Indvenninger og forhindringer!


Tag dine venners spørgsmål og indvendinger alvorligt. Tak Gud for, at de er så interesserede og engagerede, at de stiller så vigtige spørgsmål, og gør dit bedste for at give dem et værdigt svar.
Du vil ikke altid have svar på rede hånd. I mange tilfælde er det bedste, du kan gøre, at sige til dem, at de har stillet et godt spørgsmål, og at du ikke lige på stedet har et godt svar. Sig til dem, at du vil prøve at undersøge sagen og så vende tilbage til den. I det lange løb vil de måske blive mere imponerede over, at du gør dig umage for at undersøge det og følge det op, end hvis du havde haft et svar i første omgang.
Når jeg ser mennesker, der sætter spørgsmålstegn ved kristendommen, gør jeg to ting. For det første prøver jeg at få dem til at indse svagheden ved det, som skulle være et alternativ til troen - hvad det så end er.
For det andet forsøger jeg ud fra denne kontrast at få dem til at se, hvor meget bedre det bibelske alternativer er.

"Det var et interessant foredrag, men jeg kan ikke acceptere kristendommen, der er alt for mange logiske brist." "Det var interessant:' sagde Mark, "for jeg har endnu ikke opdaget dem. Hvad er det for spørgsmål, der generer dig?"
Det var vanskeligt at afgøre, hvem af dem der var mest optaget af denne samtale. I tre kvarter slyngede manden sine spørgsmål i hovedet på Mark, som ud fra sin baggrund i teologi og apologetisk besvarede dem og konfronterede manden med evangeliets sandhed.
Da støvet havde lagt sig, fornemmede Mark, at der var noget dybere på færre, så han så manden ind i øjnene og sagde: "Det er nogle gode spørgsmål, du stiller, men jeg vil gerne vide, hvad det egentlige problem er. Hvad er det, som du er så bange for at skulle ændre eller give afkald på, hvis du overgiver dit liv til Kristus?"
Til Marks overraskelse sagde manden åbent og ærligt, at der var moralske forhold i hans liv, som han ikke ville gøre op med. "Det er nok det, som er dit egentlige spørgsmål," sagde Mark, "og så længe du ikke er villig til at lade Gud forvandle det område i dit liv, vil du finde stadig nye undskyldninger for at afskrive kristendommen."
Jeg har mødt dette mange gange. Nogle søgende mennesker har alvorlige spørgsmål, der står som en barriere på deres vej til Kristus. Andre benytter sig af spørgsmål, der lyder filosofiske, i et forsøg på at fjerne opmærksomheden fra deres banale, gammeldags synd.
Der sker ofte det, at personen til at begynde med stiller nogle ærlige spørgsmål. Men når han ser, at der findes gode svar, bliver han nervøs, og så må han beslutte sig. Han kan enten åbne sig og være ærlig som den ovenfor nævnte mand, Mark talte med, eller han kan simpelthen begynde at stille alle de spørgsmål, der falder ham ind, for at holde dig - og Gud - på tre skridts afstand.
Hvis du fornemmer, at din samtalepartner er i færd med at lægge røgslør ud, er mit råd til dig, at du afslører hans bluff. Sig til ham med klare ord, at han ser ud til at bruge mere energi på at finde spørgsmål end på at finde svar, og spørg ham, om han er bange for, at Gud vil lave om på ham eller få ham til at opgive noget for at følge Kristus. Hvis han vedgår, at det er tilfældet, har du en mulighed for at hjælpe ham til at finde ud af, hvor værdifuldt det pågældende i virkeligheden er for ham.
Hjælp ham med andre ord til at foretage en cost benefit-analyse. Hvis personen fx indrømmer, at han kan lide at drikke sig fuld i weekenden, og at han er uvillig til at give afkald på dette for at følge Gud, har du nu noget, du kan måle. Med hans medvirken kan du lave en liste over spørgsmål, der knytter sig til det, og hjælpe ham med at få overblik over, hvad han vinder, og hvad han taber ved at holde fast ved det.

"Okay," siger du, "lad os komme i gang. Du dikterer, og jeg skriver.
Du skal ikke gøre noget forsøg på at hjælpe med at finde disse "positive" ting.
"Det smager godt," begynder han, "og det er skægt. Desuden gør alle mine venner det."
"Fint. Hvad mere'?" Tavshed. "Er der mere?" spørger du igen. Han er allerede ved at være gået ud for argumenter. "Jah, det hjælper mig til at slappe af."
"Okay, hvis du kommer i tanke om flere fordele, skriver vi dem op senere. Lad os nu se på omkostningerne. Her skal du hjælpe alt det du kan. Du har ikke noget imod, at jeg hjælper dig med at komme i tanke om nogle ting, vel?" Og på din liste vil der bl.a. stå noget som dette:

* Jeg ender med at sige og gøre ting, som jeg senere fortryder.
* Mine tømmermænd er rent ud sagt rædselsfulde.
* Det koster mig en hel del penge, for ikke at tale om tid og energi.
* Jeg risikerer at få skrumpelever (eller i det mindste ølvom!).
* Der er stor sandsynlighed for alkoholafhængighed.
* Det nedsætter min evne til at køre bil, hvilket ikke blot kan resultere i kostbare autoskader, men også koste et andet menneske livet.

En sådan evaluering får endnu større vægt, når du over for din ven påpeger, hvor meget han betyder for Gud. Forklar ham, at han har så stor værdi i Guds øjne, at han vil skåne ham for alle disse problemer. Din ven vil da få et glimt af, hvilken god og kærlig Gud vi har.
Og så har vi ikke en gang set på alle de velsignelser, han vil gå glip af ved ikke at følge Kristus. Når du til denne analyse tilføjer listen over de måder, Gud på kort og langt sigt velsigner vore liv, er der simpelthen ingen sammenligning.
Anvendt på et hvilket som helst område, som et menneske er uvilligt til at opgive, kan denne tilgang være virkningsfuld. Jeg siger ikke, at de blot vil kaste et blik på denne enkle beregning og så træffe deres beslutning udelukkende ud fra de foreliggende data. Men den kan åbne øjnene på dem og hjælpe dem til det afgørende gennembrud af denne barriere, der hedder moralske betænkeligheder, idet Helligånden drager dem til Kristus.