Søndagsloven og Dyrets mærke!

   

 

Vi lever i dag, i det der i Biblen er omtalt, som ”De sidste dage” Apg. 2,17; + 2Tim 3,1; + Jak 5,3; og 2Pet 3,3; eller ”De sidste tider” 1Tim 4,1; + 1Pet 1,5; og Judas 1,18;

Men når vi ser bedre efter og virkelig undersøger, hvad Bibelen siger, om den tid vi i dag lever i og den tid der er lige foran os, så kan vi se at der er brugt mange flere betegnelser end de to jeg her har nævnt. ”Verdens dag” er f.eks. en af dem. Paulus kalder det lovløshedens tid, det vil sige den tid, hvor det ikke har nogen konsekvens – der sker ingen ting ved at gøre noget der er forkert, umoralsk eller ulovligt. Det kender vi alle mange eksempler på. Jeg vil foretrække at kalde det bedragenes tid. Aldrig har det været lettere, at få mennesker til at tro på selv de største løgne og bedrag. Specielt når det gælder de ting der har med det kristne – åndelige liv at gøre.

2Kor 11,13-15 De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle. Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.

2Thess 2,9-12 Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.

Mange af Guds trofaste tjenere havde i over 1.000 år før Jesu fødsel, fortalt, at det ville ske! Og ikke nok med det, men også hvor og hvordan!

Men alligevel var der kun nogle meget få, som havde lyttet til Guds tjeneres forkyndelse om Jesu fødsel og endnu færre havde selv studeret de hellige skrifter for at vide, hvornår, hvor og hvordan.

Således er det og vil det også være med søndagsloven og dyretsmærke.

Satan har gennem næsten 100 år forsøgt at få jordens befolkning til at tro på at han, Satan, allerede HAR ændret Guds lov eller at den er ophørt og at han, Satan, gennem sine trofaste jordiske hjælpere allerede HAR indført søndagen, som de oprigtige kristnes helligdag. Et bedrag og en løgn der bedst kan beskrives med Biblens egne ord.

Åb 13,3-8 Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; og de tilbad dyret og sagde: "Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?" Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i toogfyrre måneder. Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag. Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, enhver, hvis navn ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog.

Disse vers vil, når der om kort tid bliver vedtaget en lov, om at helligholde søndagen få deres fulde opfyldelse.

Vi her på Bibel-skolen, har i mange år med frygt og bæven set frem til den tid, hvor denne lov vil blive en kendsgerning.

Der har de sidste 100 år været utallige falske forkyndere, som med deres ubibelske forkyndelse har ledt millioner af kristne længere væk fra Biblens ord om disse ting, derfor har vi her på Bibel-skolen nu lavet en speciel afdeling, om søndagsloven og Dyrets mærke, som vi meget vil opfordre dig til at studere!