Tanker til  2.Tess. 2,2 Tænk over dette!
Es 13,6-11 I skal jamre, for Herrens dag er nær, den kommer som ødelæggelse fra den Almægtige.  Derfor synker alle hænder, alle mister modet. De gribes af rædsel, krampe og smerter kommer over dem, de får veer som en fødende kvinde; i rædsel stirrer de på hinanden med blussende ansigter. Herrens dag kommer med gru, med harme og flammende vrede for at lægge jorden øde og udrydde dens syndere. Himlens stjernebilleder lyser ikke, mørk står solen op, månen skinner ikke. Jeg straffer verden for dens ondskab og de ugudelige for deres synd; jeg gør ende på de overmodiges stolthed og ydmyger voldsmændenes hovmod. Bemærk, at der her siges at alle mister modet og gribes af en frygtelig rædsel og smerter der er så voldsomme, at vi ikke kan forestille os det.
Hvorfor mister så mange modet?   >>>
Hvorfor denne frygtelige rædsel?   >>>
Ez 7,17-19 Alle hænder synker, alle knæ bliver bløde. De klæder sig i sæk, hyller sig i frygt; hvert ansigt er dækket af skam, hvert hoved er skaldet. Deres sølv kaster de på gaderne, deres guld bliver til skarn. Deres sølv og guld kan ikke redde dem på Herrens vredes dag; det kan ikke mætte dem, det kan ikke fylde deres bug, for det blev årsag til deres skyld. Prøv igen at læse Ez 7,17-19 og læg mærke til, at der her er tale om, at penge, guld og sølv ikke kan hjælpe os på Herrens dag. 
I dag er penge den alt dominerende magtfaktor i verden. Med penge kan man købe ALT, -  undtagen det der er mest værd, et liv med Jesus, både her og nu og i al evighed!   >>>
Joel 4,14-15 Hør de larmende skarer i Afgørelsens Dal! Herrens dag er nær i Afgørelsens Dal. Sol og måne formørkes, og stjernerne skinner ikke længere. Vi er i dag i afgørelsens dal, hvor vi, hver for sig, ved det liv vi i dag lever, bestemmer, hvordan afgørelsen om, hvor vi skal tilbringe evigheden kommer til at se ud.   >>>
2Pet 3,10 Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er.  Det er en meget alvorlig forudsigelse der gives her.
Hvad mon det er for elementer der her er omtalt og som skal brænde op?   >>>