Dette studie er ikke færdig, men vi arbejder på at færdigøre det!
På nuværende tidspunkt er det kun vers 1, 2 og 3 der er helt færdig.
 
2.Tessalonikerbrev   kapitel 2. Tænk over dette!
v1 Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham, Hvad er det for et komme, Paulus her taler om?  >>>
Hvem er det der skal føres sammen med Jesus?  >>>
 v2 så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. Hvor kan vi finde en profeti om Herrens dag?  >>>
Er Herrens dag og Jesu komme, den samme begivenhed?  >>>
Hvornår kommer Herrens dag?  >>>
 v3 Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, Hvor i Biblen kan vi læse om, at der er fare for at vi vil blive bragt ud af fatning og skræmte og at der er nogle som vil forsøge at lede de kristne vild?  >>>
Hvad er det for et frafald der her er tale om og hvor i Biblen kan vi læse om dette?  >>>
Er lovløshedens menneske den samme, som fortabelsens søn? >>>
 v4 modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Hvor i Biblen kan vi finde mere om en person, et trossamfund eller en organisation, der ophøjer sig selv over Gud og udgiver sig selv for at være Gud?  >>>
Hvor er Guds helligdom i dag?  >>>
Hvad er Guds tempel og hvor er det?  >>>
 v5 Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? Paulus advarede om disse ting! 
Jesus har også advaret imod disse ting, hvor kan vi finde disse advarsler?  >>>
 v6 I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. Hvem eller hvad er det der holder igen?  >>>
Hvem er det der skal åbenbares?  >>>
"når hans tid er inde." 
Hvem er det der her er omtalt, som hans>>>
Hvad betyder det, at tiden er inde?  >>>
 v7 For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed; blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Hvad er lovløshedens hemmelighed?
Var det kun på Paulus's tid at den virkede eller virker den også i dag?
Hvem er det der først skal fjernes?
 v8 Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Den lovløse var ikke åbenbaret på Pauli tid, er han, den lovløse, blevet åbenbaret således, at vi kan se ham i dag?
Hvem er det der kommer synligt?
Hvor synligt er det?
Hvem vil kunne se dette komme?
Er det et virkeligt synligt komme der her er tale om eller er det noget der kun kan ses med troens øjne, dvs. i tankerne?
 v9 Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere Hvor mange vil - kan, se den lovløses komme?
Er den lovløse kommet i dag?
Hvem vil - kan, se de løgnetegn og løgneundere der sker?
Hvor i Biblen kan vi læse om dette?
 v10 og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Er al den uretfærdighed, der er i verden i dag, kun et bedrag?
Hvem er det der fortabes?
Har de der fortabes, haft en mulighed for at blive frelst?
 v11 Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, Hvorfor sender Gud en vildfarelsens magt - ånd?
Har Gud sendt denne vildfarelsens magt eller er det noget der først vil ske senere?
Hvem er det at Gud sender denne vildfarelsens magt over?
Kan det virkelig være rigtig, at en kærlig Gud har sendt eller vil sende en sådan vildfarelsens magt over nogen?
Hvem er det der vil tro på løgn?
 v12 for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Hvorfor er de der her er omtalt ikke kommet til troen?
Har de haft en reel mulighed for at komme til troen?
Hvad er det for en dom der her er tale om?
v13 Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som er elsket af Herren, fordi Gud udvalgte jer som en førstegrøde til frelse ved Åndens helligelse og ved tro på sandheden. Hvem er det Gud har udvalgt og som han elsker?
Hvad betyder det, at de er en førstegrøde?
Hvad betyder det at tro på sandheden?
Kan man se, høre eller på anden måde kende de der tror på sandheden, fra alle andre?
Tror alle de kristne på sandheden?
 v14 Dertil kaldte han jer også ved vort evangelium, for at I skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed. Hvem er det, at Gud har kaldet, er du og jeg også kaldet?
Hvordan kan vi opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed?
 v15 Stå derfor fast, brødre, og hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i, hvad enten det var i ord eller i brev fra os.  Hvem er de brødre, Paulus her taler om, er det måske også os?
Hvordan i alverden, kan en guds mand som Paulus, sige, at vi blot skal holde os til de overleveringer vi er blevet undervist i?
- jeg troede at det var Biblen vi skulle holde os til! 
v16 Vor Herre Jesus Kristus og Gud, vor Fader, som har elsket os og i sin nåde givet os evig trøst og godt håb, "Vor Herre Jesus Kristus og Gud, vor Fader, som har elsket os" elsker han os ikke mere?
Hvad med dig, elsker du stadig Jesus?
 v17 han trøste jeres hjerter og styrke jer til alt godt i gerning og i ord! Har vi behov for, at Gud og Jesu trøster os?
Jeg troede, at vi blev frelst af nåde ved tro
Ef 2, 8 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. v9 Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.
hvorfor henviser Paulus, så til gerninger?