Det sidste advarselsbudskab der vil blive givet til denne jords befolkning!

 

I Åbenbaringens bog kap. 14, finder vi i versene 6 til 12 det sidste advarselsbudskab der vil blive givet til denne jords befolkning.

Åb 14,6-12 Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk, og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Og en anden engel fulgte efter og sagde: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin. Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke. Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus."

Vi kan mange, mange andre steder i både i Det Gamle og i Det Ny Testamente finde de samme budskaber. Her i kap. 14 er de omtalt, som de tre engles budskaber. Disse budskaber bliver gang på gang, gentaget gennem hele Biblen.
På Bibel-skolens hjemmesider, kan du også finde disse budskaber. Vi har i tidens løb lavet flere studier og skrevet flere artikler om, dette meget alvorlig budskab. Når vi endnu engang, ønsker, at studere disse tre englebudskaber, så er det fordi vi føler, at netop disse budskaber, er af en alt afgørende betydning for os der lever i dag, år 2005.
Mange vil måske sige, at emner som Guds kærlighed, Jesu liv, død og opstandelse er emner af en endnu større betydning. Måske har du ret, men prøv endnu en gang at læse hvad Jesus siger i indledningen til Åbenbaringens bog.

Åb 1,3 Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær.

Her udtaler Jesus en speciel velsignelse over alle de der læser, hører og holder fast ved de ting der er tale om i Åbenbaringens bog!

Der er INGEN af de andre bøger, hverken i Det Gamle eller i Det Nye Testamente, hvor en lignende velsignelse er udtalt over de der læser og hører de budskaber der er omtalt i en bestemt bog.
De gamle troshelte, som var med til at grundlægge den kristne tro, havde også en meget klar forståelse for at Åbenbaringens bog og de budskaber der er i den, er af den største betydning for os der lever i denne jods sidste timer. Hør blot, hvad en af disse troshelte siger om dette!

For Johannes åbenbarede Herren de emner han så, ville være nødvendige for hans folk i de sidste dage. Den undervisning, han gav, findes i Johannes' Åbenbaring. De, der vælger at holde fast ved Guds bud og troen på Jesus, er omtalt i denne bog. I skrift og tale vil de søge at forklare de vidunderlige ting, som Kristus kom fra Himmelen for at åbenbare.

Åb 1,1-3 Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes, der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, alt det, han har set. Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær.

De højtidelige budskaber, som er givet i deres rækkefølge i Åbenbaringen, bør indtage førstepladsen i Guds folks sind. Der bør ikke tillades noget andet at lægge beslag på vor opmærksomhed.  
Den dyrebare tid svinder hurtigt, og der er fare for, at mange vil blive frarøvet den tid, der skulle have været brugt til at forkynde de budskaber, Gud har sendt til en falden verden. Satan er tilfreds, når han ser splittelsen i de sind, der burde være optaget af at studere de sandheder, som har med den evige virkelighed at gøre.
Kristi vidnesbyrd, et vidnesbyrd af den mest højtidelige karakter, skal fremholdes for verden. Gennem hele Åbenbaringen finder vi de dyrebareste, opløftende forjættelser, og der er også advarsler af en forfærdelig højtidelige betydning. Vil de, der bekender sig til at have kundskab om sandheden, ikke læse det vidnesbyrd, Johannes fik af Kristus? Her er intet gætteri, intet videnskabeligt bedrag. Her er der sandheder, som angår vor nuværende og fremtidige lykke.

Jesus vil på en speciel måde velsigne de der læser og høre denne profetiske bogs budskaber. Herunder også de tre engles budskaber i kap. 14.

Dette er årsagen til at vi nu, ud fra en anden vinkel, igen vil studere de tre engles budskaber.
Vi har af praktiske årsager opdelt, de tre engles budskaber, i ti afsnit.

* Det evige, sande, evangelium forkyndes for alle over alt.
* Opmærksomheden henledes på den eneste sande Gud.
* Det er Gud, Herren, Jesus Kristus, der skal æres og ophøjes, ikke mennesker.
* Vi lever nu i den tid, hvor Guds domstol arbejder med at opdele hele jordens befolkning i to og kun to grupper.
# De der i deres liv har vist, at de ønsker at tilhøre Gud og blive kaldt Guds sønner og døtre.
# De der har valgt, at følge deres egen og verdens måde, at leve livet på.
* Hele jordens befolkning opfordres, indtrængende til at tilbede og tjene, Herren, skaberen der har skabt himlen, jorden, planter, dyr og mennesket.
* Befolkningen og især de kristne, opfordres til at undersøge deres tro.
* Advarslen mod, at tage dyrets mærke.
* Advarslen mod, at tage dyrets mærke og tilbede dyrets billede.
* Advarslen mod, at tage dyrets mærke og tilbede dyrets billede og at tilbede selve dyret.
* Opfordring til udholdenhed, og til at stå fast på Guds side, at holde fast ved Guds bud og troen på Jesus.

Hvor mange englebudskaber er der i Åb kap 14?