Apg 17,2  Efter sædvane gik Paulus hen til dem, og tre sabbatter i træk førte han samtaler med dem ud fra Skrifterne. v3 Han udlagde dem og forklarede, at Kristus måtte lide og stå op fra de døde, og sagde: »Denne Jesus, som jeg forkynder for jer, er Kristus.« v4 Nogle af jøderne blev overbevist og sluttede sig til Paulus og Silas, og det gjorde også mange gudfrygtige grækere og ikke få fornemme kvinder.

Selv om Paulus bestemt også kunne tage en konfrontation med mennesker om sandheden, når det var nødvendigt, er hans særkende en logisk og gennemtænkt præsentation af evangeliet. Læs et hvilket som helst af hans breve - Romerbrevet er det bedste eksempel - og du vil se, at han var en mester i at fremlægge en gedigen forklaring af centrale sandheder om Gud, vor synd og Kristi gerning.

Når man betænker Paulus' baggrund, kommer hans systematiske tænkemåde ikke som nogen overraskelse. Han var højt uddannet, var elev af en mand, der havde ry for at være en af de bedste lærere i landet. I hans skrifter kan man se, hvordan har bygger sin argumentation op som en dialog med en imaginær modstander, der anfægter hans synspunkter. Paulus var en intellektuel, man måtte regne med.

Kan du forestille dig, at Gud kunne sende nogen mere velegnet end Paulus til filosofferne i Athen? Beretningen står i Apg 17, hvor du kan se, hvilken genial argumentation Paulus fremlægger, idet han begynder med det atheniensiske alter for en ukendt gud og går videre til den eneste sande Gud og hans opstandne Messias. Hans fremgangsmåde var så virkningsfuld, at nogle af hans tilhørere kom til tro.

Det er interessant at lægge mærke til den visdom, Gud udviser i sit valg af talsmænd. Peters direkte og kontante fremgangsmåde ville ikke have været nogen god ide over disse filosoffer. De reagerede derimod på logik og rationelle argumenter.

Og jeg tør vædde på, at der er mennesker i din omgangskreds, der ligner dem. De kan ikke bruge nemme svar eller klicheer som: "Du må bare tage imod det i tro."' I deres ører lyder det som: "Spring uden at se dig for. Hvem ved? Måske går det godt."' De vil gerne vide, hvorfor de i det hele taget skal springe.

Måske du er en Paulus. Er det den intellektuelle tilgang, som passer til dig? Er du den videbegærlige type, der elsker de teoretiske overvejelser? Denne stil er blevet stadig mere vigtig i takt med, at vort samfund er blevet mere sekulariseret. Derfor har mange søgende behov for at høre evangeliet - ikke blot proklameret, men også forklaret og fors varet.

Dette er den stil, som Mark Mittelberg identificerede sig med den aften for adskillige år siden. Det mønster, han så hos Paulus, legitimerede hans egen interesse for at studere filosofi og apologetik (trosforsvar). Siden da har hans tjeneste som evangelist blomstret, idet han har fremlagt materiale til støtte for kristendommen for at nå søgende både på tomandshånd og i større grupper. Og han har virket for at fremme denne slags arbejde.  

Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
  www.bibel-skolen.com