Det er Gud, Herren og Jesus Kristus, Guds enbårne søn, der skal æres og ophøjes, IKKE mennesker!

 

Joh 3,14-17 Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.

Joh 8,28 Jesus sagde da til dem: "Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg.

Es 12,1-5 På den dag skal du sige: Jeg takker dig, Herre; du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse.  I skal øse vand med glæde af frelsens kilder.  På den dag skal I sige: Tak Herren, påkald hans navn! Kundgør hans gerninger for folkene, forkynd, at hans navn er ophøjet! Lovsyng Herren, for store ting har han gjort, det skal hele jorden vide.

Sl 34,2-4 Jeg vil prise Herren til alle tider, min mund skal altid lovsynge ham. Jeg fryder mig over Herren, de ydmyge hører det med glæde. Ophøj Herren sammen med mig, sammen vil vi hylde hans navn!  

Alle de frelste vil synge en lovsang, hvor i de priser og ophøjer Herren for de mange store ting han har gjort. Hvor mange skal høre om dette?