Tanker til  2.Tess. 2,1 Tænk over dette!
Matt 10,32-33 Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene.  Hvad betyder det at kendes ved Jesus?   >>>
Kan det ses i dit liv?   >>>
Kan det høres når du taler?   >>>
Hvordan kan vi fornægte Jesus?   >>>
Hvor i Biblen kan vi finde eksempler på personer der har fornægtet Jesus?   >>>
2 Tim 2,12-13 holder vi ud, skal vi også være konger med ham; fornægter vi ham, vil han også fornægte os; er vi utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke.  Er dette, at leve et liv med Jesus noget vi skal holde ud?  >>>
Kan vi i Biblen finde eksempler på at Jesus har fornægtet en eller flere personer?   >>>