesu Kristi åbenbaring"?

Kunne det tænkes, at det er fordi den indeholder et specielt vigtigt budskab?

Kunne det måske tænkes, at denne bog, på trods af de mange forklaringer om at den er mystisk, uforståelig og ..... , er den bog i hele Bibelen der giver det

klareste billede af Jesus Kristus, som var og er Frelseren! og det uendelig store offer han gav på Golgatas kors, for din og min skyld. Kunne det tænkes, at det er derfor denne bog indledes med ordene "Jesu Kristi åbenbaring" eller som jeg, efter at jeg i næsten en menneskealder, under Helligåndens ledelse, specielt har studeret Åbenbaringens bog, gerne vil sige det "En åbenbaring AF Jesus Kristus"!

der er en velsignelse ved at læse i hver eneste bog i hele Biblen!

der er også en stor velsignelse ved at studere de budskaber og emner der er i hver eneste bog i hele Biblen,

MEN  den sidste bog i Biblen, Åbenbaringens bog er den eneste af alle Biblens bøger der er en speciel velsignelse ved at læse og studere!

Åb 1, 3  Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær.