Har Jesus eller en af dine trosfælder fået lov til at vaske dine fødder, før du tager del i nadveren?

Joh 13,14-15 Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.

Hvis ikke, vil jeg bede dig om, igen at læse Jesu ord.

Joh 13,8 … Jesus svarede: "Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig."

Fodtvætningen er en symbolsk handling, hvorved man bliver renset fra alle syndige urenheder. Uden denne renselse, er nadveren en forbandelse i stedet for en velsignelse.

1Kor 11,27-32 Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod. Enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. Derfor er der mange syge og svage hos jer, og ikke så få sover hen. Hvis vi agtede på os selv, ville vi ikke blive dømt. Men når vi dømmes af Herren, opdrages vi, for at vi ikke skal blive fordømt sammen med verden.

Hvad siger Paulus om dem der spiser og drikker på en uværdig måde?

 At de spiser og drikker sig en dom til.

 At de bør omvende sig.

 At menigheden skal irettesætte dem.