Da det specielt er vers 8 vi skal se nærmere på vil jeg gentage dette vers.

Joh 13,8 Peter sagde: "Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder." Jesus svarede: "Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig."

NT-HVER... 13,8 "Nej!" protesterede Peter. "Du skal bestemt ikke vaske mine fødder!"

Jesus svarede: "Hvis jeg ikke gør det, er du ikke min discipel."

Kristus sagde til Peter: "Hvis jeg ikke tvætter dig, har du ikke lod og del sammen med mig."

Denne tjeneste, som Peter nægtede at tage imod, var et forbillede på en mere ophøjet renselse. Kristus var kommen for at tvætte hjertet rent for syndens smuds. Ved at afslå at ville lade Kristus vaske hans fødder afslog Peter at tage imod den højere form for renselse, der var indbefattet i den ringere. I virkeligheden forsmåede han sin Herre.

Der er for Mesteren intet ydmygende i, at vi tillader ham at arbejde for vor renselse. Den mest ægte ydmyghed består i med et taknemmeligt sind at tage imod alt, hvad der sker til gavn for os, og i med oprigtighed at tjene Kristus.

Ved disse ord: "Hvis jeg ikke tvætter dig, har du ikke lod og del sammen med mig!" overgav Peter sig med sin stolthed og egensindighed. Han kunne ikke udholde tanken om at skulle skilles fra Kristus. Det ville have været døden for ham. "Så ikke mine fødder alene," sagde han, "men også hænderne og hovedet." Jesus svarede ham: "Den, der er badet, har ikke nødig at tvætte andet end fødderne, men er ellers helt ren."

Hvad er det, at vi ikke kan være, hvis vi ikke vasker hinandens fødder?
 
 En god kristen.       En af Jesu disciple.        Leder for en menighed.