HAR  GUD  HEMMELIGHEDER  FOR  SIT  FOLK?

 

1Kor 2,9-10 Men som der står skrevet: Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbaret for os ved Ånden.

Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder.

Tænk på, denne verdens guld og sølv, ædelsten og diamanter.
Tænk på, hvor vanskelig det er at få fat på disse ting.
Tænk på, hvor meget arbejde der gøres for at finde denne verdens rigdomme.
Og prøv så at tænke på hvor meget der gøres for at få del i de rigdomme der er i Guds ord.

Sandhedens store forrådshus er Guds ord, det skrevne ord, naturens bog og erfaringens bog, der fortæller om, hvorledes Gud styrer menneskets liv. Her er de skatte, som Kristi tjenere skal tage frem. Når de søger sandheden, skal de stole på Gud og ikke på lærde mennesker på store mænd, hvis visdom er dårskab for Gud. Gennem de midler som Gud har stillet til rådighed, vil han give kundskab om sig selv til alle, der søger efter den.

Hvis den, der følger Kristus, blot vil tro hans ord og efterleve det, vil der ikke være nogen videnskab i den materielle verden, som han ikke vil være i stand til at fatte og forstå. Der vil ikke være noget, som kan hindre ham i at bringe sandheden til andre. Naturvidenskaben er et kundskabens skatkammer som enhver elev i Kristi skole kan øse af. Når vi betragter den skønne natur når vi studerer hvad den kan lære os med hensyn til jordens dyrkning, træernes vækst og alle jordens, havets og himmelens vidundere, vil vi få en ny forståelse af sandheden, og vi vil finde, at de hemmeligheder der er forbundet med Guds handlemåde med menneskenes børn, hans store visdom og dømmekraft, som ses i menneskers liv, er et forrådshus med mange kostbarheder.
Men det er i det skrevne ord, at kundskaben om Gud bliver åbenbaret klarest for det faldne menneske. Det er skatkammeret, der rummer Kristi uransagelige rigdom.
Selv om Paven er den øverste åndelige leder for over en milliard mennesker, og selv om han har en stor hær af rådgivere og uendelige jordiske rigdomme til sin rådighed, så er han dog alligevel at finde blandt dem der ikke kender Guds hemmelige visdom.

Paulus blev, ligesom mange andre, kaldt af Gud til at forkynde det sande evangeliets hemmeligheder.

Kol 1,25-26 Den er jeg blevet tjener for i kraft af det hverv, Gud har givet mig med henblik på jer: fuldt ud at forkynde Guds ord, den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige;

Gjaldt dette også for hedningene?

1... Ja! Paulus skulle også forkynde Guds hemmeligheder for hedningene.
2... Nej, det var kun for de troende at Paulus skulle forkynde evangeliets hemmeligheder.
3... Det var kun for Jøderne, at Paulus skulle åbenbare Guds hemmeligheder.