Sådan kan du vinde en sjæl for Jesus!


Matt 23, 13 Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I lukker Himmeriget for mennesker. Selv går I ikke ind i det, og dem, der vil ind i det, tillader I det ikke.

En af de største hindringer, en ny sjæl skal overvinde for at slutte sig til menigheden er den hykleriske indstilling, som mange af menighedens medlemmer viser i deres daglige liv.
* Den manglende troværdighed der er blandt mange af de der kalder sig kristne.
* Den ligegyldighed, hvormed Biblen behandles. Når man ser, hvordan nogle bruger Biblen som underlag, som en "pude" i ryggen eller under knæene når de knæler i bøn, viser at Biblen ikke regnes for mere end en billig roman bog.
* Mange af dem der påtænker at tilslutte sig menigheden, lægger mærke til, hvordan de der tilhørere menigheden er. De forventer ikke, at menighedens medlemmer er fejlfri, men de forventer, at de er ærlige og at de i deres liv, deres tale og i deres væremåde over for andre, viser, at de mener deres tro alvorligt!
* En kristen der mener,  at han - hun ikke begår nogen fejl, at de er fejlfri og at det ikke er nødvendig for dem at studere mere, samler ikke, men spreder.

Derfor er det af en alt afgørende betydning, at du er ærlig og oprigtig i din bekendelse.

Vær ikke en hykler i menneskers omdømme,
tag dig i agt for, hvad du siger.
Ophøj ikke dig selv, for at du ikke skal falde
og bringe vanære over dig selv.
Herren afslører det, du skjuler,
og fælder dig midt i menigheden,
fordi du ikke nåede til at frygte Herren,
og dit hjerte var fuldt af svig.
Siraks bog 1, 29-30

 Tilbage til indholdsfortegnelsen.Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
  www.bibel-skolen.com