Uddan dig!

Det kan ikke være dit alvor!" udbrød Fred. "Mig - tage et kursus i personlig evangelisation? Personlig evangelisation figurerer ikke som en af måder, jeg kunne tænke mig at bruge de næste tirsdag aftener på." Fred var på det nærmeste paf over, at nogen kunne tænke på at foreslå ham noget sådant.

Men min ven blev ved: "Jeg siger bare, at jeg tror, du ville være god til at fortælle andre om din tro, og desuden ville det hjælpe dig til at øge din egen forståelse af kristendommen."

Til sidst gav Fred efter. Og det viste sig, at kurset tændte en åndelig gnist i ham, som ikke er slukket. Næsten øjeblikkelig blev denne mand, som kun havde været kristen i kort tid, aktivt engageret i at formidle sin tro til mennesker, han kendte.

Til at begynde med hjalp han venner til det punkt, hvor de var rede til at tage det afgørende skridt, og så bragte han dem til menigheden, hvor Mark eller en af hans medhjælpere hjalp dem med at bede overgivelsens bøn. Efter nogle få gange fandt Fred ud af, hvordan han selv kunne gøre det, og så begyndte han på egen hånd at lede mennesker til tro.
Siden dengang er omkring tredive mennesker blevet kristne - hovedsagelig takket være Freds indflydelse. Han leder nu en lille gruppe, hvor han underviser andre troende i at fortælle om deres tro, sådan som han gør. Nu har nogle af dem for nylig haft den glæde at lede deres venner til tro.

Fred er en direkte, nøgtern og kontant forretningsmand, som er konfrontatorisk i sin tilgang til evangelisation. Han trives med udfordringen at have med hårde, ikke-kristne typer at gøre, mennesker hvis liv på det nærmeste skraber bunden, og som ikke ved, i hvilken retning de skal - det skulle da lige være op. Det er vel overflødigt at sige, at Fred er en smittende kristen.

Julie ligner derimod slet ikke Fred. Hun er en genert, stilfærdig forstadskvinde med to teenagedøtre og en stor venlig hund. Hun og hendes mand, Bob, kom tidligere i en almindelig, moderat menighed, hvor evangeliet ikke blev forkyndt.
Men efter en række hændelser overgav Julie en dag sit liv til Kristus. Hun så sig omkring efter en bibelsk fungerende menighed. Inden længe fandt hun sammen med nogle medlemmer, der brændte for evangelisation, og i lighed med Fred deltog hun i et kursus i personlig evangelisation og blev tændt for tanken at formidle evangeliet til andre.
Siden da har hun hjulpet sin mand, sine forældre, døtre, nevøer, naboer og mange andre mennesker, hun har mødt i menigheden, til at blive grundfæstede i troen og til at vokse i deres kristenliv. På blot et år bad Julie personligt med fjorten mennesker, der overgav sig til ham.
På grund af Julies lidet udfarende og beskedne fremtræden undrer de fleste mennesker sig over, hvad der egentlig skete med dem. Vores evangelisations afdeling omtaler hende som "Guds hemmelige våben. Det interessante er, at når Julie er så effektiv, er en del af forklaringen, at hun ikke på nogen måde ligner den typiske evangelist. Hun er blot sig selv og er derfor god til at nå andre.
Julie har en ting tilfælles med Fred: også hun er blevet en smittende kristen. De to er nogle særlige mennesker, men de er også ganske almindelige kristne ligesom du og jeg. De er syndere, der har fundet Kristi tilgivelse, og som har udviklet de værdier, karaktertræk og færdigheder, der kan påvirke andres åndelige liv.

Og ligesom disse to er forskellige, kan andre smittende kristne findes inden for en mangfoldighed af former, størrelser, farver, aldre, personligheder, temperamenter og niveauer af erfaring. Lige som du tror, du ved, hvordan sådan en ser ud, kommer der en ny variant og sprænger formen.
Denne mangfoldighed bliver så meget desto mere spændende, når du indser, at der heller ikke er to søgende mennesker, der er helt identiske. De findes i mange kombinationer af religiøs baggrund, etnisk oprindelse, social status, uddannelse og niveau af åbenhed over for Gud, menigheden og Bibelens budskab.
I sin visdom skabte Gud mange slags kristne og anbragte dem sammen med mange slags søgende mennesker. Gennem disse kan Guds kærlighed og sandhed blive formidlet på en naturlig måde. Men for at det kan ske, må vi lære det grundlæggende for at udbrede vor tro og derefter omsætte, hvad vi har lært, i praksis. Når du har praktiseret dette et stykke tid og har taget ved lære af de fejltagelser, du har begået, vil du nå til et punkt hvor du går fra at være kejtet til yndefuld, fra usikker til frimodig, fra frygtsom til dristig.
Det svarer til at lære en hobby, sportsgren eller en anden færdighed. Der er altid et element af usikkerhed, når man skal prøve noget nyt. Ikke mange skiløbere ser imponerende ud første gang, de er på løjpen. Ikke mange får en hole-in-one første gang, de er på golfbanen. Eller hvad med første gang, du stod på rulleskøjter? Kan du huske, hvordan benene samtidig gik i hver sin retning? Efter nogle buler og hudafskrabninger giver nogle op, mens andre blot bliver ved. De, der holder ud, bliver ferme til det, og aktiviteten bliver mere og mere givende.
Sådan er det også at blive en smittende kristen. De, der falder under forsøget på at opbygge et tillidsforhold og kommunikere Kristi budskab, men som derefter rejser sig, børster støvet af og begynder forfra, kan se frem til en dag, hvor de bliver frimodige, målrettede og kompetente.

Fred og Julie er blot to blandt mange eksempler - og du kan også blive et.