Tanker til  2.Tess. 2,2 Tænk over dette!
På Herrens dag sker der mange, mange forskellige ting, som alle har noget med Jesu synlige komme i himlens skyer at gøre.

Åb 6,12-17  Da Lammet brød det sjette segl, kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod, og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et figentræ taber sine frugter, når stormen rusker i det. Og himlen blev trukket væk, som en bogrulle rulles sammen, og hvert bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads. Og jordens konger og stormænd og hærførere og rigmænd og magthavere og hver træl og fri skjulte sig i huler og klippekløfter. Og de sagde til bjerge og klipper: "Fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for Lammets vrede. For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå?" 

Jeg håber, at du under din læsning af Åb 6,12-17 bemærkede alle de fantastiske ting der skal ske i forbindelse med Jesu synlige komme i himlens skyer.

* et stort jordskælv
* solen bliver sort
* månen bliver som blod
* stjernerne falder ned på jorden
* himlen rulles sammen
* bjerge og øer bliver flyttet fra deres plads
* den del af jordens befolkning der har valgt, at leve livet i overensstemmelse med deres egen og verdens normer og krav, vil nu søge at gemme sig og beder bjergene og klipperne om at falde over dem.
* spørgsmålet "hvem kan da bestå?" vil nu blive besvaret!   >>>

Matt 24,29-31 Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes. Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.  Bemærk, at Jesu ord "straks efter trængslen"! 
Dette betyder, at den omtalte trængsel SKAL  VÆRE slut før solen formørkes, månen ikke skinner og stjernerne falder ned fra himlen.   >>>

Bemærk også, at det kun er de udvalgte der bliver samlet sammen af Guds engle!   >>>