Kapitel 10.

 

Grundfæst de nyvundne og deres Familier.
Nogle få typiske Tilfælde fra Forholdene, etter at Afgørelsen er taget, og man er kommet ind i Menigheden.

Tilfælde A. -
Fru Smith havde udelt Tillid til Bibelen og antog Læren om Jesu Genkomst og Sabbatssandbeden, ja, hun udviste en Hunger efter Sandheden, og tog imod Lyset så hurtigt, som det blev åbenbaret for hende. Hun er en ældre Dame, der kun har lidt Uddannelse, men hun er ærlig. Hun har ikke nogen særlig Modstand i Hjemmet. Hendes Mand og gifte Børn er enige om at lade hende få Sin Vilje. De siger ikke noget, men er ikke fjendtligt indstillet.

Forslag angående denne Familie: Bed nogle få Mænd i Menigheden om at blive kendt med manden og få tilvejebragt et Venskabsforhold, idet de viser særlig Interesse for hans Arbejde eller de Ting, som han er særlig interesseret i. Det er muligt, at en Række Bibelstudier, der bliver holdt af Lægmænd ligesom ham selv, vil påvirke ham. Det er muligt, at han vil indbyde sine nære Venner til at være med, og på den Måde vil han være Værten. De gifte Børn skulle indbydes til at være med. Det er ganske givet, at Fru Smith vil være lykkelig over dette og samarbejde på bedste Måde. Selvom Fru Smith er ene om at have taget sin Bestemmelse og at stå i Menigheden, skal hun dog opmuntres ved Samværet med andre Kristne. Find et eller andet Arbejde til hende. Det er muligt, at hun kan være til særlig Hjælp i Dorkasforeningen. Det er af den største Betydning, at hun finder Stedet, hvor hun kan hjælpe til, så at hun kan vokse den rette åndelige Vækst.

Tilfælde B. -
Browns er en travlt beskæftiget Landmandsfamilie, som er vel anset i Sognet. Fru Brown har ofte talt med Læg-Bibelarbejdersken. For nylig overbevistes hun ved en Serie Bibellæsninger om, at hun måtte tage sit Standpunkt, og det lykkedes hende at få Manden med. Både Mand og Hustru meldte sig til Dåb og Prædikanten gjorde meget til, at de tog denne Bestemmelse.

Forslag angående yderligere Interesse for disse: Prøv på at få Browns til at arbejde for deres Børn, Om det er muligt, læg da Planer for nogle nye Bibellæsninger i Forældrenes Hjem eller hos et af Børnene. Vær venlig overfor Familiens Medlemmer. Indbyd de unge til Udflugter og Ungdomssammenkomster. Sørg for, at de får Læsestof. Få en ung Søster til at være til Stede, når der holdes Bibellæsninger, så at hun kan tage sig af de små Børn i Hjemmet og eventuelt fortælle dem Historier, medens Bibelstudiet varer. Landmænd føler ofte, at de har så travlt, at de ikke kan komme, men denne Undskyldning må ikke tages for gode Varer. Anbring dem i en Klasse, hvor der er livlige Drøftelser. Indbyd dem på Besøg i de mest indflydelsesrige kristne Hjem, hvor de kan lære mere angående Biblen, Jesus og sund Madlavning.

Tilfælde D. -
Hr. Darr er meget begejstret for Sandheden, men Hans Kone er ikke enig nød ham deri. Hun er en travlt beskæftiget Husmoder og har imod, at han lader hende være alene hjemme med alle hendes Pligter, medens han går til Bibelstudier på et behageligt Sted.

Forslag om, hvordan man skal vinde Fru Darr: Få nogle forsigtige Søstre i Menigheden til at gøre sig til gode Venner med denne Familie. Indbyd Konen og Børnene til Menighedens Udflugter eller til Besøg i andre Hjem. Given Håndsrækning med Arbejdet i Hjemmet og tilbyd at se efter Børnene, medens Fru Darr går i Byen. Opmuntre Manden til at være tålmodig og venlig. Det er ofte, at Venlighed og Opmærksomhed vil betyde mere for en Husmoder end Bibelstudier. Det vil sikkert ikke vare længe, før Fru Darr ønsker at være sammen med Familien hos deres Venner i Menigheden, og Bøn, Takt, Kærlighed og Udholdenhed vil ofte resultere i, at man får en enig og lykkelig Familie.

Tilfælde E. -
Fru Murphy var en ivrig Katolik. Det tog Tid, før hun fik øjnene op for, at hendes Kirke havde Uret, men hun er nu blevet døbt og er glad for at læse sin Bibel. Hun sprudler af Begejstring, og kun få af de Katolikker, som hun kan få fat på, slipper fri for hendes Advarsler og Formaninger. Mr. Murphy har aldrig været Katolik. Han er ligeglad med det alt sammen; men Børnene er helt ulykkelige over Moderens Indstilling. Præsten har besøgt Fru Murphy for at prøve på at få hende til at komme tilbage, men uden Resultat. Hun er begejstret for den nyfundne Tro og er aldrig borte fra et eneste Møde.

Forslag om, hvorledes man skal forholde sig overfor denne Familie: Tag Fru Murphy med til Bibelstudier i Nærheden. Dette vil bidrage til at stadfæste hende yderligere i Sandheden. Med velberåd Hu holdes Studierne i Hr. F. Hjem, idet han er en af Hr. Murphys Venner, og Hr. Murphy kommer til Stede. Idet både han og Hr. F. har katolske Hustruer (der er dog sket en Forandring med Fru Murphy), og ingen af dem går i Kirke, skønt de hælder til protestantiske Anskuelser, har de mange Ting tilfælles. Begge sætter Pris på god Sang, hvorfor der må sørges for, at dette skaffes til Veje. Dette kan da blive Begyndelsen til en virkelig Interesse for Bibelstudierne. Det er muligt, at begge Mænd kan komme til at se, h vad det betyder at være målbevidste Protestanter. Dette bliver ofte Resultatet. Vent dog ikke Resultater med det samme. Vær hjælpsom og venlig. Bliv kendt med de gifte Børn, og er der Småbørn i Familien. Venlighed nedbryder Antipati.