De 1260 dage begynder!

Da dragen så sig styrtet ned til jorden, forfulgte den kvinden, der havde født drengen. Men kvinden fik givet den store ørns to vinger, så hun kunne flyve ud i ørkenen til sit sted; dér fik hun sin føde én tid og to tider og en halv tid i sikkerhed for slangen. Men slangen spyede en hel flod af vand ud af sin mund efter kvinden, for at hun skulle rives med af floden. Men jorden kom kvinden til hjælp og åbnede sit gab og slugte den flod, som dragen spyede ud af sin mund. Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd.

Åb 12, 13 - 17

v6 Men kvinden flygtede ud i ørkenen; dér har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for at hun kan få sin føde dér i tolv hundrede og tres dage.

Åb 12, 6

Hvem vil Satan og de der har valgt at tjene ham, specielt søge at dræbe, føre krig imod?

De der har mange penge

De der siger at de er gode kristne

De der holder fast ved Guds bud ****

- - - - - - - - - - - - - - - -

Es 45,5-6 Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig, for at de skal vide i øst og i vest, at der ikke er nogen anden end mig, jeg er Herren, der er ingen anden!

+ Es 46,6-10

* Og på denne måde får de verdens opmærksomhed rettet mod Himlens og Jordens Skaber

Åb 14,7 og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.

+ Åb 4,11 + Es 45,7 og 12

Hvor mange sande Guder er der?

1... Kun en! *

2... Tre!

3... Syv!

- - - - - - - - - - - - - - - -

Selv i de ikke kristne dele af verden, vil der være nogle, der med fare for deres liv ønsker at høre om himlens Gud, men deres tro skal følges af gerninger og de opfordres til at rejse væk, væk fra de lande hvor de bor. Mange af dem når dog ikke så vidt, familie og venner vil ikke tillade at de rejser, og derfor dræber de dem. Broder vil overgive broder og forældre deres børn til døden, <Matt 10,21> men ordene, "Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans". <Åb 2,10> og "Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel," <Matt 10,28 har en større betydning for dem, end selve livet, de har kun Jesus Kristus deres Frelser for øje, og dette forårsager at endnu flere ønsker at høre om den sande Gud. Følgerne af tørken vil blive så frygtelig, at vi slet ikke kan forestille os det.

Når tiden er inde, vil de to vidner forkynde de begivenheder der er omtalt i Åb 8 og 9 kap. Ligesom da Moses og Aron forkyndte plagerne over Egypten vil det også nu blive gjort på en sådan måde, at den sande Gud, himlens og jordens skaber og Jesus Kristus bliver ophøjet og fremhævet og de falske guder bliver afsløret.

Så siger den Herre HERREN: Dette er Jerusalem; jeg satte det midt iblandt Folkene, omgivet af lande. Men det var gudløst og genstridigt mod mine Lovbud mere end Folkene og mod mine Vedtægter mere end Landene rundt om; thi de lod hånt om mine Lovbud og vandrede ikke efter mine Vedtægter. Derfor, så siger den Herre HERREN: Fordi I var mere genstridige end Folkene rundt om og ikke vandrede efter mine Vedtægter eller holdt mine Lovbud, men gjorde efter de omboende Folks Lovbud, derfor, så siger den Herre HERREN: Se, jeg kommer over dig og holder Dom i din Midte for Folkenes Øjne. For alle dine Vederstyggeligheders Skyld vil jeg gøre med dig, hvad jeg aldrig har gjort og aldrig vil gøre Mage til. Derfor skal Fædre æde deres Børn i din Midte og Børn deres Fædre; jeg holder Dom over dig, og alle, som er til Rest i dig, spreder jeg for alle Vinde. Derfor, så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre HERREN: Sandelig, fordi du gjorde min Helligdom uren med alle dine væmmelige Guder og Vederstyggeligheder, vil jeg også støde dig fra mig uden Medynk eller Skånsel. En Tredjedel af dig skal dø af Pest og omkomme af Hunger i din Midte, en Tredjedel skal falde for Sværdet rundt om dig, og en Tredjedel spreder jeg for alle Vinde og drager Sværdet bag dem. Min Vrede skal udtømme sig, og jeg vil køle min Harme på dem og tage Hævn, så de skal kende at jeg, HERREN, har talt i min Nidkærhed, når jeg udtømmer min Vrede over dem. Jeg gør dig til en Grushob og til Spot blandt Folkene rundt om, for Øjnene af enhver, som drager forbi. Du skal blive til Spot og Hån, til Advarsel og Rædsel for Folkene rundt om, når jeg holder Dom over dig i Vrede og Harme og harm fuld Revselse. Jeg, HERREN, har talt! Når jeg sender Hungerens onde Pile mod eder, og de, som jeg sender for af ødelægge eder, volder Ødelæggelse, og jeg lader Hungeren tage til, da sønderbryder jeg Brødets Støttestav for eder og sender Hunger over eder og Rovdyr, som skal affolke dig; Pest og Blodsudgydelse skal hjemsøge dig, og jeg bringer Sværd over dig. Jeg, HERREN, har talt. Ezekiel 5,7-17

Bemærkede du at der ligefrem vil være mennesker, som vil spise hinanden? <Jer 19,3-13 + Klag 4,4-10 + Ezek 5,10>. De vilde dyr vil komme ind til de beboede områder og dræbe mange der ikke har søgt ly under Herrens vinger. <Ezek 5,17 og 14,21 + Åb 6,8>

Forråd fordærves bag lås og slå, forrådskamre ødelægges, lader rives ned, for kornet er slået fejl. Hvor dyrene dog klager! Kvægflokkene løber vildt omkring, for de har intet græs, selv fåreflokkene er forkomne. Til dig, Herre, råber jeg, for ilden fortærer steppens græsgange, flammen sætter markens træer i brand. Selv de vilde dyr skriger efter dig, for vandløbene tørrer ud, og ilden fortærer steppens græsgange. Joel 1,17-20

---- "Et mål hvede for en denar og tre mål byg for en denar, men olie og vin må du ikke skade!" Åb 6,6

En af de ting der vil ske er at der vil komme en tørke med en hungersnød der langt overgår selv de værste tørken der har været indtil nu.

Hvad vil det medføre?

1... At nogle spiser jord!

2... At nogle spiser træ!

3... At man spiser hinanden! *

- - - - - - - - - - - - - - - -
Måske har du det ligesom millioner af andre gode og oprigtige kristne, at du ikke synes fremtiden er noget vi skal beskæftige os med?

Hvad Jesus siger om dette?

Nu har jeg sagt jer det forud. Matt 24,25

Men tag jer i agt! Jeg har sagt jer det hele forud. Mark 13,23

Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Joh 14,29

Som du kan se, så ønsker Jesus at vi skal vide hvad der skal ske for at vi bedre kan forberede os på det som kommer.

Hvad er en af Helligåndens opgaver?

Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Joh 16,13

Hvilken bog i Bibelen har mest om fremtiden?

Åbenbaringens bog er en af de bøger i hele Bibelen, som beskæftiger sig mest med fremtiden. Det er derfor meget interessant at bemærke at Jesus udtalte en speciel velsignelse over dem der læser og studerer netop denne bog.

Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær. Åb 1,3

Nogle mener at åbenbaringens bog er mystisk og uforståelig, og de har ret, MEN kun når den tages ud af dens sammenhæng, det vil sige når man ikke sammenligner det der står i Åbenbaringen med det der siges andre steder i Bibelen om de samme ting. Eller når man ønsker, at få de begivenheder der er omtalt i Åbenbaringens bog til at passe sammen med verdens- og kirkehistorie.

Mange har gennem tidens løb forgæves forsøgt at tyde de mange mystiske symboler ved at ty til verdslige metoder.

Mange har gennem tidens løb udlagt de begivenheder der er omtalt i denne bog, som historiske begivenheder der for længst er sket. Det vi opfordrer dig til er at lade bogens forfatter, Jesus Kristus selv fortælle hvad de mange symboler og billeder betyder.

* Bed Herren om at rense dit sind for alle forudindtagne tanker og meninger om de ting der er omtalt i Åbenbaringens bog.

* Tag din Bibel, din bibelordbog og rigeligt med kladdepapir, samt noget at skrive med, gerne et par forskellige farver.

Disse ting er alt hvad du har behov for i dit studium af de begivenheder der er omtalt i Åbenbaringens bog, det vil i stor udstrækning sige de begivenheder der endnu ikke er sket men som skal ske.

Hvilken bog er det at der er en speciel velsignelse ved at læse og høre?

1... Lukas!

2... Romerne!

3... Åbenbaringen! *