Falske profeter i de kristne kirker.


Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.
Matt 7,15

Hvad er en falsk profet?
Jeg ved ikke om der for dig er forskel på falske profeter og dem der forkynder en falsk lære?
Hos mig er der ingen forskel. Så uanset om jeg taler om en person der forkynder en falsk lære eller jeg taler om en person der er en falsk profet, så mener jeg det samme.

Er der falske profeter inden for de kristne trossamfund, her i Danmark?
Er der her i Danmark, inden for de kristne trossamfund, personer, som forkynder en falsk lære?

Før vi besvare dette spørgsmål, er det nødvendig at vi får defineret, hvad vi mener med en falsk lære.
En falsk lære er en lære der er i modstrid med de afgørende trospunkter, som er en betingelse for frelse.
En falsk lære er en lære der er i modstrid med de kristne trossamfund, doktrinære punkter.

Det vil sige, at det ikke er et spørgsmål om, om en mand skal have jakkesæt med slips, på når han kommer i kirken eller om han kan komme i sine cowboys bukser.
Det er ikke et spørgsmål om, om en kvinde kan komme i kirke med lange benklæder eller om hun skal have en kjole på.
Det er heller ikke et spørgsmål om hvor lang denne kjole skal være.
Det er heller ikke et spørgsmål om vi har den ene eller den anden opfattelse af billedstøtten i Daniel 2. Eller af de syv basuner i Åbenbaringens bog.
Disse ting er ikke med i de kristne trossamfunds doktrinære lære.
De er med i de kristne trossamfunds lære. Men ikke på samme måde som sabbatten, helligdomsspørgsmålet, de dødes tilstand og andre lignende ting.
Nu da vi ligesom har fået en fornemmelse af hvad falsk lære er, så spørger jeg igen:

Er der falske profeter inden for de kristne trossamfund, her i Danmark?
Er der her i Danmark, inden for de kristne trossamfund personer, som forkynder en falsk lære?
En anden meget væsentlig ting, vi skal huske på i denne forbindelse, er, at det meste af det en sådan person sige, er sandhed og i fuld overensstemmelse med Bibelen
Du kan sammenligne det med gæret i et brød
Du kommer kun en lille smule gær i, men det har en meget stor virkning.
Hvis det kun var en falsk lære der blev forkyndt så ville de falske profeter hurtig blive afsløret, derfor er hovedparten af det de siger sandhed.
Derfor er det ofte utroligt svært at afsløre de falske profeter og deres falske lære.
Men nu er der jo ingen fare inden for de kristne trossamfund, her i Danmark.
Der er jo ikke nogen af dem der får lov til at holde sabbatsgudstjenesten der forkynder en falsk lære.
Der er jo ikke nogen af vore prædikanter der forkynder en falsk lære
Er der?

# De farligste falske profeter kommer ikke udefra, men findes i menigheder
Er der falske profeter inden for de kristne trossamfund, her i Danmark?
Er der her i Danmark, inden for de kristne trossamfund personer, som forkynder en falsk lære, det vil sige en lære der ikke er i overensstemmelse med Jesu lære?

v28 Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod.
v29 Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden.
v30 Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig.
v31 Derfor skal I være på vagt. Apg 20,28-31

Hvem er tilsynsmændene?
Det er prædikanterne
Menighedsforstanderene
Menighedslederene

Det er dem der af Helligånden har fået den opgave at bevarere menigheden for falske lære - falske profeter.
Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. Matt 7,15

Mange vil stå på prædikestole med den falske profetis fakkel, som er tændt af Satans djævelske fakkel, i deres hænder.

Hvor mange er mange?
Det ved jeg ikke, - det kan vi ikke sige noget om, Men vi kan sige at for at der skal være mange, er det over halvdelen!
Tænk på, at over halvdelen af dem der kommer her i menigheden for at holde sabbatsgudstjeneste, står med Satans fakkel i deres hånd.

Det er ikke alle, der er heldigvis også personer som forkynder det uforfalskede - det rene og hellige budskab fra Guds ord og som står med Guds fakkel i deres hånd.
Men kære søskende - de bliver færre og færre.
Vi hørere om truede dyrearter, - som er ved at uddø.
Mennesket er IKKE et dyr, - men de prædikanter, som i dag forkynder den rene og uforfalskede Bibelske lære er en af de meget truede arter inden for menneskene.

Men over halvdelen, af dem der får adgang til de kristne trossamfunds talestole forkynder en falsk lære.
Nu er der nogle ting vi skal huske på, når vi taler om disse ting.
# Det er IKKE udefra - kommenen personer der er tale om, men det er personer, som er kendte og agtede inden for de kristne trossamfund,
Udefrakommende prædikanter bliver mere og mere almindelige, inden for de kristne trossamfund, jeg tror at det er en af de ting vi vil komme til at se meget mere af i fremtiden.
# Det meste af det de siger er sandhed
# Falske profeter, dem der forkynder en falsk lære har utrolig fine arbejdsbetingelser.

* Ingen er på vagt over for dem.
--- en katolsk præst --- en af lederne fra spiritistmenigheden --- en præst, med en doktorgrad i teologi

* Ingen stiller spørgsmål ved det de siger.
--- hvor længe er det siden at du har fulgt jøderne på Berøas eksempel og gået hjem og UD FRA BIBELEN og Bibelen alene undersøgt om det præsten sagde er sandhed.

-----------------

Der er nogle bestemte ting, som kendetegner de personer der forkynder en falsk lære og som står med Satans fakkel i deres hånd
Nu må man ikke tro at fordi en person opfylder en eller to af disse kendetegn, at det så med sikkerhed kan siges at der er tale om en falsk profet, men prøv for fremtiden at lægge mærke til det og se hvor mange af disse punkter den der holder mødet opfylder.
For hvert punkt en taler, uanset om det er en prædikant eller en andre - opfylder bør der være en rød advarselslampe der blinker.
¨Hvis den blinker hele tiden, så du er ved at blive blændet af den, så bør du vide hvem det er der står foran dig.

* Det meste = 90-95 % af det de siger, er sandhed.
* God Taler, der kan få tilhørerens opmærksomhed og som kan holde den.
* Han har en TITTEL Præst, Teolog, Professor, Videnskabsmand eller lignende.
* Han er en af vore egne - han er en god, oprigtig kristen der er aktiv i menigheden.
* Han henviser til Videnskabelige og Historiske værker og andre "Kendte" forfattere.
* Han gør hvad han kan for at undgå spørgsmål - giver undvigende svar.
* Han Roser sig selv - Giver hverken Gud eller andre æren.
* Bruger I og Jer i stedet for os og vi
* Han behandler Bibelen, som en hvilken som helst anden bog - som et værktøj. Lægger andre bøger over den, bruger den som pude omtaler den med ligegyldighed, bortforklare det der står.
* Opfordre IKKE til Bibelstudie.
* Fremhæver ting der ikke er omtalt i Bibelen eller som ikke har noget med sagen at gøre.

# Når du bevist går til en Falsk Profets møde forlader Helligånden dig ved indgang og Satans ånd overtager ledelsen.

Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige. Matt 10,19.

Denne lære er en af hovedårsagerne til at der ikke er mere interesse, i de forskellige menigheder for at samles og ud fra Bibelen blive i stand til, ved Guds hjælp at kunne gennemskue en falsk profets falske lære.

Uvidenhed er IKKE en brugbar udskylning.

for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. Matt 24,24.

Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.

Matt 24,42-44.
Og jeg så: Da Lammet brød det sjette segl, kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod, Åb 6,12.

Juda 1,24-25
Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com