Dyrets mærke!

I den første måned, på den trettende dag i måneden, blev kongens skrivere kaldt sammen, og der blev skrevet til kongens satrapper og til statholderne i hver enkelt provins og til stormændene i hvert enkelt folk, til hver enkelt provins med dens egen skrift og til hvert enkelt folk på dets eget sprog, ganske som Haman havde befalet. Det blev skrevet i kong Ahasverus' navn og forseglet med kongens signetring. Med ilbud blev der sendt breve ud til alle kongens provinser med besked om at udrydde, dræbe og tilintetgøre alle jøder, både unge og gamle, kvinder og børn, på én og samme dag, den trettende dag i den tolvte måned, måneden adar og om at røve og plyndre. En afskrift af denne skrivelse skulle udfærdiges som forordning i hver enkelt provins og offentliggøres for alle folkene, så de kunne være parat til den dag. Est 3,12-14

Den skrivelse der på dronning Esthers tid blev udstedt mod det jødiske folk, har stor lighed med den lov der snart vil blive vedtaget om at tage dyrets mærke.
På samme måde vil vedtagelsen af loven om dyrets mærke, ske under påskud af, at det er en hel anden sag man ønsker at fremme. Da man i 1972 ændrede kalenderen således at lørdagen ikke længere var den syvende dag, men søndagen blev den syvende dag. Dette skete under dække, af at man ønskede og gøre det lettere for erhvervslivet, med mandag som den første dag i ugen.

Hvornår var det, at Danmark kom ind i EF?

 * 1970
 * 1972
 * 1974