I VERDEN, MEN IKKE AF VERDEN.

Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. Joh 15,19

Du er I verden og det kan du ikke ændre på, men det er dit valg, om du vil være AF verden.

Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. Joh 15,19

HVEM BLEV DISSE ORD SAGT TIL?
Hedningerne?
Farisæerne?
De skriftkloge?
NEJ - til disciplene - til alle dem der bekender sig til at være kristne - og det vil i første omgang sige, alle dem der HAR antaget Jesus Kristus, som deres personlige frelser!

I 1Kong 18,21 siges det samme, som i Joh 15,19 her siges det blot med nogle andre ord.
Da trådte Elias frem for hele folket og sagde:
"Hvor længe vil I halte til begge sider?
Hvis det er Herren, der er Gud, så følg ham;
hvis det er Ba'al, så følg ham!"
Men folket svarede ham ikke et ord.

Også her var det spørgsmålet, "er det verden eller Guds rige du har valgt, at tilhøre?"
Hvorfor svarede folket, ham ikke et ord?
Har du tænkt over det?
Du har det måske ligesom jeg, når jeg har hørt et budskab fra Gud, gennem en af hans tjenere og bliver opfordret til at give slip på verden og overgive mig HELT til Jesus, så er jeg tavs, der er stadig for meget i denne verden jeg holder af. Jeg er stadig AF verden.

Ikke blot I verden, men også AF verden.

Jeg har tænkt MEGET på dette, - men hver gang får Satan lov til at gøre konsekvenserne, så store og uoverskuelige, at jeg bliver BÅDE I VERDEN OG AF VERDEN.

Men Jesus KAN og VIL klare ALLE vanskeligheder, han kræver blot en eneste ting
EN UBETINGET TRO OG TILLID TIL HAM!

I 2. Kor 6,14-18 har Gud, gennem sin tjener Paulus, sagt det på en anden måde, som vi måske bedre kan forstå. Lad os prøve at se hvad det er Gud tilbyder alle dem der vælger at følge ham ud af denne verden. Du vil stadig være I verden, men IKKE AF verden.

v14 Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke?
v15 Hvordan kan Kristus og Beliar stemme overens, eller hvordan kan en troende have lod og del med en vantro?
v16 Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt:
"Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem;
jeg vil være deres Gud,
og de skal være mit folk."
v17 Derfor: "Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent!
Så vil jeg tage imod jer,
v18 og jeg vil være jeres fader,
og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige

Kan du tænke dig noget bedre end dette?
Tænk dig, at Gud - Jesus, siger til dig, at du er en af hans sønner eller døtre!
Hvilken fantastisk ting!
Det er i hvert fald det største ønske, at vi her på bibel-skolen har, og der er virkelig en god mulighed for at du også kan være blandt Guds sønner og døtre, for hvem er det at Paulus siger disse ord til?
De kristne!!! --- til OS!!!
Det vil sige til dig og mig!
Det er for os, at disse løfter gælder!
Gud er trofast og han vil opfylde sin del af aftalen!
Spørgsmålet om jeg, og om du opfylder den del af aftalen, som vi skal..
BETINGELSERNE FOR, AT FÅ DEL I LØFTET ER også nævnt i
2 Kor 6,14 -18

Træk ikke på samme hammel som de vantro!
For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke?
v15 Hvordan kan Kristus og Beliar stemme overens,
eller hvordan kan en troende have lod og del med en vantro?
v16 Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne?
For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt:
"Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk."
v17 Derfor:
"Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent!
Så vil jeg tage imod jer,
v18 og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige

Guds løfter er ikke tomme ord.
Herren VIL VIRKELIG, HELT BOGSTAVELIGT OPFYLDE sin del af aftalen.

Hvad med dig, vil du lige så bogstaveligt opfylde din del af aftalen?

Det er ikke nok, at du med ord, siger at du vil gøre det. Ord er ikke meget værd. Jesus lærte at det er frugterne, det vil sige gerningerne der viser om du virkelig mener det du siger. Om du virkelig vil skille dig ud og slutte dig til Guds Folk.

Det er din tale, din påklædning, dit valg af musik, dit valg af interesser der viser, hvilken side du har valgt.

Hvad er det vi taler om, når vi mødes eller ringer til hinanden?
VERDSLIGE TING
Vejret, vores bil, hus og ferien --- jo de der er AF verden har nok at tale om,
men for dem der tilhører GUDS RIGE, er det helt andre ting der optager sindet.

Er jeg rede til at møde Jesus?
Er min tro bygget på Guds ord og det alene?

Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Matt 10,32

Bekender jeg min tro på Jesus, over for dem jeg kommer i kontakt med?
Eller fornægter jeg ham, ved ikke at give ham æren og det vidnesbyrd jeg burde give ham?

Der er betingelser ved ALLE Guds løfter!
v33 Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene.

Mange, mange tror på Bibelen, på Gud og på Jesus, men det er IKKE en tro der kan frelse.
Mange ønsker i dag, at kunne kalde sig en kristen.
Men det skal ske på DERES betingelser.
Mange ønsker i dag, at kunne sige, at de har antaget Jesus som deres personlige frelser.
Men det skal ske på DERES betingelser.
Jeg vil gerne frelses og have en af de boliger Jesus har beredt i Himmelen.
Frelsen skal blot ske på MINE betingelser.

Matt 7,21-23 er et af de steder en sådan tro er omtalt

Den tro der kan frelse!

Jeg vil ikke blot være I verden, men også AF verden både denne og den kommende.

De fleste af os ønsker at tilhøre den meget store mellemgruppe, hvor vi kan stå med et ben i hver lejr.
Læren om denne store mellemgruppe er ikke ny, den har været der altid,
MEN DEN ER IKKE BIBELSK.

I BIBELEN ER DER KUN TO GRUPPER,
ENTEN AF VERDEN, ELLER AF GUDS RIGE.

Dine gerninger, dine frugter, din tale, afgør, hvilken side du HAR VALGT.

Afgørelsen er din og det er nu i dag, at dit livs frugter viser, hvilken side du har valgt.
I dommen er der ikke mulighed for at vælge.
Dommen er kun en sammentælling af plusser og minusser i dit liv.
Til den tid er det forsendt, da kan du ikke ændre på resultatet.
Hvis det stadig er muligt at ændre på resultatet, så er det nu i dag, ikke i morgen eller på et senere tidspunkt det skal ske.

Hebræerne blev forført til at overtræde Guds lov og blev genstand for Guds straffedomme, fordi de havde samkvem med afgudsdyrkere og deltog i deres fester. Satan tilskynder også i dag Kristi efterfølgere til at omgås ugudelige mennesker og deltage i deres forlystelser, og derved lykkes det ham kun alt for godt at lede dem i synd.
"Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ej noget urent" 2Kor. 6,17.
Gud stiller lige så store krav til sit folk i dag, som han stillede til det gamle Israel. Han kræver, at vi skal tage afstand fra verden og dens sæder, skikke og principper. Det er muligt, hvis vi trofast retter os efter hans ords undervisning. Ellers kan det ikke lade sig gøre, Hebræerne blev advaret imod at knytte nær forbindelse med hedningerne, men de kristne har fået lige så utvetydige og udtrykkelige forbud imod at efterligne de ugudeliges indstilling og skikke. "Elsk ikke verden, ej heller det, der er i verden! Hvis nogen elsker verden, så er Faderens kærlighed ikke i ham." 1Joh 2,15. "Ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der gerne vil være verdens ven, gør sig altså til Guds fjende." Jak 4,4. Kristi efterfølgere skal holde sig på afstand af syndere. Vi kan ikke være forsigtige nok med at undgå de mennesker, hvis indflydelse skiller os fra Gud.

Satan tilskynder også i dag Kristi efterfølgere til at omgås ugudelige mennesker og deltage i deres forlystelser, og derved lykkes det ham kun alt for godt at lede dem i synd.

4 Og jeg hørte en anden røst fra himlen sige:
Drag ud fra hende, mit folk,
for ikke at deltage i hendes synder
og blive ramt af hendes plager.
v5 For hendes synder har hobet sig op til himlen,
og Gud har ikke glemt hendes uretfærdigheder.
Åb 18,4-5

Men hvad så med min familie og mine venner, som ikke ønsker at høre om Jesus?
Skal jeg ikke fortsat være ven med dem?
Måske kan jeg vinde dem for sandheden og for Guds rige.
Det er rigtig, at enkelte er blevet vundet på denne måde, men tusindvis er blevet ledt bordt fra sandheden ved denne fremgangsmåde.

VENSKABET SKAL SKE PÅ BIBELENS, DET VIL SIGE PÅ GUDS BETINGELSER- IKKE PÅ DERES.

Det folk, der bekender sig til at være Guds ejendomsfolk i dag, længes også efter at følge verdens sæder og skikke. Når de forlader Herren, bliver de mere og mere ivrige efter at opnå de fordele og æresbevisninger, som verden byder på. De kristne søger ustandselig at efterligne de mennesker, der tjener denne verdens gud. Mange hævder, at de har større muligheder for at øve indflydelse over de ugudelige, hvis de slutter sig sammen med verdslige mennesker og følger deres skikke. Men alle de, der gør det, afskærer forbindelsen med ham, som er deres styrke. Når de bliver verdens venner, bliver de Guds fjender. For at opnå verdslig ære ofrer de den ufattelige ære, som Gud har kaldet dem til, nemlig at forkynde hans guddomskraft, som kaldte dem fra mørket til sit underfulde lys. 1Pet. 2,9.

Mange klæder sig som Verden for at kunne øve Indflydelse. Men her tager de absolut og sørgeligt fejl. Hvis de vil øve en virkelig og frelsende indflydelse, må de leve efter deres bekendelse, vise deres Tro ved deres retfærdige gerninger og gøre forskellen mellem den kristne og verden stor. En hellig indflydelse vil da gøre sig gældende over for alle, og alle vil vide, at de havde været hos Jesus. De vantro vil se, at den sandhed, vi bekender os til, har en helliggørende Indflydelse og at troen på Kristi Genkomst påvirker mandens eller kvindens karakter. Hvis nogen ønsker, at deres Indflydelse skal være til fordel for sandheden, må de leve efter den og således efterligne det ydmyge Mønster.
Jesus er ved at komme, vil han finde et folk, som ligner verden?
Vil han anerkende dem som sit folk, som han selv har renset?
Ak nej. Kun de rene og hellige vil han anerkende som sine. De, der er blevet rensede og gjort hvide gennem lidelser, og som har holdt sig adskilte fra og uplettede af verden vil han antage som sine.
Det er en frygtelig kendsgerning, at Guds Folk lignede verden, og at der ikke var anden forskel mellem mange af dem, der bekendte sig til at være disciple af den ydmyge og elskelige Jesus, og verden end navnet. Jesus var såret og hans navn beskæmmet. Engelen som med sorg så, at de som bekendte sig til at være Guds Folk elskede verden og var grebet af dens ånd og fulgte dens skikke, sagde: Riv jer løs! Riv jer løs! Ellers vil han give jer del med de vantro og alle hyklere uden for staden. Jeres bekendelse vil kun bringe jer større angst og jeres straf vil blive større, fordi I kendte hans vilje men gjorde den ikke.

Jak 4,4 I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud.

For at opnå verdslig ære ofrer de den ufattelige ære, som Gud har kaldet dem til, nemlig at forkynde hans guddomskraft, som kaldte dem fra mørket til sit underfulde lys. 1Pet. 2,9.

Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget;
nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden,
derfor hader verden jer. Joh 15,19

Forandringen i vore menigheders åndelige tilstand er sket gradvis og næsten umærkeligt.

Efterhånden, som menighederne begyndte at søge verdens ros og venskab, aftog deres tro. Menighedens nidkærhed slappedes, og dens varme hengivenhed veg pladsen for et dødt formvæsen.

Hvert skridt hen imod verden er et skridt bort fra Gud.

Jesus stiller spørgsmålet: "Hvem vil du vælge, mig eller verden?

Gud kræver en betingelsesløs overgivelse af hjerte og sind

Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det.
Matt 10,34-39

Er der nu låst? Huset - lejligheden - bilen
Er vinduet til lejligheden - huset - bilen lukket?
Vi undersøger de ting der betyder noget for os, det der har værdi for os - det der koster PENGE.

Hvor stor værdi har din tro?
Hvor længe er det siden du har undersøgt nogle af de ting du siger du tror på?
Kan du give et "DER STÅR SKREVET" til svar?
De der ikke blot er I verden, men også er AF verden, bekymrer sig ikke om deres tro.

Mange, der bekender sig til at besidde kundskab om den nærværende sandhed, ved ikke, hvad de tror. De forstår ikke beviserne for deres tro. De tillægger ikke værket for denne tid den rette værdi. Når prøvelsens stund engang kommer, vil der blandt dem, der nu forkynder sandheden, være mænd, som ved at undersøge deres standpunkt vil finde, at der er mange ting, de ikke kan give nogen tilfredsstillende grund for. Inden de således blev prøvet, var de uvidende om deres store vankundighed. Og der er mange i menigheden, som anser det for givet, at de forstår, hvad de tror; men de kender ikke deres egen svaghed. Når de er skilt fra andre af samme tro og er nødsaget til at stå alene og selv forklare deres lære, vil det forbavse dem at finde, hvor forvirrede deres begreber er om det, som de havde antaget for sandhed. Sikkert er det, at en afvigelse fra den levende Gud har fundet sted; man har vendt sig til mennesker og sat menneskelig visdom i stedet for den guddommelige.

v17 Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig,
v18 så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se.
v19 Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig!
v20 Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.
v21 Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone.
v22 Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.
Åb 3,17-22

Vi er alle I verden, det kan vi ikke ændre på,
MEN om vi er AF VERDEN eller AF GUDS RIGE, er der måske stadig en mulighed for os at ændre på.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com