Jeg fik besøg af Jehovas vidner!

Jeg fik en dag besøg af to mænd, som ønskede, at dele det de kaldte Guds ord med mig.
Jeg inviterede dem inden for, men fandt meget hurtig ud af at de IKKE havde en særlig stor respekt for Guds ord.
Når jeg f.eks. spurgte om, hvem det var Abraham så og talte med i 1Mos 18 kap, ifølge JV's egen oversættelse af Biblen, var det Jehova, men ifølge den samme oversættelse og ifølge Jv's egen lære er der intet menneske, der kan eller har set Jehova.
Her fik jeg en lang forklaring om, at det ikke var Jehova, selv om der flere steder på en meget klar og tydelig måde siges at det netop var Jehova! Jesus Kristus!

Når jeg spurgte om hvem den sande, den rigtige hyrde er fik jeg svaret at Jesus ifølge Joh kap 10 er den sande og rigtige hyrde!
Men når jeg så spurgte om, hvem den hyrde der i deres egen oversættelse er, som i Salme 23 er omtalt som Jehova, ja så fik jeg igen en meget lang og meget usaglig men værst af alt også meget ubibelsk forklaring om at der var flere forskellige sande og rigtige hyrder og at disse ikke var de samme i det gamle og i det nye testamente.

Jeg har et oprigtigt ønske om at kende sandheden! Og hvis det er således at JV har denne sandhed, ja så er det den jeg ønsker at følge.
Jeg ønsker IKKE at bygge min tro på noget som helst andet end Guds ord Biblen!

Jeg ønsker at være fair, jeg ønsker ikke at beskylde nogen for noget der ikke er rigtig blot fordi andre siger det. Derfor har jeg, gennem længere tid, ud fra ca. 30 af JV's egne bøger studeret
JV's lære og sammenlignet den med Biblens lære!

Resultatet er chokerende!

Jeg fatter simpelt hen ikke, hvordan mennesker blot med en lille smule omløb i hovedet og som kan tænke selv, kan mene at sådan en gang babylonisk forvirring kan være sandhed. Jeg forstår ikke hvordan personer der har et ønske om at tjene Jesus Kristus, Jehova! I den grad kan blive bedraget og vildledt.

For at advare og oplyse de JV i fremtiden kommer på besøg hos, har jeg besluttet at gengive en lille del af de meget chokerende ting jeg under mit studie har fundet ud af og så lægge det ind på nettet, således, at de der har et ønske om det i tide kan se, faren ved at åbne sin dør for et par, som siger at de ønsker at dele Guds ord med dig og at de har nogle blade du bør læse.

Vagttårnet udgav i 1970 (eng. 1965) en ganske udmærket bog,
"FORVIS JER OM ALT, HOLD FAST VED DET GODE"
hvori man kan finde svar på mange af de spørgsmål, som kan stilles angåendeforskellige bibelske emner.

I denne bog kan vi finde svar på, hvordan vi i dag skal forholde os til Guds bud.
Her kan vi se, at det stadig er MEGET vigtigt at holde Guds bud.
Man kan så stille spørgsmålet, hvad er Guds bud?

På side 54 og 55. er de ti bud (2 Mos 20,1-17) er gengivet, siges der om lydighed.

Lydighed mod Gud kræves af alle.
Præd 12,13 "Enden på sagen, når alt hermed er hørt, er: Frygt den [sande] Gud og hold hans bud.(1) For det er alt hvad mennesket har [at gøre.]
1 Sam 15,22, "Mon Jehova har lige så meget behag i brændofre og slagtofre som i at man adlyder Jehovas røst? Se, at adlyde er bedre end slagtoffer, at lytte opmærksomt [bedre] end vædderfedt."

5 Mos 10,12-13. "Og nu, Israel, hvad beder Jehova din Gud dig om andet end at frygte Jehova din Gud, så du vandrer på alle hans veje, og elsker ham og tjener Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl; at holde Jehovas bud og hans forskrifter(2) som jeg pålægger dig i dag, til dit bedste?"

Hebr 5,8. "Skønt han var søn, lærte han lydighed af det han led."

Jak 1,22. "Men bliv ordets gørere, og ikke blot [dets] hørere, ellers fører I jer selv bag lyset." Kommer før forpligtelser over for mennesker

Apg 5,29. "Som svar sagde Peter og de [andre] apostle: "Vi bør adlyde Gud som (vor) hersker mere end mennesker."

Apg 4,18-20. "Derpå kaldte de dem ind og gav dem den ordre at de ikke noget sted måtte ytre sig eller undervise på grundlag af Jesu navn. Men som svar sagde Peter og Johannes til dem: "Døm selv om det er ret i Guds øjne at høre mere efter jer end efter Gud. Men vi for vort vedkommende kan ikke holde op med at tale om det vi har set og hørt."

Lydighed bør komme fra hjertet; ikke føles som en ubehagelig byrde.
Sl 112,1. "Lykkelig er den mand der frygter Jehova (og) som virkelig har lyst til hans bud."(3)

Sl 119,11. "I mit hjerte har jeg gemt hvad du har sagt, for at jeg ikke skal synde imod dig."
Forvis jer om alt 272.

Tre steder i dette stykke er der henvist til Guds bud og Jehovas bud (1) (2) (3) nu er så spørgsmålet, hvilke bud er det der her er tale om at vi i dag skal vise lydighed over for?

Vi skal hele tiden huske på, at dette stykke her fra bogen "Forvis jer om alt" ikke er en skildring af, hvordan Israelitterne skulle leve deres liv eller hvordan de skulle forholde sig til Jehova, Guds lov. Nej dette er skrevet til os i dag, det er den anvisning at JVs ledelse giver sine medlemmer på, hvordan de viser Jehova Gud lydighed!

Guds lov er fuldkommen
Sl 19,7-8. Jehovas lov er fuldkommen, giver sjælen ny styrke. Jehovas formaning er pålidelig, gør den uerfarne vis. Jehovas bestemmelser er retskafne, fryder hjertet; Jehovas bud er purt, giver øjnene lys.
Svar på 20 spørgsmål til Jehovas Vidner 30.

Igen kan vi stille spørgsmålet, hvilken lov er det der her er henvist til?

nogle få tusind at forkynde den gode nyhed om Riget; nu tæller de flere end tre millioner! Vi lever i en tid hvor det er yderst vigtigt at vi omhyggeligt følger de bestemmelser som både evighedens store Konge, Jehova Gud, og kongernes Konge, Kristus Jesus, har fastsat.
Vagttårnet 1 Juni 86, side 23.

Hvad er det for bestemmelser, som det er yderst vigtigt, at vi omhyggeligt følger? Samme artikel giver svaret.

Jehova er sit folks Organisator
På Sinaj bjerg talte Gud til Moses og gav ham sine bestemmelser for hvordan Israel skulle ledes. Disse bestemmelser omfattede først og fremmest de ti bud, som Gud med sin finger skrev på to stentavler. (2 Mos 20,1-17; og 31,18)
Vagttårnet 1 Juni 86, side 21.

Nu kunne man så stille spørgsmålet: Om det ikke var til Israelitterne og KUN til dem, at de ti bud, Guds lov, blev givet?

Er det nødvendigt, at gøre mere end at holde de ti bud for at opnå frelse
Joh 17,3. "Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus."

Hebr 5,9 "Han (blev) ansvarlig for evig frelse for alle dem som adlyder ham."
Forvis jer om alt 55.

Er det nødvendigt at gøre mere end at holde de ti bud, for at opnå frelse?

Det er værd at bemærke, at JV ikke stiller spørgsmål ved om de ti bud skal holdes eller ej, men at de konstatere, at ikke alene skal de ti bud holdes, men der skal mere til for at opnå frelse!

Dette er skrevet til os der lever nu i dag så budene var IKKE kun givet til Israelitterne, men også til dig og mig.
Men lad os en gang se, om der i selve de ti bud står noget om dette.

Men den syvende dag er en sabbat for Jehova din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du eller din søn eller din datter, din træl eller din trælkvinde eller dit husdyr eller den fastboende udlænding som er hos dig, inden for dine porte. 2 Mos 20,10.

Bemærk at trælle og udlændinge (fremmede) ja, endog husdyrene skulle overholde disse love.

Hvad så til sidst ved Harmagedon? Er Guds love da stadig gyldige?

I modsætning til menneskers krige, der dræber både onde og gode, vil Harmagedon krigen kun udslette de onde. (Sl 92,8) Jehova Gud vil være dommeren, og han vil fjerne enhver der med overlæg nægter at adlyde hans retfærdige love. Mange i dag ser ikke noget forkert ved utugt, drikkeri, løgn eller bedrageri

Men ifølge Gud er den slags forkert. I Harmagedon vil han derfor ikke skåne dem der fortsætter med at øve sådanne ting. (1 Kor 6,9-10; Åb 21,8). Hvis man gør noget som man véd, er forkert ifølge Guds lov, er det derfor vigtigt at man ændrer sin adfærd.
Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden 155.

Hvordan kan vi hellige Guds navn?
Noget andet vi kan gøre, er at adlyde Guds love og befalinger, Jehova sagde til israelitterne: "I skal holde mine bud og følge dem. Jeg er Jehova. Og I må ikke vanhellige mit hellige navn, men jeg skal helliges blandt Israels sønner. Jer er Jehova som helliger jer. - 3 Mos 22,31-32.

Hvordan blev Jehovas navn helliget, ved at israelitterne holdt hans lov?
Jo, de havde fået Loven på grundlag af hans navn. (2 Mos 20,2-17).

Når de overholdt Loven, viste de altså den rette respekt og ærefrygt for navnet. Desuden var Jehovas navn nævnet over israelitterne som nation betragtet. (5 Mos 28,10. 2 Krøn 7,14). Når de handlede ret, bragte de ham pris, ligesom et barn der opfører sig godt, gør sin fader ære.

Når israelitterne derimod ikke holdt Guds lov, vanhelligede de hans navn. Syndige handlinger som det at ofre til afguder, sværge falsk, undertrykke de fattige og begå utugt, beskrives i Bibelen som at 'vanhellige Guds navn'. - 3 Mos 18,21. 19,12. Jer 34,16. Ez 43,7.

Ligesom israelitterne har de kristne fået bud eller befalinger i Guds navn. (Joh 8,28). De tilhører også 'et folk for Jehovas navn'. (Apg 15,14). En kristen der oprigtigt beder: "Helliget vorde dit navn," vil derfor hellige dette navn i sit eget liv, ved at adlyde alle Guds bud. (1 Joh 5,3). Dette indbefatter også de bud der blev givet af Guds søn, Jesus, der altid herliggjorde sin Fader.
Guds navn der vil bestå for evigt 29 og 30.

Her behøver vi ikke at stille spørgsmål om, hvilken lov det er der her er tale om. Henvisningerne i teksten giver et klart og utvetydigt svar!

Igen skal vi huske på, at dette er skrevet af Jvs ledelse, som svar på spørgsmålet om hvordan vi bedst på den rigtige måde kan ære Gud, Jehovas navn!

Vi skal også huske på at dette ikke er et svar på, hvad Israelitterne eller et andet folkeslag bør gøre, men er en anvisning på hvad Jvs ledelse opfordrer enhver rettroende Jehovas vidne til at gøre!

Ifølge Jv's er det ikke nok at følge eller at overholde nogle af de her omtalte love og bud.

Når vi ser på de meget klare anvisninger JV's ledelse her giver, må man virkelig erkende at her er tale om nogle retningslinier, som ikke alene JV burde følge og efterleve, men som alle der ønsker at tjene Herren, Jehova, Jesus Kristus bør følge! Det kan derfor undre meget, hvorfor JV's ledelse, som ellers i mange ting er meget konsekvent når det gælder udskejelser og afvigelser fra de af JV's ledelse fastsatte regler og retningslinier, her i dette tilfælde, hvor det gælder at ære Jehovas navn, ved at holde ALLE de bud der blandt andet er givet i 2Mos 20kap afviger fra denne regel.

Man kan IKKE henvise til, at det er fordi det er gentaget i det ny testamente, hvordan vi kan ære Jehovas navn, da der i Jehovas vidners oversættelse af den nye testamente er der flere forskellige græske ord som er oversat til Jehova.

Navnet Jehova, forekommer derfor 237 gange i Ny Verdens Oversættelsen af Det Nye Testamente. Det må siges at være 237 gange for meget da der IKKE er noget belæg for at bruge det blot én gang. Navnet Jehova forekommer slet ikke i de gamle græske skrifter.

Men hensyn til De kristne græske Skrifter, "Det nye Testamente," stiller sagen sig anderledes.
Håndskrifter som rummer Åbenbaringen (den sidste bog i Bibelen) indeholder Guds navn i den forkortede form "Jah" (i ordet "Halleluja"). Men bortset herfra forekommer Guds navn ikke i et eneste af de gamle græske håndskrifter vi i dag har til "Det nye Testamentes" bøger fra Mattæus evangeliet til Åbenbaringen.
Guds navn der vil bestå for evigt 23.
 

Konklusionen af denne lille gennemgang af JV's egne anvisninger på, hvordan man bør leve sit liv, vise lydighed og ære Jehovas navn, må derfor være, at JV har en lære, som de skriver om i deres bøger og blade, men de følger ikke selv de anvisninger de ønsker andre skal følge.


Lad os give JV.erne endnu en mulighed og se på om de når det gælder Biblens lære om, hvordan denne jord, dyr, planter og mennesker er kommet her, om der da er overensstemmelse med JV's lære og Biblens klare og utvetydige lære, som siger

Himmelen blev frembragt ved Jehovas ord, og hele dens hær ved hans munds ånd. Han samler havets vande som med en dæmning, lægger de brusende vande i forrådshuse. Lad hele jorden frygte Jehova. Lad alle den frugtbare jords indbyggere grue for ham. For han talte, og så skete det; han bød, og så stod det der. Sl 33,6-9.

Han talte, og så skete det; Han bød, og så stod det der.

I skal lovsynge Jah! Lovsyng Jehova fra himmelen. Lovsyng ham i det høje. Lovsyng ham, alle hansengle. Lovsyng ham, hele hans hær. Lovsyng ham, sol og måne. Lovsyng ham, alle lysende stjerner.
Lovsyng ham, himlenes himle, og vandet som er over himlene. Lad dem lovsynge Jehovas navn; for han bød, og de skabtes, og han lader dem bestå for evigt, evindelig. Han gav en forordning, og den forsvinder ikke. Sl 148,1-6.

Han bød, og de skabtes.

Denne skabelsesberetning er store dele af de kristne kirker enige om.

Jehovas Vidner derimod, har en underlig sammenblanding af udviklingslære og bibelsk skabelse.

hver af disse dage var 7000 år lang. Mennesket blev skabt ved slutningen af den sjette dag og altså sat på jorden ved afslutningen af de 42.000 år, der var medgået til jordens beredelse. Når hele denne mægtige tidsperiode på syv "dage" er til ende, vil den derfor være 49.000 år lang i alt. Bibelens tidsregning viser os, at der nu er lidt over ét tusinde år tilbage af denne periode.
Gud må være sanddru 175.

For han talte, og så skete det; han bød, og så stod det der. Sl 33,9.

Her er IKKE tale om en periode på mange tusinde år, men HERREN talte så skete det. Dette viser, hvor mægtig en Gud det er vi tjener. Han VAR og ER i stand til at skabe himmel og jord; dyr og mennesker, blot ved et ord, ved sin munds ånde.

Himmelen blev frembragt ved Jehovas ord, og hele dens hær ved hans munds ånd. Sl 33,6.

Ved at fastholde den teori, at skabelsen tog 49.000 år gør man Jehova til en løgner!
Jehova siger, at han talte og det skete!
Jehova siger, at han bød og det stod der! ( sl 33, 9)

Seks gange i skabelsesberetningen i 1 Mos står der at det blev aften og det blev morgen!

Hvis dette var tidsperioder på 7.000 år, må de på et eller andet tidspunkt have skiftet til dage af 24 timer! (døgn)
Det betyder også ifølge JVs egne skrifter at Jorden på et eller andet tidspunkt har ændret hastighed!

Hver 24 timer foretager jorden desuden en fuldstændig omdrejning om sin egen akse. Det bevirker at vi har regelmæssige perioder med lys og mørke. Hvis jorden havde været et helt år om at foretage ...
Livet - hvordan er det kommet her 132.

Hvornår skete det?
Hvor i Biblen finder vi dette skift omtalt?
INGEN  STEDER, for der skete ikke noget skift, skabelsesdagene havde den længde vi i dag kender 24 timer! Og det blev aften og det blev morgen!

       Den rette afstand fra solen.
Et af de mange ideelle forhold der muliggør livet på jorden, er den mængde lys og varme som jorden modtager fra solen. Jorden får kun en lille brøkdel af solens energi. Men det er lige netop den mængde der skal til for at livet kan opretholdes. Sådan er det fordi jorden befinder sig i den rette afstand fra solen - gennemsnitlig 150 millioner kilometer. Hvis jorden havde været ret meget nærmere solen eller ret meget længere borte fra den, ville der have været for varmt eller for koldt til at livet kunne eksistere her.
Livet - hvordan er det kommet her 131.

Ved slutningen af denne tredje skabelsesperiode var der altså blevet skabt tre omfattende kategorier af planter på landjorden. Det diffuse lys må da være blevet så kraftigt at det muliggjorde fotosyntesen, som er af afgørende betydning for grønne planter.
Livet - hvordan er det kommet her 31.

Fotosyntesen er en meget fantastisk proces. Desværre har JV. behændigt undgået at give en nærmere redegørelse for denne proces. Dette skyldes måske at de så ville komme i vanskeligheder med det diffuse lys og med en skabelsesperiode på ca. 7.000 år for planterne, UDEN solen til at give dem den mængde lys, der er nødvendig for denne proces.
For at give blot et lille glimt af, hvad fotosyntesen er og dens formål, har jeg i dette ene tilfælde set mig nødsaget til at tage anden litteratur til hjælp.

Biologisk Grundbog nr. 1, side 11
Fotosyntesen er betingelsen for, at der er liv på Jorden. Uden solens lys som energikilde og uden planternes klorofyl kan der ikke dannes plantestof.
En sådan proces er ikke noget der blot sker tilfældigt, men er MEGET afhængig af solens lysmængde.

Jehovas Vidner stiller da også selv et spørgsmål angående disse ting.

Dyr og planter er meget afhængige af hinanden. Men tænk på, at der ifølge Jehovas Vidners teori om skabelsen skulle have været en periode på ca. 14.000 år, hvor planterne skulle have klaret sig UDEN insekter og andre dyr.
Også dette er i strid med deres egne udtalelser.

Myrer med stikkebrod lever i akacietræers hule torne. De holder bladædende insekter borte fra træet og dræber slyngplanter som forsøger at klatre op i træet. Til gengæld udskiller træet en sukkerholdig væske som myrerne godt kan lide, og det frembringer en lille falsk frugt der tjener som føde for myrerne. Var det myrerne der først beskyttede træet, hvorefter træet belønnede dem med frugten?
Eller var det træet der først lavede frugten til myrerne, hvorefter myrerne så takkede træet ved at beskytte det?
Eller skete begge dele tilfældigvis samtidig?

Der er også mange eksempler på samarbejde mellem insekter og blomster. Insekterne bestøver
blomsterne, og blomsterne forsyner til gengæld insekterne med pollen og nektar. Nogle blomster producerer to slags pollen. Den ene slags, befrugter frøene, mens den anden er steril og tjener som føde for de insekter der besøger planten. Mange blomster har specielle farvetegninger og dufte som leder insekterne til nektaren.
Forvis jer om alt 145.

Bibelens EGEN skabelsesberetning ER den eneste løsning. Det er en løsning som kræver en Gud, der ER
MÆGTIGERE end alle andre, en Gud der KUNNE skabe blot ved et ord.
HVILKEN GUD! EN MÆGTIG GUD!

Også her må vi konstatere, at JV har en lære, der er i direkte modstrid med Biblen og mange af deres egne udtalelser.

Jeg kunne tage mange, mange andre eksempler på, hvordan JV end ikke selv ved hvad de tror på. JVerne er de sande mestre i at manipulere med både Biblens ord og deres egen skrifter.

Når man, som jeg har gjort, ud fra deres egne bøger og blade studere og sammenligner med deres egen oversættelse af Biblen (som i øvrigt er rigtig god) ser på emner som f.eks. 1914, Jesu nærværelse - Jesu genkomst, de 144,000 og Johannes døberens opgave, ja så må man i sandhed sige, at de i meget stor udstrækning ikke ved hvad de selv tror på eller at de har så mange forskellige opfattelser af de samme ting, at de altid kan finde en der passer til lejligheden.

Mit råd vil derfor være, at enhver der ikke ønsker en tro - lære der er i modstrid med Biblens lære på næsten alle punkter, skal finde sig et andet trossamfund!


Har du lyst til at se flere lignende eksempler kan jeg anbefale dig at læse  Jehovas vidner i kviksand!


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com