I VERDEN, MEN IKKE AF VERDEN.


Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. Joh 15,19


Hvem var det, at disse ord blev sagt til?

# Farisæerne og de skriftkloge.
# Hedningerne.
#  Disciplene

 Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
  www.bibel-skolen.com