De syv basuner og de syv sidste plager.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
  www.bibel-skolen.comNår vi ønsker at studere de syv sidste plager, kommer vi ikke ret langt ind i dette studie, før vi finder ud af at disse plager, på mange måder ligner de syv basuner. Vi må derfor stille os selv spørgsmålet er plagerne og basunerne, da det samme, blot beskrevet på 2 forskellige måder?

Vi har f.eks. et eksempel på dette i Evangelierne. Alle fire evangelier fortæller om det samme. Jesu fødsel. Jesu liv og virke. Jesu død og Jesu opstandelse.

I min første år, som en kristen, følte jeg ofte, at det var helt unødvendig med mere end et af evangelierne. I dag vil jeg ikke undvære nogen af dem. Når man sammenligner de fire evangelier med hinanden, får man en langt bedre forståelse af Jesu liv og virke, end man får ved kun at læse et af evangelierne. Selv de samme beretninger og lignelser bliver ofte meget mere levende og man får en meget bedre forståelse af Jesu liv ved at læse de forskellige måder disse fire disciple har fortalt om det på.
Du kan sammenligne det med en ulykke, hvor to eller flere biler er kørt sammen. Der er måske 10-20 som har set ulykken ske. Når Politiet ankommer, nøjes de ikke med blot at få en forklaring fra en af de der har set ulykken. Politiet vil derimod søge at få så mange forskellige vidners forklaring om, hvordan de mener ulykken er sket, og således er det også med evangelierne. Ved at høre om de samme begivenheder, de sammen lignelser fra flere forskellige, bliver det fortalt meget mere troværdig og man får en meget bedre forståelse af Jesu liv.

Luk 1,1-4 Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højtærede Theofilus, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i.

Jeg tror, at det samme kan være tilfældet med basunerne og plagerne.
Lad os derfor først se på om de sker på samme tid.
Lad os først se på basunerne.

Åb 8,2-6 Og jeg så, at de syv engle, der står foran Gud, fik givet syv basuner. Og der kom en anden engel og stillede sig ved alteret med et røgelseskar af guld, og han fik givet megen røgelse for at lægge den på guldalteret foran tronen sammen med alle de helliges bønner. Og røgelsen sammen med de helliges bønner steg op fra englens hånd foran Gud. Og englen tog røgelseskarret og fyldte det med ilden fra alteret og hældte den ud over jorden. Og der kom torden og brag og lyn og jordskælv. Og de syv engle med de syv basuner gjorde sig rede til at blæse i dem.

I vers 2 får vi at vide at der står syv engle foran Gud og at de FÅR hver sin basun. Læg mærke til at englen IKKE havde basunerne før. Det er her i Åb 8,2 at de syv engle FÅR de syv basuner.
Hvornår er det så, at disse syv engle får, basunerne udleveret?
I vers 6 i det samme kapitel, gør de syv engle sig rede til at blæse i de basuner de har fået udleveret.
Hvorfor får englene basunerne udleveret i vers 2, når det først er i vers 6, at de gør sig rede til at blæse i dem?
Det er flere muligheder. De to mest nærliggende er, at der går et stykke tid fra de får basunerne udleveret til de gør sig rede til at blæse i dem. Jeg anser ikke denne mulighed for særlig realistisk. Jeg tror derimod at vers 3-5 er sat ind for at fortælle os HVORNÅR, de syv engle får basunerne, så de kan blæse i dem.

I vers 3 kommer der er engel og stiller sig ved alteret.
Denne engel har et røgelses kar af guld i sin hånd.
Englen får meget røgelse for, at lægge det - ofre det - sammen med de helliges bønner på guld alteret foran tronen.
Vers 4 røgelsen stiger, sammen med de helliges bønner, op foran Gud.
I vers 5 tager englen røgelseskaret og fylder det med ild fra alteret og hælder det ud over jorden.Hvilket resultere i, at der på jorden kommer et frygtelig tordenvejer og jordskælv.
De gamle oversættelser 1819 og 1907 og mange af de engelske oversættelser siger, at der også lød røster, da englen kastede ilden på jorden.
Jeg tror, at der lød røster og jeg mener også, ud fra Bibelen at kunne vise hvad der bliver sagt.
Men om der lød røster eller ikke har ikke den store betydning for at stadfæste tidspunktet for de syv basuner.
Det er der derimod nogle andre ting, som er af en alt afgørende betydning for.

* Hvor er det, at det der er omtalt i vers 3-5 sker?
* Hvem er den engel der er omtalt i disse vers?
* Hvad betyder det der står i vers 5 om, at denne engel tager noget ild fra alteret og hælder eller kaster det ud over jorden?

Ved at læse 2 Mos 30,1-10 får vi besvaret det første spørgsmål.

2Mos 30,1-10 Du skal lave et alter til at brænde røgelse på; du skal lave det af akacietræ. Det skal være kvadratisk, en alen langt og en alen bredt og to alen højt; hornene på det skal gå i ét med det. Du skal beklæde det med rent guld, både ovenpå, hele vejen rundt på siderne og på hornene, og du skal lave en kant af guld hele vejen rundt. Du skal lave to guldringe til det under kanten på to af siderne; du skal lave dem på dens to sider som holdere for bærestænger, så man kan bære det med dem. Du skal lave bærestængerne af akacietræ og beklæde dem med guld. Du skal stille alteret foran forhænget foran Vidnesbyrdets ark, foran sonedækket oven på Vidnesbyrdet, hvor jeg vil åbenbare mig for dig. Aron skal brænde vellugtende røgelse på det; hver morgen, når han gør lamperne i orden, skal han brænde det, og når Aron sætter lamperne på, lige inden mørket falder på, skal han brænde det, et dagligt røgelsesoffer for Herrens ansigt, slægt efter slægt. Du må ikke ofre uhellig røgelse på det, heller ikke brændoffer eller afgrødeoffer, og du må ikke udgyde drikoffer på det. Én gang om året skal Aron skaffe dets horn soning; med blodet fra soningssyndofferet skal han én gang om året skaffe det soning, slægt efter slægt. Det er højhelligt for Herren.

Dette alter blev lavet af akacietræ, men hvad blev det beklædt med?

 ##  Rent kobber.
 ##  Rent guld.
 ##  Det blev slet ikke beklædt.