Dyrets mærke,  spørgsmål  1.


I Åb 14, 9- 10 står der:
Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd,
skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.

Er der nogen forskel på om der står,  "skal han også drikke ........
eller om der står,  "vil han også drikke .....

Uanset om du mener det ene eller det andet, skal du begrunde dit svar!

-------------
Her er der ikke rigtig en mulighed for at give dig nogle henvisninger, men tænk meget alvorligt over, hvad forskellen på ordene vil og skal er.
Prøv at sætte dem ind i sitiuationer i din dagligdag.

Jeg vil på arbejde i dag    ---  Jeg skal på arbejde i dag
Han vil i fængsel --- Han skal i fængsel
-------------