Dyrets mærke!

Modstanden mod denne ændring var MEGET BEGRÆNSET, fordi næsten ingen var klar over den virkelige årsag til at kalenderen skulle ændres. Den virkelige årsag til denne ændring, er at det var det første skridt væk fra  den hviledag som Herren har givet, lørdagen den syvende dag i ugen, <1 Mos 2,2-3 2 Mos 20,8-11> til søndagen den første dag i ugen, som nu blev den syvende. At det så medfører at Jesus opstod en mandag morgen i stedet for søndag morgen, <Matt 28,1 Mark 16,2> er blot en af de ting, som man i vide kredse foretrak at overse.
Loven om dyrets mærke vil efter al sandsynlighed ikke blive vedtaget som en religiøs lov, men som en lov der på en "god" måde skal hjælpe samfundet på enten den ene eller den anden måde. Der er for eksempel meget stor mulighed for at denne lov vil have noget med arbejdsmarkedet at gøre, da de forskellige faglige organisationer vil have en meget fremtrædende plads i denne sag, men dette bør ikke komme som nogen stor overraskelse for nogen.
Vi har alle i gennem mange år kunnet følge med i hvordan de faglige organisationer under forskellige påskud har blokeret for de arbejdere og arbejdsgivere, som ikke ønskede at være med i en af disse organisationer. De der har fulgt med i de faglige organisationers magtspil, har været vidne til at de uden videre lukker en arbejdsplads i kortere eller længere tid, eller lukker for tilførsel af varer. Man har med disse eksempler fået et lille glimt af, hvordan dyrets mærke vil virke.
Gud har i sit ord givet sit folk vejledning om at de IKKE bør være medlem af nogen faglig organisation <2 Kor 6,14 + 2 Thess 3,6> selv om det ofte betyder at de ikke kan få det arbejde de ønsker.

Hvilken dag i ugen er søndag ifølge den kalender vi bruger i dag?

 * Den 6.
 * Den 7.
 * Den første.