Guds veje er ikke vore veje.

Guds tanker er ikke vore tanker.

Guds kærlighed og retfærdighed er ikke det vi normalt forstår ved kærlighed og retfærdighed, da vor kærlighed og retfærdighed meget ofte er blandet med en stor portion af selviskhed.

For at illustrer Guds retfærdighed, den retfærdighed Gud vil vise enhver enkelt af os, når vi, om meget kort tid, skal stå for Guds domstol og der bliver afsagt en dom over hver enkelt af os. For at illustrer denne retfærdighed ledte Gud mine tanker i en lille historie, om tre drenge der var til eksamen i at skrive en stil. De tre drenge, Per, Peter og Steffen sad ved hver deres bord.

De HAVDE ALLE TRE papir, blyanter, viskelæder og en ordbog.

Læreren fortalte dem hvilket emne stilen skulle skrives over og at de nu havde to timer til det. Alle tre drenge gik straks i gang.

Efter 25 minutters arbejde var Per færdig, med sin stil. Per var klassens dygtigste elev. Han havde gode evner, han var hurtig til sit arbejde og han lavede ikke ret mange fejl. Så efter 25 minutters arbejde afleverede han sin stil til læreren. Per vidste godt, at der måske kunne være et enkelt ord eller to, som måske ikke var stavet helt rigtig, men hvis man så på helheden, så mente han nok at han kunne være godt tilfreds med sit arbejde og han var da også helt sikker på at han nok skulle få en rigtig pæn karakter.

Steffen var også dygtig, dog ikke så dygtig som Per, men han var alligevel ret så sikker på at han nok også ville få en ret så pæn karakter, men da han ikke var så sikker på sig selv, som Per, ja så besluttede han, selv om han ligesom Per egentlig ikke mente at det var nødvendig, at slå de ord op han var usikker på. Da der var gået en lille time afleverede Steffen sin stil til læreren, med en overbevisning om, at selv om han nok ikke fik den højeste karakter, som Per, ja, så mente han dog nok at han ville få en rigtig god karakter.

Peter derimod, han vidste godt at han ALDRIG NOGEN SINDE kunne komme blot i nærheden af en topkarakter, således som Steffen og ikke mindst Per vil få. Nej, han skulle endog være MEGET GLAD, hvis han blot bestod, så selv om solen skinnede så dejligt derude på legepladsen og han kunne høre de glade råb og latter fra dem der legede derude, så måtte han tage en dyb indånding og fortsætte sin håbløse kamp med ordbogen for om muligt at få nogle få af de værste fejl rettet.

Men det mest fortvivlende var at han vidste udmærket godt, at der selv efter den mest omhyggelige gennemgang, stadig ville være ALT FOR MANGE FEJL.

En hvor det skulle være et

Lå hvor det skulle være ligge og så videre, og så videre.

Men Peter kæmpede alligevel videre og først da læreren ringede med klokken og forkyndte at tiden nu var udløbet, rejste Peter sig med et opgivende suk og med frygt for en alt for lav karakter afleverede han stilen til læreren.

Læreren tog nu de tre stile for at gå dem igennem og med sin røde blyant gøre sine bemærkninger i hver af de tre stile før rektor skulle have dem for at give den endelige karakter.

Pers stil var, som det kunne forventes en ualmindelig pæn og velanskrevet stil og lærerens røde blyant fik kun lov til at sætte en streg under to ord der var stavet forkert.

Lærerens bemærkning blev derfor:

Var færdig efter 25 minutter

Brugte ikke ordbogen

To fejl

Steffens stil var også et nydeligt stykke arbejde og også her var der kun brug for den røde blyant i nogle meget få tilfælde.

Lærerens bemærkninger blev derfor:

Var færdig efter 45 minutter

Brugte ordbogen

Fem fejl

Peters stil lignede mest af alt et kludetæppe og med et hurtigt blik kunne læreren se at der trods Peters ihærdige indsats stadig var alt for mange fejl, men i stedet for, som ved de to andre at sætte en streg under de forkerte ord, så rettede læreren her fejlene, så de blev rigtige. Lærerens bemærkninger kom derfor til at lyde:

Brugte tiden fuldt ud

Ordbogen blev næsten slidt op efter flittig brug

Nul fejl (læreren - Jesus Kristus havde jo rettet alle de fejl der havde været)

Rektoren fik nu de tre stil ind til den endelige bedømmelse.

Den første var Pers.

Han havde haft tid og evner så han ved hjælp af ordbogen KUNNE have afleveret en fejlfri stil, men han havde valgt at bruge sin tid og evner ude på legepladsen.

Rektors dom blev derfor, DUMPET!

Per fik kun et femtal, hvilket er under dumpegrænsen.

Stefans stil var den næste der af rektor blev taget op til vurdering: Han havde også haft tiden til at gå ordene igennem endnu en gang, men han havde dog brugt ordbogen til en enkelt gennemgang, derfor blev karakteren et sekstal, hvilket lige med nød og næppe betød at han bestod.

Da rektoren så Peters stil var han ikke et øjeblik i tvivl om at her burde gives en meget høj karakter.

Peter havde brugt sine evner og den tid der var til hans rådighed fuldt ud, derfor blev karakteren et stort tital.

Peter bestod altså med glans.

Man kan nu stille spørgsmålet, hvorfor rettede læreren ikke også Per og Steffens fejl, så de kunne få en fejlfri stil, det gjorde han jo dog ved Peters?

Per og Steffen HAVDE BEGGE, BÅDE TID OG EVNER til at kunne aflevere en fejlfri stil, hvorimod Peter gjorde hvad han kunne med de evner og med den tid han havde til sin rådighed.

Det er snart, MEGET SNART ved den tid da vor stil der skal frem for rektoren for at blive bedømt. Det vi vil blive dømt efter er ikke hvor mange fejl der er i vor stil, men efter hvordan vi har brugt den tid og de evner Gud har givet os. (Matt 25,14-30)

Hvorfor dumpede Per?

Han havde ikke evner til at skrive en fejlfri stil

Han var ordblind og kunne ikke kende forskel på de forskellige bogstaber

Han brugte IKKE de evner og den tid han havde til sin rådighed ***                        

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Englen fylder røgelseskarret med ild. Åb 8, 5

I vers 5 tager englen røgelseskaret og fylder det med ild fra alteret og hælder det ud over jorden.Hvilket resultere i, at der på jorden kommer et frygtelig tordenvejer og jordskælv. De gamle oversættelser 1819 og 1907 og mange af de engelske oversættelser siger, at der også lød røster, da englen kastede ilden på jorden. Jeg tror, at der lød røster og jeg mener også, ud fra Bibelen at kunne vise hvad der bliver sagt. Men om der lød røster eller ikke har ikke den store betydning for at stadfæste tidspunktet for de syv basuner. Det er der derimod nogle andre ting, som er af en alt afgørende betydning for.

Hvad betyder det der står i vers 5 om, at denne engel tager noget ild fra alteret og hælder eller kaster det ud over jorden?

Åb. 8,5 Og englen tog røgelseskarret og fyldte det med ilden fra alteret og hældte den ud over jorden. Og der kom torden og brag og lyn og jordskælv. Når Jesus kaster - hælder ilden fra alteret ud over jorden er der ikke mere nogen mulighed for frelse for nogen og ordene i Åb. 22,11-12 bliver udtalt.

Lad den, der øver uret, stadig øve uret, den, der er tilsølet, stadig søle sig til, den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, der er hellig, stadig helliges." "Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er.

Hvem er den engel der tager røgelseskaret og fylder det med ild?

Gabriel

Jesus Kristus ***

En af keruberne


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nådetiden er slut og en trængselstid der aldrig nogen sinde har haft sin lige betyder. Dan. 12,1 På den tid fremstår Mikael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til.

På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen.

Matt. 24,21-22 For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.

Vi kan efter dette konkludere, at de syv basuner først kan begynde at blæse EFTER, at Jesus har forladt den himmelske helligdom og muligheden for frelse er slut! I dag, og igennem alle tider, lige fra jordens skabelse har det på grund af synden været nødvendigt med en mellemmand, Jesus Kristus <Hebr 8,6 og 9,15 og 12,24, men hans gerning, som menneskets mellemmand er med den undersøgende dom afsluttet, og han kaster røgelseskarret og forlader det Allerhelligste for altid. <Åb 8,5

De mennesker, der lever på jorden, når Kristi midlergerning ophører i den himmelske helligdom, skal stå over for en hellig Guds åsyn uden en mellemmand. Deres klæder skal være pletfrie, og deres karakter skal være renset med bestænkelsens blod.

Ved Guds nåde og deres egne ihærdige bestræbelser skal de sejre i kampen mod det onde. Både under Jerusalems ødelæggelse og i den mørke middelalder havde Satan IKKE frit spil.

I tiden EFTER at nådetiden er slut og indtil Jesu synlige komme, holder Guds ånd ikke mere de onde kræfter tilbage. Selv om vi nok kan synes at den verden vi lever i, i- dag, er så fuld af ondskab og umoralitet at det ikke kan blive værre, så bliver de fire vinde dog stadig holdt tilbage og Guds ånd holder stadig igen.

Hvad sker der med Guds ånd, den der i dag holder de værste af Satans onde kræfter tilbage, når Jesus kaster røgelseskaret og forlader den himmelske helligdom?

Guds ånd vil fortsat beskytte jordens befolkning

Guds ånd vil fortsat beskytte de kristne

Satan får frit spil, Guds beskyttende ånd holder ikke mere Hånden over nogen ****


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Og englen tog røgelseskarret og fyldte det med ilden fra alteret og hældte den ud over jorden. Og der kom torden og brag og lyn og jordskælv. Åb. 8,5 Lad den, der øver uret, stadig øve uret, den, der er tilsølet, stadig søle sig til, den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, der er hellig, stadig helliges. Åb. 22,11

Det er meget vigtigt, at bemærke, at Jesus kaster røgelseskarret på jorden, som et tegn på, at denne gerning nu for al tid er slut. Når han (Jesus) forlader helligdommen, dækker (åndelig mørke) mørke jordens beboere. I denne frygtelige stund må de retfærdige leve for den hellige Guds åsyn uden en forsvarer. Den tømme, som har været lagt på de onde, bliver fjernet, og Satan får nu jordens befolkning fuldstændig i sin magt. Guds folk vil da blive kastet ud i de lidelser og kvaler, som profeten kalder en trængselstid for Jakob.

Torden, lyn og jordskælv. Kan du huske hvad det er der vil ske, når Jesus i Åb. 8,5 hælder ilden fra alteret ud over jorden?

Torden, lyn og jordskælv vil være det tegn jordens befolkning får på at Jesus har forladt den himmelske helligdom. Vi har nu fastslået tiden for, hvornår basunerne kan begynde at blæse, lad os derfor se, hvornår plagerne kan begynde at falde. Åb 15,7

Og et af de fire levende væsener gav de syv engle syv guldskåle fyldt med Guds vrede - han som lever i evighedernes evigheder. Her får de syv engle, en guldskål hver, som er fyldt med Guds vrede, og læg så mærke til hvad der sker i templet, den himmelske helligdom, hvor Jesus i dag gør tjeneste for os. Åb 15,8 Og templet fyldtes med røg fra Guds herlighed og magt, så ingen kunne komme ind i templet, før de syv engles syv plager var endt. De syv engle hælder de syv vredesskåle ud Templet bliver fyldt med røg og ingen kan komme ind i templet, hvilken må betyde, at Jesus ikke er i templet mere, altså har vi et tidspunkt EFTER, at Jesus har forladt den himmelske helligdom.

Sammen tid som ved basunerne.

Lad den, der øver uret, stadig øve uret, den, der er tilsølet, stadig søle sig til, den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, der er hellig, stadig helliges.

Hvornår vil Jesus udtale disse ord?

Når han for altid forlader den himmelske helligdom ****

De er blevet udtalt for mange år siden

Når han kommer i himlens skyer


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kære ven den tid, hvor du og jeg ikke mere har en mellemmand i den himmelske helligdom, kan meget smart indtræffe. Er jeg rede for denne dag? Er du rede? Lad os bruge den sidste tid i selskab med Guds ord for at forberede os, ligesom vi gør når vi skal til en meget vigtig eksamen eller prøve. Ingen af os ved, hvornår det er vor tur til at komme frem for Guds domstol, lad os derfor endnu en gang se, hvad Bibelen har at sige om dette.

Hvilke begivenhed viser at nu er nådetiden slut for alle?

* Jesus kaster røgelseskarret.

Og englen tog røgelseskarret og fyldte det med ilden fra alteret og hældte den ud over jorden. Og der kom torden og brag og lyn og jordskælv. Åb. 8,5 Hvor mange skal have deres sag op til doms i den undersøgende dom?

* Alle, både de døde og de levende.

Jeg er sikker på at du kan huske dette fra et af de studier, hvor vi så nærmere på dette meget vigtige punkt. <Matt. 25,32 + 2 Kor 5,10

Hvilken begivenhed viser at nu er den undersøgende dom slut?

* Jesus kaster røgelseskarret. Og englen tog røgelseskarret og fyldte det med ilden fra alteret og hældte den ud over jorden. Og der kom torden og brag og lyn og jordskælv. Åb. 8,5 Og templet fyldtes med røg fra Guds herlighed og magt, så ingen kunne komme ind i templet, før de syv engles syv plager var endt. De syv engle hælder de syv vredesskåle ud Åb. 15,8  

Hvad sker der med templet i himlen når Jesus kaster røgelseskaret?

Det forsvinder

Det fyldes med røg ***

Det stråler som en juvel