Apg 9,36  I Joppe var der en kvindelig discipel, der hed Tabitha det betyder Hind. Hun gjorde mange gode gerninger og gav mange almisser.

I Apg 9,36 fortælles der om Tabitha, som "gjorde mange gode gerninger og gav mange almisser". Hun var kendt for sine kærlighedsgerninger, som hun gjorde i Jesu navn. Især lavede hun mange kjortler og kapper til enker og andre trængende mennesker i byen.

Hun var et menneske, der på en stilfærdig måde evangeliserede gennem sin tjeneste for andre. Det ville have været vanskeligt for mennesker at se hendes gerninger uden samtidig at få et glimt af den Kristi kærlighed, der inspirerede hende. Ja, hendes arbejde var så vigtigt, at da hun døde en tidlig død, sendte Gud Peter for at oprejse hende fra de døde og bringe hende tilbage i tjenesten.

Mennesker med denne tilgang finder det ret let at tjene andre. For det er sådan, Gud skabte dem. De har et naturligt blik for behov, som andre ikke ser, og det er en glæde for dem at hjælpe med disse, selvom de ikke får en masse ros for det. Disse mennesker, som ofte er stille typer, har en glæde ved at udtrykke medfølelse gennem konkrete handlinger.

Selv om denne stil sædvanligvis får mindre opmærksomhed end de andre arbejdsmåder, og selvom det ofte tager meget længere tid at frembringe åndelige frugter, er den en af de vigtigste af alle de evangeliserende tilgange. Grunden er, at disse tjenende evangelister rører ved mennesker, som andre ikke kan nå.

En kvinde i vor menighed ved navn Grete havde en bror, som hun forsøgte at vidne for. Men han var optaget af New age-tanker og var aldeles ikke interesseret i kristendommen. Hun gjorde det, der lå mest naturligt for hende og hendes stil - hun konfronterede ham med, hvad Kristus sagde om sig selv. Da dette ikke syntes at gøre noget indtryk på ham, undersøgte hun tingene nærmere og søgte derefter med fornuftsargumenter at overbevise ham om kristendommens sandhed. Hun prøvede alt, hvad hun kunne komme i tanke om, men kom ikke igennem til ham. Til sidst syntes alt håb ude, da han sammen med kone og børn flyttede til en anden stat for at tilslutte sig en nyreligiøs sekt.

Men Gud havde endnu et kort i ærmet. Da Gretes bror flyttede ind i sit nye hjem, mødte han snart de mennesker, der boede ved siden af. Det viste sig at være nogle fantastiske naboer. De var meget hjælpsomme, gaven hånd med ved indflytningen, hjalp med reparationer, når der var brug for det, kom med mad, når de var syge. Ganske almindelige tjenester gjort af kærlighed til Kristus.

Disse mennesker nedbrød muren mellem Gretes bror og Gud, sten for sten. Og inden et år var gået, havde han givet sit liv til Kristus, var flyttet tilbage og havde fejret sin første nadver sammen med Grete ved en af vore gudstjenester.

Kan du se, hvorfor denne stil bør fremhæves? Disse naboer vil sandsynligvis aldrig blive berømte, men Gud brugte deres indsats til at nå dem, som vi andre ikke anede, hvordan vi skulle nå. 

Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
  www.bibel-skolen.com