Den åndelige død!

 

Hvor mange former for død er der omtalt i Biblen?
De fleste vil nol sige en, men nogle vil efter nærmere eftertanke sige to.
* Den død der er omtalt, som en søvn.
Det er den død vi alle, dog ikke de 144.000 skal opleve.
* Den anden død, er den vi kan kalde den evige død. Det er den der i Biblen er omtalt, som den anden død. Det er den, at alle de der har valgt IKKE at følge Helligåndens opfordring til at tage imod Jesus og leve efter de anvisninger der er givet i Biblen, skal opleve efter de et tusinde år.

Men der er en tredje form for død.
Denne tredje form for død, tales der meget sjældent om, selv om det er den værste af dem alle. Men den er omtalt flere steder i Biblen og kan opleves i de fleste kristne menigheder. Men kun nogle meget få erkender, at den eksistere og man taler ikke om den, hverken i menigheden eller privat.

Det er den åndelige død.
Der er kun få, som i dag kender deres besøgelsestid. Der er kun få, blandt de der bekender sig til at tro på den nærværende sandhed, som forstår tidernes tegn, eller hvad de vil komme til at opleve før afslutningen. Vi er i dag under Guds nåde, men hvor længe vil englene blive ved med at holde de fire vinde tilbage, så de ikke blæser. Vi er overbeviste om at der blandt Guds folk er en åndelig blindhed, og en forhærdelse af hjertet, selv om Gud har udvist en usædvanlig stor overbærenhed og nåde med os. Der er kun få, som virkelig er ydmyge og helt har overgivet sig til Herren. Der er kun få af de Gudfrygtige tjenere der arbejder for Kristus, hvis hjerter er fulde af taknemlighed fordi de er blevet kaldt til at udføre et arbejde for Jesus Kristus, og at få del i hans lidelser. Der er kun få som virkelig fra hjertet kan sige: "For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed, for vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt." 2Kor 4,17-18.

Der er i dag kun nogle få, som helhjertet tjener Gud. De fleste af dem der i dag tilhørere menigheden er åndelig døde og lever i synd. De kommer og går ligesom en dør på hængsler. I mange år har de lyttet til de mest alvorlige budskaber, men de har ikke taget imod den. De er blevet mindre og mindre modtagelige for de dyrebare og værdifulde sandheder, fordi de har undladt at følge de ting der er dyrebare i Guds øjne. De rystende vidnesbyrd, irettesættelser og advarsler har ikke gjort indtryk på dem. Gennem menneskelige læber lyder de mest vidunderlig melodier om retfærdiggørelse ved tro og Kristi retfærdighed, men det får dem ikke til at bryde ud i jubel og taknemmelighed. Den himmelske handelsmand, viser dem den største samling af troens og kærlighedens juveler, og med sin stemmen opfordrer han dem til at købe guld der er prøvet i ild, en klædning af hvide klæder og øjensalve, så de kan se men de forhærder i stedet deres hjerter og undlader, med kærlighed og iver, at ændre deres lunkne tilstand. I stedet folder de deres hænder i selvtilfredshed, medens de fornægter den sande kraft af Guddommelighed. Hvis de fortsætter på denne måde vil Gud med afsky forkaste dem. Der er ingen mulighed for at tilbede verden og Herren på samme tid. Gud vil under ingen omstændigheder kunne respekterer dette. Vågn op, vågn op før det for altid er for sent.

Der er ingen af os der ønsker at dø. Men en død, vi ofte tænker på når vi taler om døden, er den der i Biblen er omtalt, som en søvn. En søvn vi alle skal vågne op fra. Denne form for død har vi ligesom aksepteret, at vi skal opleve.
Den død, der i Biblen er omtalt, som den anden død, er den død vi SELV kan vælge, ved at leve et liv uden Jesus. Ved at leve et liv, hvor vi ikke tager særlig meget hensyn til det der står i Biblen. Det er vort eget valg. Vi kan undgå denne død, hvis vi ønsker det.
De fleste af os, taler med jævne mellemrum om den første død. Den der er en søvn. Vi har alle oplevet denne form for død. Vi har alle hørt om den, måske set den, i dens umenneskelige form, således som den forekommer i krig, ulykker og katastrofer. Vi gyser, blot ved tanken om dette. Men selv om den åndelige død er mange gange frygtelige, og selv om den første død ofte er grusom og en oplevelse der ofte får tårerne frem i vore øjne, så er den dog kun en svag skygge af den grusomhed og umenneskelighed der følger den åndelige død. Og her er det meget sjældent, at der bliver fældet en eneste tåre. Vi tager alle afstand, fra døden og dens følger. Vi bruger mange, ja endog rigtig mange penge, på at undgå den første død. Der er sjældent nogen grænse for, hvor meget tid vi har, i et forsøg på at udskyde den første død. Når det gælder den åndelige død, har vi ingen tid til at undgå den.
Mange har taget fri fra arbejde, aflyst en planlagt ferie eller gjort andre lignende ting, på grund af den første død. Den åndelige død, ja den har de fleste ikke tid eller lyst til at beskæftige sig med, selv om det er den død, der er forskellen mellem frelst og fortabelse. Det er også den der er afgørende for, om du får en af de boliger Jesus har beredt for dem, der lever deres liv i overensstemmelse med Guds ord, eller du er en af dem der kommer til at opleve den anden død. Den evige død.