JEG ER EN KRISTEN! og TROR PÅ JESUS! derfor ER JEG FRELST!!


Millioner af mennesker verden over bliver glade og føler en indre varme og glæde når de hører disse ord
Millioner af mennesker siger, dagligt, en eller flere af disse sætninger.

Og de glæder sig over det.
Og hvorfor skulle de ikke det?

Bibelens ord er jo helt klare om disse ting, der kan i hvert fald ikke være noget der er blevet misforstået eller noget angående dette, som jeg ikke har den rette forståelse af.

Ef 2,8
For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.
v9 Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.

Gal 2,16
Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt.

For nogle få måneder siden ringede en af mine bekendte til mig. "Hans"; sagde han, "jeg vil meget gerne have en samtale med dig, ikke her på telefonen, men jeg vil gerne komme og besøge dig, jeg har noget meget alvorligt jeg vil tale med dig om."

Vi aftalte en dag og han kom.
Efter nogle få indledende bemærkninger blev han meget alvorlig og sagde til mig, at han meget gerne ville, at vi skulle læse et Bibelvers sammen.

Han havde sin Bibel med og jeg fik hurtig fat på min.
De vers han ønskede, vi skulle læse sammen var Apg 16,30 og 31

Apg 16,30
Så førte han dem udenfor og spurgte dem: "I gode herrer, hvad skal jeg gøre for at blive frelst?"
v31 De svarede: "Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst."

Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst!
Det var fangevogteren, der havde stillet Paulus og Silas spørgsmålet om, hvad han skulle gøre for at blive frelst.

Paulus og Silas var enige om svaret, der var i øvrigt ikke så meget at diskutere, et kontant spørgsmål,
"hvad skal jeg gøre for at blive frelst"
kræver et kontant svar,
"tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst."
Det alvorlige, at ham der besøgte mig, havde at sige til mig var,
"tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst."
"Ser du Hans," sagde han til mig, "der er ingen grund til at du bruger så meget tid på at studere Bibelen i dybden, således, som du gør.
Selvfølgelig må du gøre som du vil, men når du, som jeg ved du har gjort, fortælle andre, at det er en nødvendighed, at kunne gøre rede for sin tro, for at blive frelst, så mener jeg at du går for vidt.
Jeg bad ham åbne sin Bibel til det syvende kapitel i Mattæus evangelium og her læse vers 22

Matt 7,22
Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?

Da han var færdig med at læse spurgte jeg ham om de mennesker der er omtalt i dette vers troede på Jesus?
Det var han overbevist om at de gjorde, det viste deres gerninger jo også, så det er virkelig oprigtige troende mennesker der her er tale om.
Her er virkelig tale om nogle mennesker som med rette kan sige:

JEG ER EN KRISTEN! og TROR PÅ JESUS! derfor ER JEG FRELST!!
Jeg spurgte nu: Det vil altså sige, at ifølge det vers vi lige har læst i Apg.
"tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst," så er der her tale om en gruppe mennesker, som er eller som bliver frelst?
Det var han overbevist om, at de var.
Jeg bad ham nu, læse det næste vers i det Matt kap 7, vers 23

Matt 7,23
Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer.
Bort fra mig, I som begår lovbrud.

Jeg ved ikke om du nu har det ligesom ham der den dag sad over for mig, han vidste ikke rigtig hvad han skulle sige og derfor bad jeg ham om at finde frem til Jesu lignelse om de ti brudepiger i Matt kap 25

Matt 25,9 Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.
v10 Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket.
v11 Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind!

Her er omtalt to grupper af kristne. Hvis vi tog tid til at studere denne lignelse nærmere, er jeg sikker på at du vil give mig ret i at begge gruppe er oprigtige kristne der tror på Jesus.

Der er for mig ingen tvivl om at dem i gruppen UDEN ekstra olie, med overbevisning i deres stemme siger:
JEG ER EN KRISTEN!
Jeg TROR PÅ JESUS!
JEG ER FRELST!!

Hvad sagde Jesus om dem, der ikke havde ekstra olie med?
Dem der ikke kunne gøre rede for deres tro?

Matt 25,12 Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.
Jeg ved ikke om du nu ligesom begynder, at føle at den ligning jeg indledte med

JEG ER EN KRISTEN! og TROR PÅ JESUS! derfor JEG ER FRELST!!
At den ligesom er ved at smuldre.

Årsagen er såre simpel, Bibelen taler om flere forskellige former for tro.
Men det finder de der kun læser Bibelen eller kun overfladisk studerer Bibelen aldrig ud af.
Og derfor er der så mange forskellige trossamfund
Og derfor er der så mange opfattelser af hvad Bibelen siger
Mødet her i aften er specielt om tro.
Jeg vil nu give Jer et lille eksempel på hvad Bibelen siger om tro, når man går ned under overfladen og ser på de vers der taler om tro og ikke bliv bygger på et enkelt eller nogle få vers

Den tro, som IKKE kan frelse nogen.

Matt 6,7 Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord.

Luk 8,25 Men han sagde til dem: "Hvor er jeres tro?" Forfærdede og forundrede sagde de til hinanden: "Hvem er dog han, siden han kan befale over både storm og sø, og de adlyder ham?"

Joh 7,5 For ikke engang hans brødre troede på ham.

Joh 12,37 Skønt han havde gjort så mange tegn for øjnene af dem, troede de ikke på ham,

En anden form for tro, en tro som nok er en ægte tro, men som alligevel ikke har noget med frelse til evigt liv at gøre, finder vi i:

Matt 15,28 Da sagde Jesus til hende: "Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil." Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.

Mark 2,5 Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: "Søn, dine synder tilgives dig."

Matt 21,21 Jesus sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Hvis I har tro og ikke tvivler, kan I ikke alene gøre det med figentræet, men også sige til dette bjerg: Løft dig op og styrt dig i havet! Og det vil ske.

Matt 9,22 Jesus vendte sig om, så hende og sagde: "Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig." Og fra det øjeblik var kvinden frelst.

Her i Matt 9,22 er der tale om en tro på Jesus.
Der er også tale om frelse.
Troen på Jesus er ægte nok, men den frelse der her er tale om er IKKE den form for frelse der har et evigt liv til følge, men det vi vil kalde en helbredelse.
En helbredelse fra den sygdom kvinden led af.

Den TRO der giver adgang til Guds rige, til det evige liv.

Joh 3,16 For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Joh 6,40 For min faders vilje er, at enhver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag."

Luk 18,8 Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart.

Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?"

De fleste af de mennesker jeg i min tid har talt med om de ting der vedrøre Guds rige, Jesus Kristus, om dette at være en kristen, at tro på Jesus, at være frelst og mange andre ting, så har jeg gang på gang erfaret at man blander tingene sammen.
Mange mener, at der KUN er en form for tro.
Vi har her set på tre forskellige og der er endnu flere.
Men mange blander dem alle sammen og det betyder, at det er deres egen, deres præsts eller deres trossamfunds opfattelse af hvad tro er og IKKE Bibelens.
En sådan tro er ikke noget værd, den kan ikke og vil ikke frelse en eneste sjæl.

Vi har alle mulighed for at lære den sande tro, den tro, som frelser, at kende.

Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com