Tanker til  2.Tess. 2,1 Tænk over dette!
* Er det Jesu synlige komme i himlen skyer?
Åb 1,7 Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham; og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja, amen. 
Hvis det er dette komme der er tale om, så kan det først ske EFTER 
*  trængslen uden lige!  >>>
*  tegnene i sol, måne og stjerner!   >>>
* Er det, at Jesu liv skal komme tilsyne i vort liv?
2 Kor 4,10-11 Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. 
Hvis det er dette komme der er tale om, håber jeg inderligt, at Jesus allerede i dag er kommet til syne i dit liv på en sådan måde, at alle der kommer i kontakt med dig både kan se og høre at det er Jesus der styrere dit liv!    >>>
* Er det, det komme, hvor de døde i troen skal opstå?
1 Thess 4,15-17 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. 
Hvis det er dette komme, der er tale om, ja så er det, det aller sidste der sker før de 1000 år begynder!
Efter dette komme vil jorden være øde og tom!

Jer 4,23-26  Jeg så jorden, og der var tomhed og øde,
himlen, og der var intet lys.  Jeg så bjergene, og de rystede, alle højene skælvede.  Jeg så, og der var intet menneske, alle himlens fugle var fløjet.  Jeg så, og frugthaverne var ørken, alle byerne var jævnet med jorden af Herren i hans glødende vrede.   >>>

* Er det, det uventede komme?
Matt 24,43-44 Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.
Hvis det er det uventede komme, ja så kan det ske når som helst. Alt hvad der skal ske før dette komme ER sket. Det er dette komme der afgør, hvor du og jeg skal tilbringe evigheden! Det uventede komme SKAL være afsluttet FØR Jesus kan forlade den himmelske helligdom og Satan en kort tid får lov til at udøve sin magt.  >>>