Evangeliet forkyndes for de døde!

 

1Pet 4,1-8 Da nu Kristus har lidt legemligt, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har gennemgået legemlig lidelse, har gjort sig færdig med synden for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje. For det er mere end nok, at I i den forløbne tid har gjort, som hedningerne vil, og levet et liv i udsvævelser, begær, svir, vilde fester, drikkelag og utilbørlig afgudsdyrkelse. Nu, da I ikke længere styrter jer ud i den samme strøm af udsvævelser, undrer de sig og spotter jer for det, men de skal stå til regnskab over for ham, der er rede til at dømme levende og døde. For derfor blev evangeliet forkyndt også for døde, for at de skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i Ånden, som Gud lever. Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede; først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder.

I disse vers står der mange meget alvorlige ting.
1Pet 4,1 Da nu Kristus har lidt legemligt, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har gennemgået legemlig lidelse, har gjort sig færdig med synden
1Pet 4,2 for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje.
Her er der tale om, de der har omvendt sig og ikke længer er åndelig døde.
De ønsker ikke mere at følge de verdslige – menneskelige lyster.
De har nu valgt at leve den tid de har tilbage her på jorden, efter Guds vilje.

1Pet 4,3 For det er mere end nok, at I i den forløbne tid har gjort, som hedningerne vil, og levet et liv i udsvævelser, begær, svir, vilde fester, drikkelag og utilbørlig afgudsdyrkelse.
1Pet 4,4 Nu, da I ikke længere styrter jer ud i den samme strøm af udsvævelser, undrer de sig og spotter jer for det,
Det er nu slut med at leve, et liv, uden Gud, som en åndelig død. Nu er det ikke mere de vilde fester, de forskellige former for afgudsdyrkelse, eller verdslige udsvævelser der har interesse. Denne ændring i livet, betyder, at vi nu bliver hånet og drillet fordi vi nu ønsker at leve et liv med Jesus, som det centrale i vort liv.

1Pet 4,5 men de skal stå til regnskab over for ham, der er rede til at dømme levende og døde.
1Pet 4,6 For derfor blev evangeliet forkyndt også for døde, for at de skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i Ånden, som Gud lever.
Vi ved godt, at vi en dag, over for Gud skal stå til regnskab for det liv vi har levet, og derfor vil vi nu være med til at forkynde evangeliet for de uomvendte, for de åndelige døde, for at de også må få en mulighed for at vende om og blive levende og leve et liv med Gud.