Dugen fra himlen!

Alle var klar over, at evangeliet var for alle, uanset, hvem man var, eller hvilket land man kom fra. Dette var der ingen tvivl om, hverken i de jødiske menigheder eller hos Peter. Men man mente, at en ikke jøde, det vil sige en hedning, først skulle blive en jøde kristen (renses), ved at holde hele Moseloven, hvilket også indbefattede omskærelsen.

Peter var en oprigtig og nøje regnende jøde, for ham var der ingen tvivl om at, hedningerne var et urent folk, som han ifølge jødisk lov, ikke burde besøge. Jeg håber at du har bemærket, at der står "efter jødisk lov". Jøderne havde og har stadig et utal af egne love og regler, som ikke er bibelske. Betingelsen for frelse er og har altid været den samme. Tro!

Peters oplevelse, om dugen med de mange urene dyr og det efterfølgende besøg hos Cornelius, havde en meget afgørende betydning for evangeliets forkyndelse for hedningerne og for deres omvendelse.

Dette er et studie om den dug, Peter i et syn så komme ned fra himlen!

Du kan studere dette emne på flere forskellige måder. Vi vil her vise dig to forskellige måder!

Den første metode.

Læs nogle vers f.eks. de 8 første, meget grundigt igennem i din Bibel. Tænk over hvad der står!

Læg derefter din Bibel til side og besvar de spørgsmål som jeg nu stiller om disse 8 vers.

Når du har besvaret dem tager du din Bibel og se om du har givet det rigtige svar.

Den anden metode.

Læs nogle vers f.eks. de 8 første, meget grundigt igennem i din Bibel. Tænk over hvad der står!

Behold din Bibel fremme og se i den medens du besvarer spørgsmålene!

Som du kan se i de spørgsmål vi stiller, har vi givet nogle få bogstaver af svaret, det er nu din opgave, at skrive hele svaret.

Sp. 1.. Hvem er det vi får navnet på her i vers et?

Han hed Co…

Sp. 2.. Hvilken stilling havde han?

Han var of…

Sp. 3.. Hvad hed den by han boede i?

Byen hed Cæs…