Dette var af langt større betydning end at vaske deres støvede fødder. Med det sind, som de dengang havde, var ingen af dem rede til samfund med Kristus. Først når de havde fået et ydmygt og kærligt sind, var de beredt til at deltage i påskemåltidet eller til at få del i den mindetjeneste, som Kristus snart skulle indstifte. Deres hjerter måtte lutres. Stolthed og selviskhed skaber splid og had, men alt dette tvættede Jesus bort ved at tvætte deres fødder.

Det frembragte helt forandrede følelser. Medens Jesus så på dem, kunne han sige: "I er rene!"

Nu følte de sig som et og elskede hinanden.

De var blevet ydmyge og villige til at lære.

Med undtagelse af Judas var enhver af dem rede til at indrømme en anden den øverste plads. Nu kunne de med ydmygt sind og taknemmelige hjerter tage imod Kristi ord.

Vi er ligesom Peter og hans medbrødre blevet tvættede i Kristi blod, men alligevel tilsmudses hjertets renhed ofte ved at komme i berøring med det onde. Vi må komme til Kristus for at få hans rensende nåde.

Peter veg tilbage for at lade sine smudsige fødder komme i berøring med sin Herres og Mesters hænder; men hvor bringer vi ikke ofte vort syndige, besmittede hjerte i berøring med Kristi hjerte! Hvor er vort onde sind, vor forfængelighed og stolthed ikke frygtelige i hans øjne! Dog må vi komme til ham med al vor skrøbelighed og besmittelse. Kun han kan tvætte os rene. Vi er ikke beredt til samfund med ham, hvis ikke vi er rensede ved hans kraft.

Joh 13,8 Peter sagde: "Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder."

Jesus svarede: "Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig."

Ja, jeg gentager her Jesu ord, fordi disse ord afgør din og min skæbne, om vi ønsker at være en del af Jesus, at have lod og del med ham. Om vi vil kendes ved ham.

Matt 10,32-33 Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene.

Hvad vil Jesus gøre ved de der fornægter ham over for mennesker?

 Tilgive dem.      Fornægte dem over for sin Himmelske far.       Gå i forbøn for dem.