HAR  GUD  HEMMELIGHEDER  FOR  SIT  FOLK?

 

Åb 3,17 Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, Her giver Jesus en klar beskrivelse af de mange der mener at de har et godt kendskab til Guds ord og dermed også til himmerigets hemmeligheder.

Laodikea - budskabet gælder Guds folk, der bekender sig til at tro den nærværende sandhed. Størstedelen er lunkne bekendere, som har et navn, men ingen nidkærhed. Gud tilkendegav, at han ønskede mænd i virksomhedens store nøglestilling til at rette på de forhold, som rådede der, og til at stå som trofaste vægtere på pligtens post. Han har givet dem lys på ethvert punkt for at undervise, opmuntre og befæste dem, efter som tilfældet Krævede. Men trods alt viser dette sig, at de, der skulle være trofaste og sande, brændende af kristelig nidkærhed og med et behageligt væsen, sådanne, som kender og elsker Jesus med alvor, befindes at hjælpe fjenden med at svække og afskrække dem, som Gud bruger til at opbygge virksomheden. Udtrykket "lunken" er anvendeligt på denne klasse. De bekender sig til at elske sandheden, men mangler kristelig varme og hengivenhed. De vover ikke helt at gå bort og løbe den vantros risiko; men de er uvillige til at afdød fra selvet og nøje efterleve grundsætningerne i deres tro.

Det eneste håb for dem i Laodikea er et klart syn på deres stilling over for Gud, kundskab om arten af deres sygdom. De er hverken kolde eller varme; de indtager et neutralt standpunkt, og samtidig smigrer de sig med, at de ikke trænger til noget. Det sanddru vidne hader denne lunkenhed.

Han afskyr ligegyldigheden hos denne klasse mennesker, Han siger: "Gid du var kold eller varm!" Ligesom lunkent vand er de vamle for hans smag. De er hverken interesserede eller egoistisk hårdnakkede. De deltager ikke på en grundig og hjertelig måde i Guds, værk, således at de gør sig til et med dets interesser, men holder sig i frastand og står parate til at forlade deres post, når deres timelige personlige interesser Kræver det. Nådens indvortes gerning i deres hjerter mangler.

Om sådanne siges der: "Du siger: Jeg er rig, jeg har vundet rigdom og trænger ikke til noget, og ved ikke at netop du er elendig og ynkværdig og fattig og blind og nøgen." Åb 3,17.

Hvem er det der siger, at de er rige og ikke mangler noget?

1… Præsterne.
2… Jøderne.
3… Dem der tilhører Laodikea.