Sådan kan du også studerer Biblen!

Der er MANGE  forskellige måder, at studere Biblen på!
Vi har gennem årene givet forskellige forslag til hvordan det kan gøres, men Herren viser os stadig nye måder!
Den måde vi her vil vise dig, er en følge af, at det ofte er betydningen af et enkelt ord, der er afgørende for om den pågældende tekst bliver forstået på den rigtige måde eller ikke.
Når Jesus i lignelsen om de ti brudepiger i Matt. kap. 25, taler om himmeriget er det af en alt afgørende betydning for den rette forståelse af denne lignelse at man ved hvad Jesus mener med himmeriget. Jeg har i min tid, som evangelist mødt utallige mennesker, som mener at det er de frelstes hjem, hjemme i himlen eller på den ny jord, at Jesus her siger er himmeriget. Med en sådan opfattelse er det umuligt, at få den rette forståelse af denne lignelse. Når vi sammenligner de skriftsteder med hinanden, hvor Jesus taler om himmeriget, fremgå med al ønskelig tydelighed, at det han mener er FRELSEN
Mange har studeret Jesu komme, UDEN at tage hensyn til at der i Biblen er tale om flere forskellige. Jesu fødsel, er omtalt som Jesu komme! Dommen, der sker mange år før Jesu synlige komme, er omtalt som Jesu komme.
Nogle har haft store problemer med arken, fordi de ikke har tænkt på at der i Biblen er tale om to forskellige arker. Noahs ark og pagtens ark.

For at få det bedste udbytte af denne metode er det en fordel, at have et register, som er opdelt i to kolonner, hvor man kan sætte ord i alfabetisk orden. Dette kan gøres i et regneark eller i de fleste tekstbehandlingsprogrammer.
Denne metode her, har den meget store fordel, at det er meget let at føje nye kommentarere, oplysninger eller henvisninger til de allerede eksisterende, og det er ikke nødvendig at tage versene i en bestemt rækkefølge.
Lad mig nu vise dig et par eksempler:

 Det første vers vi skal se på er Daniel 1,1